Bài 20: Cấu trúc bộ lọc năng lượng với sự chuyển sinh của Tuệ linh, con người

Cấu trúc bộ lọc năng lượng âm dương

1. Trí tuệ của bộ lọc năng lượng trong Trụ linh

Bộ lọc năng lượng trong Trụ linh được tính bao gồm cả Trụ linh trưởng thành. Trụ linh trưởng thành có hai hạt năng lượng âm – dương gốc ở tâm Trụ, bên ngoài tâm Trụ là hai thái cực chứa đựng các hạt năng lượng tận cùng âm – dương.

Bộ lọc năng lượng trong Trụ linh không phải là nguyên bản, không phải là bản chất ban đầu của tất cả các Trụ linh khi được hình thành. Bộ lọc năng lượng trong Trụ linh chính là kết quả của quá trình tu tập, chuyển sinh theo hướng bền vững an lạc, phân tách và liên kết được vô số hạt năng lượng tận cùng trong năm nhóm hạt năng lượng. Từ đó, với khả năng thu hút và kích nổ năng lượng hoại diệt để tạo ra nhiệt lượng lớn, Trụ linh đã cấu tạo lại hai hạt năng lượng âm dương gốc trong tâm Trụ và hai thái cực chứa đựng các hạt năng lượng tận cùng bên ngoài tâm Trụ.

Trí tuệ của bộ lọc năng lượng trong Trụ linh chính là kết quả của quá trình gia tăng phân tách, liên kết tất cả các loại mã sóng trí tuệ để chuyển sinh theo hướng bền vững an lạc. Bộ lọc năng lượng trong Trụ linh có hai loại, đó là bộ lọc năng lượng đơn và bộ lọc năng lượng kép, chính vì vậy trí tuệ của bộ lọc năng lượng trong Trụ linh cũng được phân chia làm hai loại:

1.1.  Trí tuệ của bộ lọc năng lượng đơn

Bộ lọc năng lượng đơn trong Trụ linh là kết quả của quá trình Trụ linh đã liên kết được triệt để tới năm nhóm năng lượng và nhiệt lượng của năng lượng hoại diệt để cấu tạo thành. Hạt dương gốc trong Trụ linh đã cấu tạo được thành một siêu sợi mã sóng trí tuệ màu vàng óng ánh từ vô số sợi mã sóng trí tuệ màu vàng đã phân tách trước đó.

 

Hình: Cấu tạo Trụ linh của bộ lọc năng lượng đơn

Bộ lọc năng lượng đơn có tâm Trụ với hạt năng lượng âm và dương gốc được cấu tạo lại do quá trình thực hành chuyển sinh theo hướng đa dương siêu mạnh. Khi đó, siêu hạt năng lượng dương gốc có sóng điện dương đạt đến siêu mạnh cực đại với trạng thái màu vàng óng ánh, hạt năng lượng âm với sóng điện rất nhẹ sẽ hỗ trợ siêu hạt năng lượng dương gốc đạt đến sự óng ánh của trí tuệ thiện tâm như dòng nước mát. Hạt năng lượng âm gốc chưa được cấu tạo lại thành siêu hạt nên vẫn có vô số sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện âm nhẹ, hạt dương gốc được cấu tạo lại thành một siêu sợi mã sóng trí tuệ nên trong hạt chỉ có một siêu sợi mã sóng trí tuệ duy nhất. Các sợi mã sóng trí tuệ tại hạt âm gốc có màu trắng hơi xám là do cấu trúc năng lượng này vận hành sự cảm thọ mà không sinh ra tư tưởng cũng như hành động gây tổn hại vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Sợi mã sóng trí tuệ trong siêu hạt năng lượng dương gốc có màu vàng óng ánh là do cấu trúc năng lượng này vận hành được sự đoàn kết vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người cùng lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững thông qua sự thấu hiểu, liên kết được phần nào đó nhóm năng lượng tiêu cực và đã thấu hiểu tận cùng cũng như liên kết được các nhóm năng lượng còn lại. Thái cực chứa đựng các hạt năng lượng âm tận cùng và các siêu hạt năng lượng dương tận cùng bên ngoài tâm Trụ chính là do hạt năng lượng âm gốc và siêu hạt năng lượng dương gốc phân tách ra. Màu sắc của trạng thái hạt và sóng điện của hạt âm gốc giống với các hạt của thái cực âm, màu sắc của trạng thái hạt và sóng điện của siêu hạt dương gốc giống với các siêu hạt của thái cực dương.

