Bài 19: Cấu trúc năng lượng cân bằng đối với sự chuyển sinh của Tuệ linh, con người, muông thú và vạn vật Vũ trụ

I.   Cấu trúc năng lượng cân bằng

Cấu trúc năng lượng là hạt năng lượng tận cùng, phôi năng lượng âm dương, Trụ linh, Tuệ linh, Tuệ linh an trụ trong thân tướng con người, Linh hồn an trụ trong thân tướng muông thú, năng lượng an trụ trong vạn vật giản đơn của Vũ trụ.

1.     Trụ linh gốc của cấu trúc năng lượng cân bằng

Trụ linh gồm có 2 phần: Trụ Trí (tổng mã sóng trí tuệ) và Trụ Tâm (tổng hòa trạng thái năng lượng).

Trụ linh gốc là phôi năng lượng gốc cho sự hình thành, phát triển cấu trúc năng lượng để trở thành Tuệ linh (siêu vật chất), năng lượng vận hành Vũ trụ (vật chất phức tạp) và năng lượng giản đơn (vật chất giản đơn). Phôi năng lượng gốc này chính là bản chất trí tuệ của cấu trúc năng lượng từ khi được sinh ra cho tới khi trưởng thành, tu tập và cải tạo. Để thấy được bản chất trí tuệ của Tuệ linh, con người, muông thú, vạn vật Vũ trụ, ta phải thấu hiểu được bản chất trí tuệ trong Trụ linh gốc (Phôi năng lượng gốc) của bản thể cấu trúc năng lượng của các dạng sống.

Bản chất trí tuệ của cấu trúc năng lượng cân bằng được thể hiện ở bản chất của hai hạt năng lượng tận cùng có sóng điện dương và sóng điện âm hợp thành Trụ linh gốc (Phôi âm dương gốc), cụ thể như sau:

 

Hình: Trụ linh cân bằng năng lượng âm dương

 • Trụ linh gốc có cấu trúc năng lượng âm dương cân bằng là Trụ linh được liên kết hợp nhất giữa hạt năng lượng tận cùng có chớm sóng điện âm (màu trắng trong) với hạt năng lượng tận cùng có chớm sóng điện dương (màu trắng ngà). Sự liên kết này tạo thành cấu trúc Trụ linh cân bằng âm dương, cũng được gọi là cấu trúc năng lượng chân tâm cân bằng. Bởi vì tốc độ quay ngược chiều kim đồng hồ của hạt năng lượng âm rất chậm và sóng điện âm cũng nhẹ, bởi vì tốc độ quay thuận chiều kim đồng hồ của hạt năng lượng dương rất chậm và sóng điện dương cũng rất nhẹ, nên trí tuệ của cấu trúc Trụ linh cân bằng năng lượng âm dương sẽ biến đổi sau quá trình tương tác với cấu trúc năng lượng có sóng điện dương mạnh hoặc cấu trúc năng lượng có sóng điện âm mạnh.
 • Bản chất trí tuệ của cấu trúc năng lượng âm dương cân bằng chính là sự tự cân bằng. Đó là không u mê như những hạt năng lượng âm chỉ biết hút về, tham lam vơ vét về bản thể mình, đồng thời cũng là không tỏa ra, cho đi như những hạt năng lượng dương. Đây là bản chất trí tuệ cân bằng ban đầu của cấu trúc năng lượng cân bằng âm dương. Có thể hiểu là không thiện cũng không ác.
 • Cấu trúc năng lượng âm dương cân bằng trải qua quá trình tương tác với các dạng sống khác, với các cấu trúc năng lượng khác, khi đó bản chất trí tuệ sẽ thay đổi theo hai hướng, đó là chuyển hóa thành trí tuệ của cấu trúc năng lượng đa âm hoặc là cấu trúc năng lượng đa dương:

+ Trí tuệ của cấu trúc năng lượng âm dương cân bằng sẽ chuyển sang thành trí tuệ của cấu trúc năng lượng đa âm do tương tác gần và liên tục trong thời gian dài với cấu trúc năng lượng đa âm. Cấu trúc năng lượng đa âm là trí tuệ của u mê, hành động tiêu cực, đại hệ tư tưởng tiêu cực gây tổn hại vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

+ Trí tuệ của cấu trúc năng lượng âm dương cân bằng sẽ chuyển sang thành trí tuệ của cấu trúc năng lượng đa dương do tương tác gần và liên tục với cấu trúc năng lượng đa dương. Cấu trúc năng lượng đa dương là trí tuệ của tư tưởng, hành động, đại hệ tư tưởng phát triển, lan tỏa, đoàn kết những giá trị lợi ích vì vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Như vậy, trí tuệ của cấu trúc năng lượng cân bằng âm dương ban đầu là cân bằng, không thiện cũng không ác. Tuy nhiên, do hoàn cảnh tương tác, môi trường tương tác mà dễ chuyển hóa thành trí tuệ đa âm hoặc trí tuệ đa dương.

