Bài 10: Nguy cơ và nguyên nhân hoại diệt dạng sống của Vũ trụ và dạng sống năng lượng hoại diệt

Vũ trụ đã phát triển lớn mạnh, trở thành một thể thống nhất như tinh cầu khổng lồ bởi vô số khối thiên hà. Vũ trụ đã phát triển, giãn nở rộng lớn, kín hết và vượt ra khỏi cả không gian của năm nhóm năng lượng sau vụ nổ siêu năng lượng. Năng lượng hoại diệt cũng phát triển lớn mạnh đến mức có thể bị kích nổ dây chuyền. Do đó vị Tuệ linh đầu tiên đã nhìn thấy thời điểm cả hai dạng sống này bị hoại diệt.

Nguy cơ hoại diệt cả hai dạng sống:

Bản chất cuộc chiến không hồi kết giữa dạng sống năng lượng hoại diệt và dạng sống của Vũ trụ không phải là để giành thắng lợi, không phải là để trở thành bá chủ. Dạng sống năng lượng hoại diệt cần phải xả được sóng điện dư thừa ra khỏi hạt năng lượng, vì năng lượng hoại diệt không có liên kết dây nên chúng không truyền tải giải phóng để cân bằng được. Năng lượng hoại diệt lại di chuyển thẳng và không quay tròn nên đây lại là nguy cơ sinh nhiệt lượng quá nhanh và hủy diệt của năng lượng hoại diệt. Dạng sống của Vũ trụ thì cạn kiệt năm nhóm năng lượng cho sự phát triển và vận hành Vũ trụ quay, vận hành sự sống của Vũ trụ.

Nguồn năng lượng vô tận giúp Vũ trụ tồn tại và phát triển chính là năng lượng hoại diệt. Nhưng dạng sống Tuệ linh đang không có phương pháp và cơ chế vận hành an toàn cho cả hai dạng sống. Do đó, bản chất của cuộc chiến giữa hai dạng sống là để duy trì sự tồn tại của cả hai dạng sống.

Nguy cơ hủy diệt của Vũ trụ là cạn kiệt năng lượng, tức là không còn năm nhóm năng lượng để vận hành sự sống. Khi đó năng lượng hoại diệt sẽ tấn công tổng lực làm cho Vũ trụ phân rã trở thành năng lượng hoại diệt. Vũ trụ khi bị phân rã sẽ biến tan thành làn khói màu nâu.

Nguy cơ hủy diệt dạng sống năng lượng hoại diệt chính là năng lượng này phát triển lớn mạnh, nhiệt lượng sinh ra không giải phóng được, mật độ giữa các hạt quá lớn nên bị nén lại và nổ dây chuyền. Khi nổ dây chuyền sẽ hủy diệt toàn bộ năng lượng hoại diệt. Khi năng lượng hoại diệt bị nổ dây chuyền hủy diệt thì cũng là dấu chấm hết cho sự sống của Vũ trụ, bởi ảnh hưởng vụ nổ sẽ khiến một phần lớn Vũ trụ hủy diệt theo và phần còn lại sẽ không còn nguồn cung năng lượng để duy trì và vận hành sự sống nữa.

Như vậy, nguy cơ hoại diệt của cả hai dạng sống đã được vị Tuệ linh đầu tiên tiên lượng được thời gian xảy ra. Ngài quan sát tốc độ quay tròn của Vũ trụ và sự tiêu hao nhiên liệu, Ngài thấy tốc độ lớn mạnh và sẽ nổ dây chuyền của năng lượng hoại diệt. Do đó đây là nguy cơ hiện hữu trước mắt của vị Tuệ linh đầu tiên và của cả hai dạng sống.

Nguyên nhân hoại diệt:

Từ nguy cơ hoại diệt của cả hai dạng sống, vị Tuệ linh đầu tiên phân tích nguyên nhân và tìm ra phương pháp, cơ chế cứu lại sự sống của cả hai dạng sống.

Nguyên nhân năng lượng hoại diệt bị hoại diệt:

  • Hạt năng lượng hoại diệt không có liên kết dây để truyền tải giải phóng nhiệt lượng nên bị nén lại mà kích nổ.
  • Hạt năng lượng hoại diệt khi di chuyển không quay tròn nên nhiệt lượng sinh ra rất lớn.
  • Việc năng lượng hoại diệt đi đồng hóa lại càng làm gia tăng số lượng và mật độ năng lượng hoại diệt.
  • Năng lượng hoại diệt sẽ bị kích động và di chuyển đồng loạt khi bắt được tín hiệu sóng điện âm.