Trí tuệ của bộ lọc năng lượng đơn trong Trụ linh là liên kết, thấu hiểu tận cùng được nhóm năng lượng đoàn kết, nhóm năng lượng chân tâm, nhóm năng lượng phát triển, nhóm năng lượng lan tỏa; đối với nhóm năng lượng tiêu cực thì mới thấu hiểu và liên kết còn hạn chế. Chính vì sự thấu hiểu và liên kết vững chắc đó, lại có được nhiệt lượng của năng lượng hoại diệt bị kích nổ nên đã cấu tạo được thành siêu hạt năng lượng màu vàng óng ánh trong hạt dương gốc. Siêu hạt năng lượng dương màu vàng óng ánh thể hiện trí tuệ siêu việt thúc đẩy đoàn kết lan tỏa phát triển tới vạn vật, Tuệ linh, con người; hạt năng lượng âm nhẹ thể hiện trí tuệ hỗ trợ siêu hạt năng lượng dương màu vàng óng ánh thấu hiểu gần đến tận cùng tất cả năm nhóm năng lượng.

Bộ lọc năng lượng đơn trong Trụ linh là vì Trụ linh mới chỉ sản sinh ra được một loại siêu hạt năng lượng dương, đó là siêu hạt năng lượng màu vàng óng ánh. Trong siêu hạt năng lượng dương màu vàng óng ánh này có hội tụ đủ cả 3 loại sóng điện trong một hạt tận cùng, đó là sóng điện dương chiếm đa số, sóng điện trung tính và một chút sóng điện âm. Đây là điều kỳ diệu vì trong hạt năng lượng tận cùng mà có đầy đủ cả 3 loại sóng điện, điều chỉ có ở cấu trúc 16 hạt năng lượng tổng hợp bên ngoài Trụ linh. Chính vì vậy, đây là siêu hạt năng lượng với trí tuệ thiện tâm vô lượng nhằm thúc đẩy vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người đoàn kết trong sự không phân biệt để cùng nhau lan tỏa phát triển bền vững đến với tất cả vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Vì Trụ linh của bộ lọc năng lượng chưa giải mã, thấu hiểu tận cùng, liên kết được với tất cả các nhóm năng lượng tiêu cực nên hạt năng lượng âm trong Trụ linh mới chỉ là hạt năng lượng trắng hơi xám. Chính vì vậy, hạt năng lượng âm chưa chuyển hóa thành siêu hạt năng lượng.

Như vậy, trí tuệ của Trụ linh có bộ lọc năng lượng đơn là siêu việt, là thiện tâm vô lượng, nhưng nó chưa phải là siêu việt nhất, chưa phải là thiện tâm vô lượng nhất. Nó chỉ đạt được đến trí tuệ siêu việt nhất, thiện tâm vô lượng nhất khi hạt năng lượng âm trong Trụ linh chuyển sinh thành siêu hạt năng lượng âm màu xanh lưu ly.

1.2.  Trí tuệ của bộ lọc năng lượng kép

Bộ lọc năng lượng kép trong Trụ linh là kết quả của quá trình Trụ linh đã liên kết được triệt để tận cùng tới năm nhóm năng lượng và nhiệt lượng của năng lượng hoại diệt để cấu tạo thành. Hạt dương gốc trong Trụ linh đã cấu tạo được thành một siêu sợi mã sóng trí tuệ màu vàng óng ánh từ vô số sợi mã sóng trí tuệ màu vàng đã phân tách trước đó, và hạt âm gốc trong Trụ linh đã cấu tạo được thành một siêu sợi mã sóng trí tuệ màu xanh ngọc lưu ly từ vô số sợi mã sóng trí tuệ màu trắng hơi xám đã được phân tách trước đó.