2.   Trụ linh và cấu trúc năng lượng cân bằng âm dương

Trụ linh chính là Trụ linh trưởng thành, bao gồm cả Trụ linh gốc (Phôi âm dương gốc) và hai thái cực âm dương.

Cấu trúc Trụ linh cân bằng năng lượng âm dương có ở cả 3 nhóm vật chất, đó là dạng siêu vật chất (dạng sống Tuệ linh), nhóm vật chất phức tạp (năng lượng vận hành vạn vật Vũ trụ) và vật chất giản đơn (con người, muông thú, vạn vật Vũ trụ).

Cấu trúc Trụ linh cân bằng năng lượng âm dương chính là sự phân tách ra các hạt năng lượng tận cùng đồng đều ở cả hạt năng lượng âm gốc và dương gốc. Tức là từ Trụ linh, cả hạt năng lượng dương gốc và hạt năng lượng âm gốc đều phân tách ra các hạt năng lượng tận cùng âm và dương tương đối bằng nhau. Những hạt năng lượng tận cùng được phân tách ra sẽ được chứa đựng ở thái cực năng lượng âm và thái cực năng lượng dương. Sau đó, các hạt tận cùng dương ở trong thái cực năng lượng dương sẽ liên kết hợp nhất tạo thành các hạt năng lượng tổng hợp có sóng điện dương để phân tách ra bên ngoài Trụ linh tạo thành liên kết 8 hạt năng lượng dương một cách chặt chẽ. Sự liên kết 8 hạt năng lượng dương được chặt chẽ là do có sợi năng lượng chân tâm liên kết giữa các hạt năng lượng dương. Từ thái cực chứa đựng các hạt năng lượng âm tận cùng, các hạt âm sẽ liên kết hợp nhất tạo thành các hạt năng lượng âm tổng hợp. Sau đó 8 hạt năng lượng âm tổng hợp được phân tách ra bên ngoài Trụ linh và mỗi hạt sẽ rung lắc xung quanh mỗi một hạt năng lượng dương để làm thành hạt vệ tinh. Đó là cấu trúc 16 hạt năng lượng tổng hợp bên ngoài Trụ linh. Tỷ lệ một hạt năng lượng dương và một hạt năng lượng âm rung lắc xung quanh hạt dương là tỷ lệ chuẩn. Quá trình phân tách từ Trụ linh ra thái cực năng lượng âm và thái cực năng lượng dương diễn ra đồng đều. Sự phân tách liên kết diễn ra đồng đều đã giúp cho cấu trúc 16 hạt liên tục được mở rộng xung quanh Trụ linh. Quá trình mở rộng phân tách và liên kết 16 hạt đó luôn diễn ra theo tỷ lệ một hạt năng lượng âm và một hạt năng lượng dương.

Hình: Trụ linh cân bằng năng lượng âm dương

Khi tương tác với các dạng sống khác, với các cấu trúc năng lượng có sóng điện đa âm hay đa dương sẽ khiến cho cấu trúc Trụ linh cân bằng năng lượng âm dương bị biến đổi theo, đó là:

