Bài 8: Hành trình kiến thiết, xây dựng Vũ trụ của dạng sống Tuệ linh

Để có được một hành tinh kỳ diệu, nhiệm màu nhất Vũ trụ, để dạng sống Tuệ linh được hình thành và phát triển, chúng ta đều không biết vị Tuệ linh đầu tiên và sau đó các Tuệ linh khác đã làm thế nào? Làm thế nào và làm như thế nào để xây dựng được các dạng sống, xây dựng và phát triển Vũ trụ từ sau vụ nổ siêu năng lượng?

Dạng sống Tuệ linh, các dạng sống khác và toàn bộ Vũ trụ, Tuệ linh, con người được xây dựng, phát triển bởi vị Tuệ linh đầu tiên. Thông qua cơ chế phân tách liên kết dây của hạt năng lượng tận cùng, bản chất Tam hợp, cơ chế quay tròn mà vị Tuệ linh đầu tiên và dạng sống Tuệ linh đã gieo duyên vận hành để kiến thiết và xây dựng vạn vật, Vũ trụ.

Sau vụ nổ siêu năng lượng đã tạo ra năm nhóm năng lượng vận hành quay tròn xung quanh lõi của không gian năm nhóm năng lượng. Trong hạt năng lượng của năm nhóm năng lượng đều có sợi mã sóng trí tuệ có khả năng liên kết dây. Sợi mã sóng trí tuệ của mỗi hạt năng lượng trong mỗi nhóm có sức mạnh và hào quang của sóng điện cũng khác nhau, điều này đã tạo ra sự đa dạng trong trí tuệ của năm nhóm năng lượng. Sự đa dạng thể hiện ở các hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ từ giản đơn đến siêu phức tạp. Hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ giản đơn sẽ có sóng điện yếu, hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ phức tạp sẽ có sóng điện mạnh, hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp sẽ có sóng điện siêu mạnh. Nhóm năng lượng có mã sóng trí tuệ giản đơn sẽ cấu tạo thành nhóm vật chất giản đơn, nhóm năng lượng có mã sóng trí tuệ phức tạp sẽ cấu tạo thành vật chất phức tạp, nhóm năng lượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp sẽ cấu tạo thành nhóm siêu vật chất.

Chính vì có sự phân hóa mã sóng trí tuệ trong năm nhóm năng lượng mà vị Tuệ linh đầu tiên đã phân loại quá trình kiến thiết, xây dựng Vũ trụ theo các hướng. Những hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp sẽ được gieo duyên để hình thành các Tuệ linh và dạng sống Tuệ linh; những hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ đơn giản được cấu tạo thành thành các hành tinh, các dải thiên hà, khối thiên hà; những hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ phức tạp sẽ được cấu tạo thành năm nhóm năng lượng vận hành Vũ trụ. Ngoài ra để vận hành được vật chất trong toàn bộ Vũ trụ tồn tại và vận động thì cần có năng lượng vận hành, loại năng lượng này tôi sẽ đề cập sau.

Xây dựng dạng sống Tuệ linh:

Vị Tuệ linh đầu tiên đã chọn lọc các hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp của năm nhóm năng lượng, tức là những hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ tốt nhất của năm nhóm hạt năng lượng. Ngài bắt đầu gieo duyên để cho các hạt năng lượng mang sóng điện âm kết hợp với các hạt năng lượng mang sóng điện dương tạo thành các phôi năng lượng âm dương. Các phôi năng lượng âm dương được dưỡng tại những nơi có năng lượng cân bằng âm dương để giúp cho quá trình phân tách hạt năng lượng trong phôi năng lượng được thuận lợi. Đây chính là quá trình sản sinh tạo ra các Tuệ linh.

Sự đa dạng trong việc cấy ghép các hạt năng lượng có sóng điện âm dương khác nhau đã tạo ra các Tuệ linh có trí tuệ khác nhau:

 • Kết hợp các hạt năng lượng phát triển màu xanh lá (sóng điện dương) với các hạt năng lượng màu đỏ máu (sóng điện âm) đã tạo ra một dạng Tuệ linh có cấu trúc mã sóng trí tuệ giống nhau sau khi được sinh ra, đó là trí tuệ có thiên hướng phát triển lý luận và phương pháp tiêu cực mạnh.
 • Kết hợp các hạt năng lượng phát triển màu xanh lá (sóng điện dương) với các hạt năng lượng màu đen (sóng điện âm) đã tạo ra một dạng Tuệ linh có cấu trúc mã sóng trí tuệ giống nhau sau khi được sinh ra, đó là trí tuệ có thiên hướng phát triển lợi ích cho chính mình mà gây tổn hại vạn vật khác.
 • Kết hợp các hạt năng lượng phát triển màu xanh lá (sóng điện dương) với các hạt năng lượng màu xám (sóng điện âm) đã tạo ra một dạng sống Tuệ linh có cấu trúc mã sóng trí tuệ giống nhau sau khi được sinh ra, đó là trí tuệ có thiên hướng phát triển theo ý của chính mình mà không quan tâm tới những chỉ dạy, chỉ dẫn của Tuệ linh khác.
 • Kết hợp các hạt năng lượng phát triển màu xanh lá (sóng điện dương) với các hạt năng lượng màu trắng trong có thiên hướng sóng điện âm đã tạo ra một dạng sống Tuệ linh có cấu trúc mã sóng trí tuệ giống nhau sau khi được sinh ra, đó là trí tuệ có thiên hướng phát triển vì lợi ích của vạn vật, Vũ trụ bằng chân tâm, và không vì lợi ích của chính mình.