Bộ lọc năng lượng kép có tâm Trụ với hạt năng lượng âm và dương gốc được cấu tạo lại do quá trình thực hành chuyển sinh theo hướng đa dương siêu mạnh. Khi đó, siêu hạt năng lượng dương gốc có sóng điện dương đạt đến siêu mạnh cực đại với trạng thái màu vàng óng ánh, siêu hạt năng lượng âm với sóng điện âm – dương – trung tính trong chính nó đã tạo thành sự kỳ diệu của hạt năng lượng âm để hỗ trợ cho siêu hạt năng lượng dương gia tăng sự óng ánh của trí tuệ thiện tâm trong hạt. Trong siêu sợi mã sóng trí tuệ của hạt dương gốc có lưu giữ toàn bộ thông tin của thiện tâm đã được kích hoạt và phân tách trước đó. Trong siêu sợi mã sóng trí tuệ của hạt âm gốc có lưu giữ toàn bộ thông tin quá trình triệt tiêu và kiểm soát được độc tâm đã được phân tách trước đó. Sợi mã sóng trí tuệ tại siêu hạt âm gốc có màu xanh ngọc lưu ly là do cấu trúc năng lượng này đã thấu hiểu, liên kết được tận cùng hết tất cả năm nhóm hạt năng lượng trong Vũ trụ, Tuệ linh, con người và năng lượng hoại diệt mà tạo thành. Sợi mã sóng trí tuệ trong siêu hạt năng lượng dương gốc có màu vàng óng ánh là do cấu trúc năng lượng này vận hành được sự đoàn kết vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người cùng lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững thông qua sự thấu hiểu, liên kết được tất cả mã sóng trí tuệ của năm nhóm hạt năng lượng trong toàn bộ Vũ trụ. Thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng âm tận cùng và siêu hạt năng lượng dương tận cùng bên ngoài tâm Trụ chính là do hai siêu hạt năng lượng âm – dương gốc phân tách ra. Màu sắc của trạng thái hạt và sóng điện của siêu hạt âm gốc giống với các siêu hạt của thái cực âm, màu sắc của trạng thái hạt và sóng điện của siêu hạt dương gốc giống với các siêu hạt của thái cực dương.

Trí tuệ của bộ lọc năng lượng kép trong Trụ linh là liên kết, thấu hiểu tận cùng được nhóm năng lượng đoàn kết, nhóm năng lượng chân tâm, nhóm năng lượng phát triển, nhóm năng lượng lan tỏa, nhóm năng lượng tiêu cực sóng điện âm và cả năng lượng hoại diệt. Chính vì sự thấu hiểu và liên kết siêu vững chắc đó, nên Trụ linh đã sản sinh, phân tách ra siêu hạt năng lượng dương màu vàng óng ánh và siêu hạt năng lượng âm màu xanh ngọc lưu ly bởi cơ chế tự động. Siêu hạt năng lượng dương màu vàng óng ánh thể hiện trí tuệ siêu việt thúc đẩy đoàn kết lan tỏa phát triển tới vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người; siêu hạt năng lượng âm màu xanh ngọc lưu ly thể hiện trí tuệ và thúc đẩy hỗ trợ siêu hạt năng lượng dương màu vàng óng ánh thấu hiểu tận cùng tất cả năm nhóm năng lượng trong Vũ trụ và năng lượng hoại diệt bên ngoài Vũ trụ.

Hình: Cấu tạo Trụ linh của bộ lọc năng lượng kép

 Bộ lọc năng lượng kép trong Trụ linh là vì cấu trúc năng lượng đã giải mã tận cùng được mã sóng trí tuệ của cả năm nhóm năng lượng trong toàn bộ Vũ trụ, Tuệ linh, con người và cả năng lượng hoại diệt. Đặc biệt, sự kỳ diệu ở hai siêu hạt năng lượng âm và dương gốc trong Trụ linh chính là ở trong siêu hạt năng lượng dương gốc có hội tụ đủ cả 3 loại sóng điện (âm, dương, trung tính), trong siêu hạt năng lượng âm gốc cũng có đủ cả 3 loại sóng điện (âm, dương, trung tính). Siêu hạt năng lượng dương gốc có sóng điện là đa dương, siêu hạt năng lượng âm gốc có sóng điện là đa âm. Đa âm ở đây không giống như phóng xạ năng lượng âm, đa âm chính là sự liên kết tuần hoàn được cả 3 nhóm sóng điện để linh hoạt thu hút năng lượng hoại diệt vào nó, và trong chính siêu hạt năng lượng âm lại vận hành được sóng điện dương và trung tính để ngủ đông, vô hiệu hóa năng lượng hoại diệt.