Với 4 nguyên nhân này, năng lượng hoại diệt sẽ dễ bị kích nổ dây chuyền và hoại diệt toàn bộ. Do đó, năng lượng hoại diệt cần giảm tải quá trình sinh nhiệt khi di chuyển và giảm tải sự gia tăng mật độ dân số của dạng sống, ngăn ngừa bị kích động bởi năng lượng có sóng điện âm. Để ngăn ngừa được sự hoại diệt thì năng lượng hoại diệt cần có cơ chế ngủ ấm hay còn gọi là ngủ đông, nhưng năng lượng hoại diệt không thể tự làm được điều này. Khi năng lượng hoại diệt không bị hoại diệt thì Vũ trụ sẽ không bị hoại diệt.

Nguyên nhân dạng sống của Vũ trụ hoại diệt:

  • Dạng sống năm nhóm năng lượng hoại diệt: một phần là do năng lượng hoại diệt thông qua năng lượng sóng điện âm di chuyển vào làm đứt liên kết dây và đồng hóa năm nhóm năng lượng. Một phần là năm nhóm năng lượng đã cạn kiệt do phải chuyển hóa để cấu thành các cấu trúc vật chất, các hành tinh, các dạng sống khác. Một phần năm nhóm năng lượng phải vận hành Vũ trụ quay nên cạn kiệt năng lượng. Đó là nguyên nhân khiến năm nhóm năng lượng sẽ hoại diệt.
  • Dạng sống là vật chất, các hành tinh bị hoại diệt: là do không còn đủ năng lượng của năm nhóm năng lượng vận hành, duy trì cấu trúc quay ổn định; là do bị năng lượng hoại diệt di chuyển vào làm đứt liên kết hạt và phân rã cấu trúc vật chất cũng như các hành tinh. Đó là nguyên nhân hoại diệt của dạng sống vật chất và các hành tinh.
  • Dạng sống Tuệ linh bị hoại diệt: những phôi năng lượng đang được dưỡng để trở thành Tuệ linh bị hoại diệt là do trong phôi có sóng điện âm chiếm đa số nên sẽ kích thích hạt năng lượng hoại diệt di chuyển vào để phân rã và đồng hóa. Những Tuệ linh bị hoại diệt là do cấu trúc Trụ linh trong Tuệ linh có đa sóng điện âm nên sẽ kích thích năng lượng hoại diệt di chuyển vào làm phân rã cấu trúc Trụ linh và hoại diệt Tuệ linh.

Một câu hỏi đặt ra là tại sao phôi năng lượng của vị Tuệ linh đầu tiên lại không bị năng lượng hoại diệt phân rã? Tôi trả lời là phôi năng lượng của quả tinh cầu năng lượng tạo thành vụ nổ siêu năng lượng được cấu tạo bởi một hạt năng lượng dương có sóng điện dương siêu mạnh màu vàng và một hạt năng lượng âm có sóng điện âm rất nhẹ màu trắng trong. Chính vì điều này mà năng lượng hoại diệt không xâm chiếm, đồng hóa được phôi năng lượng và quả tinh cầu năng lượng đó.

Phân tích nguyên nhân hoại diệt của các dạng sống trong Vũ trụ, vị Tuệ linh đầu tiên thấy dạng sống Tuệ linh thiếu một cơ chế tạo ra cấu trúc Trụ linh như là một bộ lọc năng lượng. Bộ lọc sẽ có cơ chế hút năng lượng hoại diệt về đúng liều lượng và chuyển hóa thành những năng lượng tốt hơn. Các dạng sống khác thiếu những năng lượng mới để duy trì và phát triển sự sống tốt hơn, đó có thể là các siêu năng lượng.

Để cứu được dạng sống năng lượng hoại diệt thì dạng sống Tuệ linh phải cứu mình trước, đó là tạo ra bộ lọc năng lượng của Trụ linh có cấu trúc mã sóng trí tuệ bền vững và siêu việt. Khi tự cứu được dạng sống của mình thì sẽ dễ dàng chuyển hóa ra các siêu năng lượng và cơ chế cứu lại tất cả các dạng sống khác.

***************

 

Rate this post

Bài viết liên quan