 

 • Kết hợp các hạt năng lượng lan tỏa màu đỏ lửa (sóng điện dương) với các hạt năng lượng màu đỏ máu (sóng điện âm) đã tạo ra một dạng sống Tuệ linh có cấu trúc mã sóng trí tuệ giống nhau sau khi được sinh ra, đó là trí tuệ có thiên hướng lan tỏa những giá trị tiêu cực, lan tỏa những phương pháp u mê gây hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người.
 • Kết hợp các hạt năng lượng lan tỏa màu đỏ lửa (sóng điện dương) với các hạt năng lượng màu đen (sóng điện âm) đã tạo ra một dạng sống Tuệ linh có cấu trúc mã sóng trí tuệ giống nhau sau khi được sinh ra, đó là trí tuệ có thiên hướng lan tỏa hành động tiêu cực gây tổn hại vạn vật, Tuệ linh và con người.
 • Kết hợp các hạt năng lượng lan tỏa màu đỏ lửa (sóng điện dương) với các hạt năng lượng màu xám (sóng điện âm) đã tạo ra một dạng Tuệ linh có cấu trúc mã sóng trí tuệ giống nhau sau khi được sinh ra, đó là trí tuệ có thiên hướng lan tỏa u mê tới Tuệ linh và con người.
 • Kết hợp các hạt năng lượng lan tỏa màu đỏ lửa (sóng điện dương) với các hạt năng lượng màu trắng trong có thiên hướng sóng điện âm đã tạo ra một dạng Tuệ linh có cấu trúc mã sóng trí tuệ giống nhau khi được sinh ra, đó là trí tuệ có thiên hướng lan tỏa giá trị lợi ích tới Tuệ linh, con người và vạn vật bằng chân tâm mà không vì lợi ích của mình.
 • Kết hợp các hạt năng lượng đoàn kết màu vàng (sóng điện dương) với các hạt năng lượng màu đỏ máu (sóng điện âm) đã tạo ra một dạng sống Tuệ linh có cấu trúc mã sóng trí tuệ giống nhau sau khi được sinh ra, đó là trí tuệ có thiên hướng đoàn kết, bảo vệ những giá trị, những phương pháp gây hại cho vạn vật, Tuệ linh và con người.

 

 • Kết hợp các hạt năng lượng đoàn kết màu vàng (sóng điện dương) với các hạt năng lượng màu đen (sóng điện âm) đã tạo ra một dạng sống Tuệ linh có cấu trúc mã sóng trí tuệ giống nhau sau khi được sinh ra, đó là trí tuệ có thiên hướng đoàn kết, bảo vệ những hành động gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người.
 • Kết hợp các hạt năng lượng đoàn kết màu vàng (sóng điện dương) với các hạt năng lượng màu xám (sóng điện âm) đã tạo ra một dạng sống Tuệ linh có cấu trúc mã sóng trí tuệ giống nhau sau khi được sinh ra, đó là trí tuệ có thiên hướng bảo vệ, đoàn kết những u mê lạc lối gây tổn thương tới vạn vật, Tuệ linh và con người.
 • Kết hợp các hạt năng lượng đoàn kết màu vàng (sóng điện dương) với các hạt năng lượng màu trắng trong có thiên hướng sóng điện âm đã tạo ra một dạng sống Tuệ linh có cấu trúc mã sóng trí tuệ giống nhau sau khi được sinh ra, đó là trí tuệ có thiên hướng bảo vệ, đoàn kết vạn vật, Tuệ linh, con người cùng lan tỏa và phát triển những giá trị, các phương pháp mang lợi ích tới vạn vật, Tuệ linh, con người mà không màng đến lợi ích của mình.
 • Kết hợp các hạt năng lượng có sóng điện âm (màu đỏ máu, màu đen, màu xám) với các hạt năng lượng trắng trong có thiên hướng sóng điện dương đã tạo các dạng Tuệ linh chuyên tạo ra các giá trị, phương pháp, hành động, dẫn đường u mê lạc lối, gây tổn hại lợi ích của vạn vật, Tuệ linh và con người.

Sự cấy ghép giữa các hạt năng lượng có sóng điện âm dương khác nhau đã làm đa dạng trí tuệ của dạng sống Tuệ linh. Trí tuệ của các Tuệ linh do đặc tính sóng điện âm dương của hai hạt năng lượng hợp thành phôi năng lượng gốc (Trụ linh) chi phối và quyết định, đó là bản chất trí tuệ của dạng sống Tuệ linh. Tuy nhiên, nếu được dạy dỗ và tu luyện cải tạo thì cấu trúc mã sóng trí tuệ trong Trụ linh của các Tuệ linh cũng sẽ thay đổi từ không tốt thành tốt.