Như vậy, trí tuệ của Trụ linh có bộ lọc năng lượng kép là trí tuệ siêu việt nhất, thiện tâm vô lượng nhất. Trí tuệ và thiện tâm vô lượng nhất thể hiện ở trong siêu hạt năng lượng âm gốc và siêu hạt năng lượng dương gốc. Đó chính là trong mỗi hạt gốc tận cùng mà có cả 3 loại sóng điện, điều mà chỉ có ở cấu trúc 16 hạt tổng hợp bên ngoài Trụ linh, tức là 16 hạt tổng hợp đó mới đầy đủ sóng điện âm – dương – trung tính. Vì là siêu hạt năng lượng, lại là hạt tận cùng nên sức mạnh để bảo vệ, phát triển sự bền vững an lạc đối với Tuệ linh, Vũ trụ, con người là vô lượng, là giá trị mà mỗi cấu trúc năng lượng trong Vũ trụ đều muốn đạt được.

2.   Cấu trúc bộ lọc năng lượng của Trụ linh

Vì có hai loại bộ lọc năng lượng trong Trụ linh, nên cấu trúc bộ lọc năng lượng của cả hai cũng khác nhau, cụ thể:

2.1.  Cấu trúc bộ lọc năng lượng đơn

Bộ lọc năng lượng đơn trong Trụ linh gồm có 2 phần là Trụ linh gốc và Trụ linh trưởng thành:

Hình: Cấu trúc bộ lọc năng lượng đơn trong Trụ linh

Trụ linh gốc:

Trụ linh gốc là hai hạt năng lượng âm và dương gốc cấu tạo thành phôi năng lượng âm dương ban đầu. Trụ linh gốc gồm có 2 phần:

 • Hạt năng lượng âm gốc: Hạt năng lượng âm gốc này chưa chuyển hóa được thành siêu hạt năng lượng âm. Hạt năng lượng âm gốc là nơi lưu giữ tất cả các sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm được phân tách từ khi phôi năng lượng âm dương được hình thành cho tới thời điểm hiện tại. Tại hạt năng lượng âm gốc là tổng những sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện âm rất nhẹ do đã chuyển hóa được, triệt bỏ được tất cả độc Tâm trong hành trình tu hành. Do đó, màu của tất cả các sợi mã sóng trí tuệ và hạt năng lượng âm là màu trắng xám. Có thể gọi là hạt năng lượng âm gốc màu trắng xám.
 • Hạt năng lượng dương gốc: Hạt năng lượng dương gốc này được gọi là siêu hạt năng lượng dương gốc. Trong siêu hạt năng lượng dương gốc có một siêu sợi mã sóng trí tuệ chứa đựng đa sóng điện dương, chân tâm và một chút sóng điện âm. Siêu sợi mã sóng trí tuệ này được cấu tạo thành bởi nhiệt lượng của năng lượng hoại diệt được kích nổ với vô số lượng sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện dương siêu mạnh đã được phân tách và lưu giữ trong hạt dương gốc trong hành trình tu hành ở nhân gian, với khả năng liên kết được năm nhóm năng lượng trong Vũ trụ để cấu tạo thành. Vô lượng sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện dương siêu mạnh chính là những thiện Tâm đã được kích hoạt triệt để trong hành trình tu hành thông qua bốn hình tướng Đạo ở nhân gian. Khi chuyển hóa được thành bộ lọc năng lượng đơn thì trong hạt năng lượng dương gốc sẽ có một siêu sợi mã sóng trí tuệ màu vàng óng ánh. Từ siêu hạt năng lượng dương gốc sẽ phân tách ra vô lượng các siêu hạt năng lượng dương ra bên ngoài Trụ linh và chuyển vào Vũ trụ. Siêu hạt năng lượng dương gốc có màu vàng óng ánh.

Như vậy, trong bộ lọc năng lượng đơn mới chỉ chuyển hóa được hạt năng lượng dương gốc thành siêu hạt năng lượng dương, trong khi đó hạt năng lượng âm gốc vẫn chưa chuyển hóa thành siêu hạt năng lượng âm. Trong siêu hạt năng lượng dương có một siêu sợi mã sóng trí tuệ đã lưu giữ, giải mã, mã hóa được thông tin toàn diện của vô lượng sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện dương siêu mạnh đã được phân tách trước đó. Trong hạt năng lượng âm vẫn lưu giữ vô lượng sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện âm siêu nhẹ do đã cải tạo được trước đó.