 • Khi cấu trúc năng lượng có Trụ linh cân bằng năng lượng âm dương mà tương tác với cấu trúc năng lượng có Trụ linh đa âm trong thời gian dài và liên tục sẽ khiến cho cấu trúc năng lượng có Trụ linh cân bằng âm dương bị biến đổi và cũng dần dần chuyển hóa thành cấu trúc năng lượng có Trụ linh đa âm. Khi trở thành cấu trúc năng lượng có Trụ linh đa âm, thái cực âm và hạt âm gốc sẽ trở thành sóng điện âm rất mạnh là màu đen và màu đỏ máu, thái cực dương và hạt năng lượng dương gốc sẽ chỉ là màu trắng ngà và bị thu hẹp lại. Bên ngoài Trụ linh, cấu trúc 16 hạt sẽ mất cân đối. Khi đó, các hạt âm sẽ được phân tách ra nhiều và xung quanh mỗi hạt dương có nhiều hạt âm màu đen và đỏ máu rung lắc; các hạt năng lượng dương ở cấu trúc 16 hạt bên ngoài Trụ linh sẽ ít được phân tách nên tạo thành đa âm và phóng xạ năng lượng âm trong Trụ linh và cấu trúc năng lượng. Kết quả là sẽ hoại diệt do năng lượng hoại diệt tấn công đồng hóa và làm vỡ cấu trúc năng lượng cũng như cấu trúc Trụ linh bị đa âm và phóng xạ âm đó.
 • Khi cấu trúc năng lượng có Trụ linh cân bằng năng lượng âm dương mà tương tác với cấu trúc năng lượng có Trụ linh đa dương trong thời gian dài và liên tục sẽ khiến cho cấu trúc năng lượng có Trụ linh cân bằng âm dương bị biến đổi và cũng dần dần chuyển hóa thành cấu trúc năng lượng có Trụ linh đa dương. Khi trở thành cấu trúc Trụ linh đa dương thì hạt âm gốc và thái cực âm vẫn có sóng điện âm nhẹ là màu trắng trong, hạt năng lượng dương gốc và thái cực dương sẽ dần chuyển hóa thành màu xanh lá, màu đỏ lửa và màu vàng. Việc hạt dương gốc và thái cực chứa đựng các hạt năng lượng dương tận cùng chuyển thành màu gì là do sự tương tác với từng loại cấu trúc đa năng lượng dương khác nhau. Khi Trụ linh đa dương, Trụ linh sẽ phân tách ra các hạt năng lượng dương tổng hợp và các hạt năng lượng âm tổng hợp theo tỷ lệ đều nhau. Cấu trúc năng lượng đa dương sẽ có một hạt năng lượng âm rung lắc xung quanh một hạt năng lượng dương trong cấu trúc 16 hạt mở rộng bên ngoài Trụ linh, hạt âm có sóng điện âm nhẹ, hạt dương có sóng điện dương mạnh cho tới siêu mạnh. Màu của hạt năng lượng âm và dương bên ngoài Trụ linh sẽ giống với màu của hạt năng lượng âm và dương trong hạt năng lượng gốc và thái cực chứa đựng hạt năng lượng âm dương tận cùng.

II.   Sự chuyển sinh của Tuệ linh, con người, muông thú và vạn vật Vũ trụ có cấu trúc năng lượng âm dương cân bằng

1. Sự chuyển sinh của dạng sống Tuệ linh

Tuệ linh có cấu trúc Trụ linh cân bằng năng lượng âm dương là Tuệ linh có trí tuệ không thiện cũng không ác. Khi Tuệ linh cân bằng năng lượng âm dương thì sự rung động của hạt năng lượng âm không mạnh, do đó sẽ giảm thiểu nguy cơ năng lượng hoại diệt tấn công vào Tuệ linh. Tuy nhiên, nếu Tuệ linh di chuyển vào không gian của năng lượng hoại diệt có bên trong Vũ trụ cũng sẽ dễ dàng bị phân rã mà hoại diệt.

Khi Tuệ linh có Trụ linh cân bằng năng lượng âm dương luân hồi làm con người, ban đầu họ là những người không vội vàng quyết định bất cứ việc gì, đó là không thiện cũng không ác, họ luôn bảo vệ sự tự tại của họ, họ không màng hay để ý đến mọi người, vạn vật xung quanh. Tuy nhiên, trải qua thời gian, trải qua sự tương tác với con người, vạn vật, muông thú, người đó sẽ bắt đầu chuyển sinh cấu trúc Trụ linh theo hai hướng, đó là hướng tiêu cực để dẫn đến Trụ linh đa âm và hướng tích cực để dẫn đến Trụ linh đa dương, cụ thể như sau:

 • Tuệ linh chuyển sinh Trụ linh thành đa âm và chuyển sinh theo hướng phân rã, hoại diệt: Đó là khi con người có Trụ linh cân bằng năng lượng âm dương, họ sống và tương tác trong thời gian dài với những con người, vạn vật có cấu trúc Trụ linh đa âm, có tư tưởng cho đến hành động tiêu cực ích kỷ cho bản thân và gây tổn hại tới vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người; quá trình đó dẫn tới con người có Trụ linh cân bằng âm dương sẽ tiếp nhận, học tập, thực hành lối sống tiêu cực của người đa âm. Khi sống có hệ tư tưởng cho tới hành động theo cấu trúc Trụ linh đa âm sẽ khiến Trụ linh phân tách ra vô số hạt năng lượng sóng điện âm mạnh, các hạt năng lượng dương không được phân tách ra, điều này dẫn tới hiện tượng phóng xạ năng lượng âm trong Trụ linh. Tiếp đến là năng lượng hoại diệt sẽ bắt được tín hiệu để tấn công đồng hóa gây vỡ cấu trúc Trụ linh, khi đó sẽ dẫn tới hoại diệt cho cấu trúc Trụ linh và Tuệ linh an trụ trong con người đó. Người có Trụ linh đa âm sẽ mất đi ý thức và không kiểm soát được tư tưởng cho đến hành động. Đây là hướng chuyển sinh của sự phân rã và hoại diệt.
 • Tuệ linh chuyển sinh Trụ linh thành đa dương và chuyển sinh theo hướng bền vững an lạc: Đó là khi con người có Trụ linh cân bằng năng lượng âm dương, họ sống và tương tác trong thời gian dài với những con người, vạn vật có cấu trúc Trụ linh đa dương, có tư tưởng cho đến hành động tích cực là không vì bản thân mình mà luôn vì lợi ích của vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người; quá trình đó dẫn tới con người có Trụ linh cân bằng âm dương sẽ tiếp nhận, học tập, thực hành lối sống tích cực của người có Trụ linh đa dương. Khi sống có hệ tư tưởng cho tới hành động theo cấu trúc Trụ linh đa dương sẽ dẫn tới Trụ linh phân tách ra vô số hạt năng lượng sóng điện dương mạnh; các hạt năng lượng âm được phân tách ra có sóng điện âm nhẹ và ít, vừa đủ để tạo sự cân bằng trong cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh. Điều này giúp cho con người đó luôn luôn kiểm soát được ý nghĩ cho đến hành động vì lợi ích đến vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Đây là hướng chuyển sinh của sự bền vững an lạc, bởi việc phân tách ra càng nhiều hạt năng lượng dương trong cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh sẽ tạo thành cấu trúc liên kết bền vững bởi các sợi chân tâm liên kết giữa chúng. Trụ linh đa dương là con đường để đi tới chuyển sinh thành cấu trúc Trụ linh bền vững an lạc siêu việt nhất, đó là cấu trúc Trụ linh đạt được bộ lọc năng lượng âm dương.

Như vậy, Tuệ linh có cấu trúc năng lượng âm dương cân bằng sẽ có hai chiều hướng chuyển sinh: đó là chiều hướng đa âm để phân rã rồi hoại diệt và chiều hướng đa dương để trở nên bền vững an lạc. Điều này cho thấy môi trường tương tác vô cùng quan trọng cho sự bộc lộ bản chất trí tuệ của Trụ linh cũng như quá trình chuyển sinh của Trụ linh.

2.   Sự chuyển sinh của dạng sống con người

Con người là thân tướng vật chất giản đơn có Tuệ linh hoặc Linh hồn an trụ bên trong, do đó khi con người có cấu trúc Trụ linh cân bằng năng lượng âm dương sẽ có hành trình chuyển sinh giống như ngã 3 đường. Điểm giữa ngã 3 và sự lựa chọn đi theo con đường phân rã hoại diệt Trụ linh hay con đường bền vững an lạc Trụ linh, cụ thể:

 • Sẽ mất một cho đến nhiều kiếp, người có Trụ linh cân bằng âm dương sẽ sống theo tư tưởng và hành động không làm tổn thương tới vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh, con người và cũng không cứu giúp hành thiện. Họ sẽ sống chỉ vì họ, sống mà không muốn bị phiền não, chỉ muốn an toàn và an lạc cho bản thân họ. Tuy nhiên, họ sẽ thay đổi hướng chuyển sinh khi đã trải nghiệm từ một cho đến vài kiếp người. Thời gian từ một đến vài kiếp người cũng là đủ để bản thể Tuệ linh họ tiếp nhận tư tưởng và kinh nghiệm lối sống của những người tiêu cực đa âm hay tích cực đa dương. Từ đó, họ sẽ quyết định chuyển sinh đi theo một trong hai hướng trên dựa trên sự tương tác môi trường của hướng chuyển sinh nào chiếm ưu thế.
 • Con người có cấu trúc Trụ linh âm dương cân bằng sẽ chuyển sinh theo hướng phân rã và hoại diệt: Đó là sau quá trình tương tác với môi trường đa âm, phóng xạ năng lượng âm, họ quyết định chọn lựa chuyển sinh theo hướng đa âm, phóng xạ âm để dẫn tới sự phân rã và hoại diệt. Khi đó, họ sẽ luôn có ý nghĩ cho đến hành động tiêu cực để thỏa mãn ích kỷ về họ và gây tổn hại tới vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Họ tạo nghiệp ác, họ không hành thiện, họ mất kiểm soát hành vi, ý thức, họ sẽ biểu hiện ra các hành động tiêu cực, các chứng bệnh hoang tưởng, đa nhân cách, trầm cảm, tâm thần phân liệt. Khi người đa âm và phóng xạ âm chết đi phần thân xác, bản thể Tuệ linh, Linh hồn trong họ tách ra và an trụ tại nơi họ chết hoặc bị ảo ảnh nghiệp lực phản chiếu làm cho họ mất đi trí tuệ về cội nguồn, về tu hành, về con đường giải thoát. Vì năng lượng âm trong họ quá nhiều nên sự tham lam, ích kỷ, đố kỵ, chấp ngã, sân hận rất mạnh, điều này khiến họ không có sức mạnh di chuyển trong không gian Vũ trụ để về nơi họ cần về; hoặc được sự trợ giúp về nơi tu dưỡng nhưng họ vẫn còn hoảng loạn bởi sóng điện âm dương xung đột, khiến họ mất nhiều thời gian cân bằng năng lượng cho hành trình luân hồi chuyển sinh tiếp theo. Trên hành trình luân hồi chuyển sinh, những con người đa âm, phóng xạ năng lượng âm từ Tâm (Tuệ linh) sẽ khó có thể chuyển sinh trở nên bền vững cấu trúc Tuệ linh, vì chiều hướng chuyển sinh của cấu trúc Trụ linh đa âm là phân rã và hoại diệt. Họ sẽ dễ dàng bị luân hồi bởi ác nghiệp và hoại diệt vĩnh viễn Tuệ linh.
 • Con người có cấu trúc Trụ linh âm dương cân bằng sẽ chuyển sinh theo hướng bền vững an lạc: Đó là sau quá trình tương tác với môi trường đa năng lượng dương, họ quyết định chọn lựa chuyển sinh theo hướng đa năng lượng dương, để trở nên bền vững an lạc cấu trúc Trụ linh. Khi đó họ sẽ luôn ý thức và kiểm soát được hệ tư tưởng cho đến hành vi của thân tướng. Họ dễ dàng có những tư tưởng, hệ tư tưởng, hành động thiện giúp đỡ vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người mà không màng đến lợi ích bản thân. Họ là những người luôn giúp đỡ người hoạn nạn, cứu giúp những người bệnh, giúp đỡ dân chúng vùng thiên thai và dịch bệnh, luôn lan tỏa giá trị đạo đức, luôn lan tỏa sự phát triển hướng tới nhân loại, luôn đoàn kết vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Người có Trụ linh đa dương sẽ không vì bản thân họ, họ luôn chịu thiệt, chấp nhận hy sinh bản thân và không chìm đắm vào giả tướng. Những tư tưởng và hành động của những người có Trụ linh đa dương sẽ giúp cho họ phân tách ra cấu trúc năng lượng 16 hạt mở rộng bên ngoài Trụ linh trở nên lớn mạnh, bền vững, theo chuẩn tỷ lệ một hạt âm rung lắc xung quanh một hạt dương. Vì hạt năng lượng âm rung lắc nhẹ nên năng lượng hoại diệt di chuyển vào ít, là cơ hội để năng lượng dương kích nổ an toàn và tạo thành nhiệt lượng cho quá trình cấu tạo chuyển hóa Trụ linh trở thành bộ lọc năng lượng bền vững an lạc siêu việt. Họ sẽ dễ dàng giác ngộ để thành đạo, dễ dàng chuyển hóa cấu trúc Trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn nhất, bền vững an lạc nhất. Họ sẽ được chuyển sinh về các cõi trời nhiệm màu năng lượng, họ sẽ trở thành các bậc giác ngộ, họ sẽ không bị đọa Địa ngục hay ở nhân gian sau khi chết đi phần thân tướng. Bởi cấu trúc năng lượng trong Tuệ linh họ trở nên bền vững chính là họ đã hoàn thành sứ mệnh tu hành cải tạo Trụ linh nơi nhân gian, nên họ sẽ trở về với cội nguồn và quê hương với những thành tựu to lớn.