Khi các Tuệ linh được sinh ra, vị Tuệ linh đầu tiên sẽ dạy dỗ tri thức và các phương pháp di chuyển, cải tạo, phát triển Vũ trụ. Sau đó, vị Tuệ linh đầu tiên thành lập các hội đồng nghiên cứu, truyền dạy về tương tác và xử lý năng lượng.

Dạng sống Tuệ linh sống tại cõi trời nhiệm màu, kỳ diệu nhất trong Vũ trụ. Sau này, các Tuệ linh di chuyển và sống ở các hành tinh khác nhau để phát triển các dạng sống mới. Việc các Tuệ linh di chuyển đến các hành tinh khác để xây dựng và phát triển các dạng sống khác chính là lý do xuất hiện dạng sống muông thú và dạng sống con người ở Trái đất này.

Xây dựng các hành tinh:

Cũng như việc gieo duyên tạo ra các Tuệ linh, vị Tuệ linh đầu tiên và dạng sống Tuệ linh đã gieo duyên để xây dựng Vũ trụ và các dạng sống khác. Những hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ từ đơn giản đến phức tạp trong năm nhóm khi được kết hợp bởi những hạt năng lượng có sóng điện âm với những hạt năng lượng có sóng điện dương khác nhau đã tạo ra sự đa dạng của vật chất. Sự kết hợp đa dạng đã hình thành các hành tinh khác nhau bởi tính chất sóng điện âm hay dương. Sự kết hợp đa dạng đã hình thành những vật chất có tính chất sóng điện âm dương khác nhau. Điều này đã tạo ra kỳ quan của Vũ trụ là từ không gian năm nhóm năng lượng sau vụ nổ siêu năng lượng đã dần hình thành và phát triển thành Vũ trụ rộng lớn bao la như ngày nay.

Hành tinh đầu tiên được xây dựng chính là hành tinh kỳ diệu, nhiệm màu nhất ở tâm của không gian Vũ trụ. Nơi này chính là nơi an trụ của dạng sống Tuệ linh.

Sự đa dạng của cấu trúc chỉnh thể các hành tinh mang sóng điện âm dương khác nhau đã tạo thành các hệ mặt trời. Các hệ mặt trời có cấu trúc vận động ổn định bởi sự tự quay tròn và các hành tinh, vệ tinh, quay tròn xung quanh các mặt trời. Sự ổn định cấu trúc quay của các hệ mặt trời đã tạo cho các hành tinh trở thành dạng sống có sự trật tự và ổn định phát triển.

Quá trình xây dựng của dạng sống Tuệ linh đã hình thành ra vô số khối thiên hà, mỗi một khối thiên hà có nhiều dải thiên hà, trong mỗi dải thiên hà có vô số hệ mặt trời. Đến ngày nay, Vũ trụ đã phát triển thành vô số khối thiên hà, các khối thiên hà bao bọc tại không gian lõi và tầng tầng lớp lớp bao phủ ra bên ngoài thành tinh cầu Vũ trụ khổng lồ.

Tinh cầu Vũ trụ khổng lồ được hình thành từ tinh cầu năm nhóm tầng năng lượng sau vụ nổ siêu năng lượng vẫn quay tròn. Việc Vũ trụ hình thành và phát triển đến ngày nay và sẽ còn giãn nở rộng lớn hơn nữa trong tương lai là minh chứng cho cơ chế phân tách liên kết hạt năng lượng, bản chất Tam hợp, cơ chế quay tròn đã và đang vận hành Vũ trụ.

Sự miệt mài của vị Tuệ linh đầu tiên và dạng sống Tuệ linh đã xây dựng ra được nhiều dạng sống trong tiến trình phát triển của Vũ trụ. Không chỉ vậy, Vũ trụ đã ngày càng to lớn và kỳ vĩ, đó là thành quả của quá trình kiến thiết và xây dựng phát triển Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Thành quả vô cùng to lớn này đã cho thấy sự thống lãnh của dạng sống Tuệ linh trong toàn bộ Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Tính theo đơn vị đo lường thời gian của Trái đất, đó là đơn vị đo lường thời gian theo năm để quy ra thời gian từ thời khắc hai hạt năng lượng âm dương hợp thành phôi âm dương (phôi năng lượng khởi đầu cho vụ nổ lớn), đến thời điểm này đã được 20 tỷ năm. Và phải mất 7 triệu năm nữa để nhân loại chứng thực được hạt sóng xanh nõn chuối bên ngoài Vũ trụ. Bởi bảy triệu năm nữa thì khoa học nhân loại mới phát triển vượt bậc để có được các phương tiện di chuyển cũng như đo đạc được những điều, những thứ mà từ xưa tới nay đều coi là tâm linh huyền bí.

Hành trình kiến thiết và xây dựng Vũ trụ của dạng sống Tuệ linh vẫn đang tiếp tục diễn ra trên hành trình bất tận và sẽ có được những thành tựu kỳ diệu trong tương lai.

***************

Rate this post

Bài viết liên quan