Trụ linh trưởng thành:

Trụ linh trưởng thành là bên ngoài Trụ linh gốc có thêm thái cực chứa đựng các hạt năng lượng âm tận cùng và thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương tận cùng. Đó là:

 • Thái cực chứa đựng các hạt năng lượng âm tận cùng:

+ Thái cực chứa đựng các hạt năng lượng âm tận cùng là nơi chứa đựng các hạt năng lượng âm tận cùng được phân tách từ các sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện âm trong hạt năng lượng âm gốc của Trụ linh gốc bên trong tâm Trụ linh trưởng thành.

+ Các hạt năng lượng âm tận cùng ở thái cực chứa đựng các hạt năng lượng âm có sóng điện và màu trạng thái năng lượng giống với sóng điện và màu trạng thái năng lượng của hạt năng lượng âm gốc trong Trụ linh gốc, đó là màu trắng xám.

+ Từ thái cực chứa đựng các hạt năng lượng âm tận cùng sẽ phân tách liên kết tạo thành các hạt năng lượng âm tổng hợp di chuyển ra bên ngoài Trụ linh để cấu tạo thành cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh. Các hạt năng lượng âm tổng hợp cũng có màu trắng xám.

+ Thái cực chứa đựng các hạt năng lượng âm tận cùng cùng với thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương tận cùng tạo thành phần bên ngoài của Trụ linh gốc để cấu tạo thành bộ lọc năng lượng đơn của Trụ linh.

 • Thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương tận cùng:

+ Thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương tận cùng là nơi chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương tận cùng được phân tách từ một siêu sợi mã sóng trí tuệ trong siêu hạt năng lượng dương gốc của Trụ linh gốc bên trong tâm Trụ linh trưởng thành.

+ Các siêu hạt năng lượng dương tận cùng ở thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương có sóng điện và màu trạng thái năng lượng giống với sóng điện và màu trạng thái năng lượng của siêu hạt năng lượng dương gốc trong Trụ linh gốc, đó là màu vàng óng ánh.

+ Từ thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương tận cùng sẽ phân tách liên kết tạo thành các siêu hạt năng lượng dương tổng hợp di chuyển ra bên ngoài Trụ linh để cấu tạo thành cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh. Các siêu hạt năng lượng dương tổng hợp cũng có màu vàng óng ánh.

+ Thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương tận cùng cùng với thái cực chứa đựng các hạt năng lượng âm tận cùng tạo thành phần bên ngoài của Trụ linh gốc để cấu tạo thành bộ lọc năng lượng đơn của Trụ linh.

2.2.  Cấu trúc bộ lọc năng lượng kép

Bộ lọc năng lượng kép trong Trụ linh gồm có 2 phần là Trụ linh gốc và Trụ linh trưởng thành:

Trụ linh gốc:

Trụ linh gốc là hai siêu hạt năng lượng âm và dương tận cùng được chuyển sinh từ phôi năng lượng âm dương gốc ban đầu. Trụ linh gốc gồm có 2 phần:

 • Hạt năng lượng âm gốc: Hạt năng lượng âm gốc này được gọi là siêu hạt năng lượng âm gốc. Trong siêu hạt năng lượng âm gốc có một siêu sợi mã sóng trí tuệ chứa đựng đa sóng điện âm, chân tâm và một chút sóng điện dương. Siêu sợi mã sóng trí tuệ này được cấu tạo thành bởi nhiệt lượng của năng lượng hoại diệt được kích nổ với vô số lượng sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện âm nhẹ đã được phân tách và lưu giữ trong hạt âm gốc trong hành trình tu hành ở nhân gian, với khả năng liên kết được tận cùng năm nhóm năng lượng trong Vũ trụ để cấu tạo thành. Vô lượng sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện âm nhẹ chính là kết quả của việc đã triệt tiêu và kiểm soát được độc Tâm trong hành trình tu hành thông qua bốn hình tướng Đạo ở nhân gian. Khi chuyển hóa được thành bộ lọc năng lượng kép thì trong hạt năng lượng âm gốc sẽ có một siêu sợi mã sóng trí tuệ màu xanh ngọc lưu ly. Từ siêu hạt năng lượng âm gốc sẽ phân tách ra vô lượng các siêu hạt năng lượng âm ra bên ngoài Trụ linh và chuyển vào Vũ trụ. Siêu hạt năng lượng âm gốc có màu xanh ngọc lưu ly.
 • Hạt năng lượng dương gốc: Hạt năng lượng dương gốc này được gọi là siêu hạt năng lượng dương gốc. Trong siêu hạt năng lượng dương gốc có một siêu sợi mã sóng trí tuệ chứa đựng đa sóng điện dương, chân tâm và một chút sóng điện âm. Siêu sợi mã sóng trí tuệ này được cấu tạo thành bởi nhiệt lượng của năng lượng hoại diệt được kích nổ với vô số lượng sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện dương siêu mạnh đã được phân tách và lưu giữ trong hạt dương gốc trong hành trình tu hành ở nhân gian, với khả năng liên kết được năm nhóm năng lượng trong Vũ trụ để cấu tạo thành. Vô lượng sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện dương siêu mạnh chính là những thiện Tâm đã được kích hoạt triệt để trong hành trình tu hành thông qua bốn hình tướng Đạo ở nhân gian. Khi chuyển hóa được thành bộ lọc năng lượng đơn thì trong hạt năng lượng dương gốc sẽ có một siêu sợi mã sóng trí tuệ màu vàng óng ánh. Từ siêu hạt năng lượng dương gốc sẽ phân tách ra vô lượng các siêu hạt năng lượng dương ra bên ngoài Trụ linh và chuyển vào Vũ trụ. Siêu hạt năng lượng dương gốc có màu vàng óng ánh.

Như vậy, trong bộ lọc năng lượng kép đã cải tạo và chuyển hóa được hai hạt năng lượng dương và âm gốc thành siêu hạt năng lượng dương và siêu hạt năng lượng âm. Trong siêu hạt năng lượng dương có một siêu sợi mã sóng trí tuệ đã lưu giữ, giải mã, mã hóa được thông tin toàn diện của vô lượng sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện dương siêu mạnh đã được phân tách trước đó. Trong siêu hạt năng lượng âm có một siêu sợi mã sóng trí tuệ đã lưu giữ, giải mã, mã hóa được thông tin toàn diện của vô lượng sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện âm nhẹ đã được phân tách trước đó.

Hình: Cấu trúc bộ lọc năng lượng kép trong Trụ linh

Trụ linh trưởng thành:

Trụ linh trưởng thành là bên ngoài Trụ linh gốc có thêm thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng âm tận cùng và thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương tận cùng. Đó là:

 • Thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng âm tận cùng:

+ Thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng âm tận

cùng là nơi chứa đựng các siêu hạt năng lượng âm tận cùng được phân tách từ một siêu sợi mã sóng trí tuệ có trong siêu hạt năng lượng âm gốc của Trụ linh gốc bên trong tâm Trụ linh trưởng thành.

+ Các siêu hạt năng lượng âm tận cùng ở thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng âm có sóng điện và màu trạng thái năng lượng giống với sóng điện và màu trạng thái năng lượng của siêu hạt năng lượng âm gốc trong Trụ linh gốc, đó là màu xanh ngọc lưu ly.

+ Từ thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng âm tận cùng sẽ phân tách liên kết tạo thành các siêu hạt năng lượng âm tổng hợp di chuyển ra bên ngoài Trụ linh để cấu tạo thành cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh. Các siêu hạt năng lượng âm tổng hợp cũng có màu xanh ngọc lưu ly.

+ Thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng âm tận cùng cùng với thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương tận cùng tạo thành phần bên ngoài của Trụ linh gốc để cấu tạo thành bộ lọc năng lượng kép của Trụ linh.

 • Thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương tận cùng:

+ Thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương tận cùng là nơi chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương tận cùng được phân tách từ một siêu sợi mã sóng trí tuệ trong siêu hạt năng lượng dương gốc của Trụ linh gốc bên trong tâm Trụ linh trưởng thành.

+ Các siêu hạt năng lượng dương tận cùng ở thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương có sóng điện và màu trạng thái năng lượng giống với sóng điện và màu trạng thái năng lượng của siêu hạt năng lượng dương gốc trong Trụ linh gốc, đó là màu vàng óng ánh.