Như vậy, con người có Trụ linh cân bằng năng lượng âm dương sẽ có hai hướng chuyển sinh, đó là chuyển sinh theo hướng đa âm, phóng xạ năng lượng âm để dẫn đến phân rã và hoại diệt, hoặc chuyển sinh theo hướng đa dương để cấu tạo Trụ linh trở nên bền vững an lạc thành đạo. Để giúp cho con người bị đa âm và đa dương thành đạo, có Trụ linh bền vững an lạc siêu việt thì đó chính là hai Chân lý. Hai Chân lý sẽ chỉ dẫn, soi rõ bản chất và con đường giúp cho con người đi đến sự chuyển sinh trở nên bền vững an lạc siêu việt nhất.

3.   Sự chuyển sinh của dạng sống muông thú

Muông thú là thân tướng vật chất giản đơn để cho các cấu trúc năng lượng phức tạp, siêu phức tạp nương tựa và là môi trường tu luyện.

Muông thú cân bằng âm dương, chính là cấu trúc năng lượng âm dương cân bằng an trụ trong thân tướng muông thú. Đó là những con thú không ăn thịt các con thú khác, đồng thời cũng không cứu giúp các con thú khác. Những con thú có cấu trúc năng lượng cân bằng cũng giống như con người và Tuệ linh có cấu trúc năng lượng cân bằng, ban đầu sẽ không thiện và không ác, nó chỉ biết bản thân nó, nó không muốn phiền não và rắc rối xảy ra với nó.

Khi môi trường tương tác có cấu trúc năng lượng đa âm hay cấu trúc năng lượng đa dương chiếm ưu thế, cấu trúc năng lượng cân bằng an trụ trong muông thú sẽ chuyển sinh theo hướng đa âm hoặc đa dương. Tức là môi trường sóng điện quyết định hướng chuyển sinh cấu trúc năng lượng cân bằng âm dương an trụ trong muông thú, đó là:

 • Nếu cấu trúc năng lượng cân bằng âm dương trong muông thú chọn lựa theo hướng đa âm, phóng xạ năng lượng âm, đó là ăn thịt đồng loại, ăn thịt các con thú khác sẽ dẫn đến cấu trúc năng lượng trong Trụ linh phóng xạ năng lượng âm. Khi đó, năng lượng hoại diệt sẽ xâm nhập vào gây đồng hóa phân rã và vỡ cấu trúc Trụ linh. Con thú đó sẽ mất kiểm soát hành vi, nó sẽ trở nên nguy hại cho vạn vật và con người. Khi nó chết hoặc bị giết hại, cấu trúc linh hồn đó sẽ đọa tại nơi nó chết, nó sẽ bị mắc kẹt hoặc không có cơ hội chuyển sinh. Đó là con đường chuyển sinh theo hướng phân rã và hoại diệt cấu trúc Trụ linh.
 • Nếu cấu trúc năng lượng cân bằng âm dương trong muông thú chọn lựa theo hướng đa dương, đó là không ăn thịt muông thú, chỉ ăn thực vật, cỏ cây có cấu trúc vật chất giản đơn, biết cứu giúp đồng loại và muông thú khác, đặc biệt giúp đỡ con người lao động sản xuất, đó chính là quá trình mà cấu trúc năng lượng trong con thú phân tách nhiều năng lượng dương để phát triển bền vững cấu trúc năng lượng. Khi cấu trúc năng lượng được phát triển lớn mạnh đủ sức an trụ và làm người, chúng sẽ được chuyển sinh làm người. Tức là, khi các con thú lành và hành thiện nhiều mà chết đi phần thân xác, cấu trúc linh hồn (năng lượng) sẽ được chuyển sinh phát triển bền vững và chuyển sinh nâng cấp cấu trúc năng lượng để được luân hồi làm con người. Cấu trúc năng lượng đó không bị đọa nơi nó chết hoặc bị giết hại.