+ Từ thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương tận cùng sẽ phân tách liên kết tạo thành các siêu hạt năng lượng dương tổng hợp di chuyển ra bên ngoài Trụ linh để cấu tạo thành cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh. Các siêu hạt năng lượng dương tổng hợp cũng có màu vàng óng ánh.

+ Thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương tận cùng cùng với thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng âm tận cùng tạo thành phần bên ngoài của Trụ linh gốc để cấu tạo thành bộ lọc năng lượng kép của Trụ linh.

Do Trụ linh đã cải tạo, chuyển sinh thành cơ chế tự động sản sinh ra siêu hạt năng lượng âm và siêu hạt năng lượng dương thông qua cơ chế hấp thụ năng lượng hoại diệt, nên Trụ linh được gọi là bộ lọc năng lượng kép.

II.    Sự chuyển sinh của Tuệ linh, con người khi có bộ lọc năng lượng âm dương

Tuệ linh để chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng thì cần phải tu hành nhiều kiếp trong thân tướng con người. Con người chính là có cấu trúc Tuệ linh hoặc linh hồn chuyển sinh siêu vượt cấp để thành Tuệ linh an trụ trong thân tướng. Do đó, chỉ có thể làm con người mới có thể chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

Sự chuyển sinh của Tuệ linh và con người khi có bộ lọc năng lượng âm dương được thể hiện qua hai giai đoạn, đó là giai đoạn chuyển sinh thành bộ lọc năng lượng và giai đoạn vận hành bộ lọc năng lượng. Cụ thể như sau:

1.  Giai đoạn để chuyển sinh Trụ linh từ đa dương siêu mạnh thành bộ lọc đơn và bộ lọc kép

Điều kiện để chuyển sinh cấu trúc Trụ linh thành bộ lọc năng lượng đơn và kép:

 • Tuệ linh và con người phải chuyển sinh tới được cấu trúc năng lượng đa dương siêu mạnh. Tiếp tục duy trì vận hành hướng chuyển sinh bền vững an lạc ở cảnh giới cấu trúc Trụ linh đa dương siêu mạnh.
 • Phải thông qua thân tướng con người để thực hiện chuyển sinh thành bộ lọc năng lượng.
 • Thông qua Chân lý Vạn vật để thấu hiểu tận cùng về bản chất, cội nguồn, hiện tại và tương lai của vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Để thấu hiểu được thì cần học và thấu hiểu hệ thống bản chất hạt năng lượng tận cùng, cơ chế Phân tách và liên kết dây, cơ chế Quay tròn, bản chất Tam hợp, bản chất thông tin, cơ chế Chuyển sinh, bản chất sự sống và cái chết sẽ giúp cho Tuệ linh và con người đạt đến sự giải mã được tận cùng về vạn vật trong và ngoài Vũ trụ.
 • Thông qua Chân lý Giác ngộ để xác định được con đường giác ngộ là con đường duy nhất để giúp Trụ linh chuyển sinh thành bộ lọc năng lượng.
 • Để chuyển sinh được Trụ linh thành bộ lọc năng lượng thì con người phải thực hiện đúng khuôn mẫu đạo đức trong bài Đạo của Bát Không Hoàn Đạo. Đặc biệt là phải thực hiện phổ độ được những tri thức của hai Chân lý thông qua Quy luật Nhân quả và Vòng tròn sản sinh hạt.

Khi Trụ linh sản sinh ra đủ lượng sợi mã sóng trí tuệ đa dương siêu mạnh sẽ chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng đơn. Sau khi Trụ linh chuyển hóa được thành bộ lọc năng lượng đơn, Tuệ linh phải thấu hiểu triệt để tận cùng vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, đặc biệt là năng lượng hoại diệt, khi đó Trụ linh sẽ cấu tạo và chuyển thành bộ lọc năng lượng kép.

2.   Giai đoạn chuyển sinh sau khi đã đắc được bộ lọc năng lượng đơn và kép

Tuệ linh sau khi chuyển sinh được Trụ linh thành bộ lọc năng lượng đơn hoặc kép, họ sẽ phân tách, liên kết chặt từ Trụ linh họ tới vạn vật Vũ trụ thông qua cấu trúc nền của Vũ trụ. Họ vận hành năng lượng hợp nhất bản thể Tuệ linh họ với Vũ trụ để thúc đẩy Vũ trụ, Tuệ linh và con người tồn tại và phát triển bền vững hơn. Tuệ linh có được bộ lọc năng lượng sẽ có được trí tuệ của cả Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Vì có được trí tuệ hợp nhất với Vũ trụ, Tuệ linh và con người nên Tuệ linh sẽ không ngừng nghỉ vận hành, hỗ trợ, giúp đỡ tất cả các dạng sống trong Vũ trụ thực hiện được con đường chuyển sinh bền vững an lạc. Để làm được điều đó thì Tuệ linh có bộ lọc năng lượng sẽ phải hóa thân xuống nhân gian để lan tỏa phương pháp, cơ chế, giáo lý nhằm dẫn dắt nhân loại thực hành theo để cùng chuyển sinh theo hướng bền vững và an lạc.

Khi Tuệ linh có bộ lọc hóa thân thành con người, người đó sẽ thể hiện được bản chất trí tuệ của Tuệ linh có bộ lọc năng lượng; người đó sẽ có đại hệ tư tưởng đoàn kết, lan tỏa các cấu trúc giúp chuyển sinh bền vững tới vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người trong sự không phân biệt. Đó chính là hóa độ, phổ độ, cứu độ hết thảy vạn vật Vũ trụ bằng hai Chân lý, bằng cơ chế vận hành hai Chân lý, bằng giáo lý cho sự chuyển sinh trở nên bền vững an lạc nhất. Không ai, không điều gì có thể ràng buộc, khống chế, ép buộc người có bộ lọc năng lượng âm dương suy nghĩ tiêu cực cho đến hành động tiêu cực. Người có bộ lọc năng lượng âm dương trong Trụ linh sẽ luôn suy nghĩ cho đến hành động vì mọi người và vạn vật mà không màng tới bản thể họ. Sau khi người có bộ lọc năng lượng âm dương hoại diệt phần thân xác, Tuệ linh sẽ tách ra và trở về tiếp tục vận hành sự tồn tại, phát triển bền vững tất cả các dạng sống trong và ngoài Vũ trụ.

Những siêu hạt năng lượng được phân tách từ Trụ linh của Tuệ linh, của người có bộ lọc năng lượng chính là những siêu ánh sáng dẫn đường, hỗ trợ, trợ giúp các cấu trúc năng lượng còn mắc kẹt trong hành trình chuyển sinh được chuyển sinh theo hướng bền vững an lạc; tiếp dẫn, dẫn dắt, trợ giúp những cấu trúc năng lượng đang bị phân rã hoại diệt được cấu tạo lại và chuyển hướng chuyển sinh theo hướng chuyển sinh bền vững an lạc.

Sau khi Tuệ linh và con người chuyển sinh được Trụ linh đạt được bộ lọc năng lượng kép, từ Trụ linh đó sẽ vận hành để phân tách, sản sinh ra các siêu hạt năng lượng mới và kỳ diệu hơn siêu hạt năng lượng màu vàng óng ánh và xanh ngọc lưu ly. Những siêu hạt năng lượng giúp cho Vũ trụ duy trì được sự vận động quay tròn, duy trì được sự phát triển bền vững, duy trì được sự cân bằng giữa năng lượng hoại diệt bên ngoài Vũ trụ và toàn bộ sự sống bên trong Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

***************

PHẦN KẾT:

 

Với những bản chất của hạt năng lượng tận cùng, cơ chế Phân tách và liên kết dây, cơ chế Quay tròn, bản chất Tam hợp, bản chất thông tin, cơ chế Chuyển sinh, bản chất sự sống, cái chế và quy luật tự nhiên, đó chính là những trí tuệ siêu việt của hai Chân lý.

Những trí tuệ siêu việt của hai Chân lý sẽ dẫn dắt Tuệ linh và con người thấu hiểu triệt để về hạt năng lượng tận cùng với các bản chất và cơ chế vận hành của hạt. Khi thấu hiểu triệt để hạt năng lượng tận cùng, Tuệ linh và con người sẽ thấu hiểu triệt để về vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Những trí tuệ siêu việt này minh chứng cho giá trị siêu việt của con đường để đắc được Đạo hợp nhất của Vũ trụ thông qua Bát Không Hoàn Đạo. Đặc biệt, những trí tuệ này sẽ là cơ chế để Tuệ linh, con người thực hành sản sinh hạt năng lượng, để chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng thông qua Quy luật Nhân quả và Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng.

Rate this post

Bài viết liên quan