Như vậy, cấu trúc năng lượng an trụ trong thân tướng muông thú có sự cân bằng âm dương cũng giống như con người và Tuệ linh là đều có hai hướng chuyển sinh, đó là chuyển sinh theo hướng phân rã để hoại diệt hoặc chuyển sinh theo hướng bền vững an lạc và nâng cấp cấu trúc năng lượng. Để giúp cấu trúc năng lượng an trụ trong muông thú được chuyển sinh bền vững và nâng cấp thì con người và Tuệ linh cần tạo ra môi trường thuận lợi bởi hai Chân lý để hỗ trợ, giúp đỡ chúng chuyển sinh bền vững và thúc đẩy vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người cùng phát triển bền vững.

4.   Sự chuyển sinh của dạng sống vạn vật Vũ trụ

Vạn vật Vũ trụ bao gồm hạt tận cùng, hạt tổng hợp, Trụ linh, nguyên tử, phân tử, tế bào, cỏ cây, đất đá, vật chất rắn, vật chất lỏng, vật chất khí, hành tinh, dải thiên hà, đó là nhóm vật chất giản đơn vì có mã sóng trí tuệ giản đơn cấu tạo thành. Tuy là giản đơn nhưng trong bản thể nó vẫn có sự tồn tại của năng lượng phức tạp.

Khi vạn vật giản đơn có cấu trúc năng lượng cân bằng âm dương, sự chuyển sinh cũng như đứng ở ngã 3 đường, sẽ có hai hướng lựa chọn, đó là:

 • Tại vị trí ban đầu, cấu trúc năng lượng cân bằng an trụ trong vật chất sẽ gia tăng sự phân tách liên kết để bảo toàn sự tồn tại và phát triển chính nó mà không màng đến cấu trúc vật chất khác dù tốt hay xấu, sau đó tùy theo sự tương tác với cấu trúc vật chất đa âm hay đa dương mà chúng sẽ chuyển sinh theo. Ví dụ, nước là vật chất giản đơn có cấu trúc năng lượng cân bằng sóng điện âm dương, chúng phân tách, liên kết lại với nhau để phát triển lớn mạnh vật chất nước.
 • Chuyển sinh theo hướng đa âm là cấu trúc năng lượng cân bằng trong vật chất sẽ củng cố, trợ giúp, thúc đẩy các nhóm vật chất đa âm. Do đó, cấu trúc năng lượng an trụ trong vật chất cân bằng sẽ chuyển sinh thành cấu trúc năng lượng đa âm. Khi đó, vật chất đa âm này sẽ không thể chuyển sinh nâng cấp cấu trúc năng lượng trong chúng, chúng chỉ gia tăng sự phát triển vật chất đa âm và gây ảnh hưởng tới môi trường sống, vật chất khác.
 • Chuyển sinh theo hướng đa dương là cấu trúc năng lượng cân bằng trong vật chất sẽ củng cố, trợ giúp, thúc đẩy các nhóm vật chất đa dương. Do đó, cấu trúc vật chất cân bằng sẽ chuyển sinh thành cấu trúc năng lượng đa dương. Đó là hướng chuyển sinh trở nên bền vững và nâng cấp cấu trúc năng lượng của chúng. Ví dụ: Nước được tưới cho cây phát triển, cây gia tăng sự phân tách phát triển để tạo ra nhiều hơi nước, đồng thời khi cây lớn mạnh, cấu trúc năng lượng trong thân cây sẽ được chuyển sinh thành muông thú lành. Tiếp đến là quá trình chuyển sinh của muông thú.

Như vậy, điều này cho thấy, vật chất giản đơn có sự cân bằng năng lượng âm dương cũng giống như Tuệ linh, con người, muông thú, tất cả đều có hai hướng lựa chọn chuyển sinh. Để chuyển sinh theo hướng nào thì rất cần môi trường có sóng điện tương tác đủ để chuyển sinh cấu trúc năng lượng cân bằng âm dương theo hướng đó. Để chọn được hướng chuyển sinh trở nên bền vững an lạc và nâng cấp cấu trúc năng lượng trở nên bền vững nhất thì cần có hai Chân lý, trong đó Tuệ linh và con người chính là thống lãnh nhiệm vụ, sứ mệnh giúp cho vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người phát triển bền vững.

***************

Rate this post

Bài viết liên quan