Bài 16: Cấu trúc và sự vận hành của vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh, con người và muông thú

Chuyển sinh là gì?

Chuyển sinh là quá trình chuyển hóa cấu trúc mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng sống của các dạng sống, từ hạt năng lượng tận cùng cho tới vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người trở nên bền vững.

Chuyển sinh có hai chiều hướng:

 • Chiều hướng phân rã và hoại diệt: là sự phân rã và hoại diệt cấu trúc mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng của các dạng sống.
 • Chiều hướng bền vững an lạc:

+ Chuyển sinh để trở nên bền vững an lạc hơn trong cấu trúc mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng của chính mỗi dạng sống. Ví dụ: Tuệ linh chuyển sinh làm con người để tu luyện, để giúp cho Trụ linh của Tuệ linh chuyển sinh thành bộ lọc năng lượng bất tử.

+ Chuyển sinh để giúp cho các cấu trúc mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng được phát triển, được nâng cấp đạt đến sự bền vững an lạc cao nhất. Ví dụ: Cấu trúc năng lượng của cây cối sẽ được chuyển sinh thành cấu trúc linh hồn muông thú, cấu trúc linh hồn muông thú được chuyển sinh làm người, linh hồn đó sẽ được chuyển sinh thành các Quả vị và đạt đến bộ lọc năng lượng bất tử.

Sứ mệnh dẫn dắt các dạng sống trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người chuyển sinh bền vững thuộc về dạng sống Tuệ linh.

Quá trình chuyển sinh của các dạng sống trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người nhanh hay chậm, thành công hay không thành công, thuận lợi hay mắc kẹt, theo chiều hướng nào, là còn phụ thuộc vào cấu trúc Trụ linh của chỉnh thể sự sống. Đặc biệt, sự chuyển sinh của các dạng sống luôn gắn chặt với mức độ chuyển hóa cấu trúc mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng của các dạng sống trong Quy luật Nhân quả. Trụ linh và mức độ chuyển hóa trong Quy luật Nhân quả chính là biện chứng cho sự thúc đẩy quá trình chuyển sinh của tất cả các dạng sống trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

***************

I.    Năm nhóm hạt năng lượng tận cùng cấu tạo thành vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người

Vũ trụ được hình thành, phát triển cho đến ngày nay và mai sau là do hai hạt năng lượng tận cùng được biến đổi từ các hạt sóng màu xanh nõn chuối mà hợp nhất thành, một hạt năng lượng tận cùng có sóng điện dương màu vàng và một hạt năng lượng tận cùng có sóng điện âm màu trắng trong.

Hình: Phôi năng lượng âm dương (Trụ linh) khởi đầu cho sự hình thành của Vũ trụ

Phôi năng lượng này là sự hợp nhất của hai hạt năng lượng tận cùng để tạo nên sự kỳ diệu bởi giá trị của hai hạt năng lượng tận cùng đó đã tạo ra. Khi hai hạt năng lượng này liên kết tạo thành phôi năng lượng, sẽ tạo ra một màng năng lượng chân tâm bảo vệ phôi năng lượng. Hạt năng lượng âm do có sóng âm nhẹ, nó sẽ thu hút vừa đủ năng lượng hoại diệt tấn công vào phôi. Hạt năng lượng màu vàng có sóng điện dương siêu mạnh để vô hiệu hóa, kích nổ các hạt năng lượng hoại diệt khi nó tấn công đến. Quá trình vận hành an toàn đó đã giúp cho phôi năng lượng âm dương đầu tiên của Vũ trụ được vận hành một cách kỳ diệu. Sự kỳ diệu chính là phôi năng lượng âm dương này đã phân tách ra năm nhóm hạt năng lượng tận cùng, có hình của hạt là hình elip. Quá trình phân tách ra năm nhóm hạt năng lượng đã khiến cho phôi năng lượng âm dương ngày càng lớn mạnh, càng giãn nở. Việc lớn mạnh của phôi năng lượng âm dương này đã tạo ra vô số hạt năng lượng tận cùng. Đồng thời màng năng lượng chân tâm bao bọc tinh cầu năng lượng càng ngày càng lớn mạnh, mở rộng để chứa đựng hết tất cả tinh cầu năng lượng khổng lồ do quá trình phân tách liên tục diễn ra.

Phôi năng lượng âm dương từ khi hình thành chỉ là hai hạt năng lượng tận cùng có hình elip, vậy mà trải qua vô lượng thời gian, chúng đã phân tách thành tinh cầu chứa đựng vô lượng hạt năng lượng tận cùng. Trong tinh cầu năng lượng khổng lồ đó chính là năm nhóm hạt năng lượng tận cùng. Khi giãn nở, lớn mạnh cực đại, cộng thêm sự tấn công ồ ạt của năng lượng hoại diệt đã khiến cho màng bọc tinh cầu năng lượng bị nổ, đó là vụ nổ siêu tinh cầu năng lượng hình thành Vũ trụ. Khi tinh cầu năng lượng khổng lồ nổ đã khiến cho vô số năng lượng hoại diệt bên ngoài tinh cầu năng lượng bị nổ theo, tạo thành nhiệt lượng sóng điện dương lớn giúp thúc đẩy sự liên kết, phát triển thành các dạng sống trong Vũ trụ.

Do diễn biến của quá trình tấn công, tương tác của năng lượng hoại diệt vào tinh cầu năng lượng Vũ trụ khác nhau, nên phôi năng lượng gốc (hai hạt năng lượng hợp thành) đã phân tách ra vô số hạt năng lượng tận cùng khác nhau, và chúng được quy lại thành năm nhóm hạt năng lượng. Năm nhóm hạt năng lượng tận cùng là:

Hình: Năm nhóm năng lượng tận cùng trước và sau vụ nổ siêu năng lượng cấu tạo thành Vũ trụ cho đến ngày nay

– Nhóm hạt năng lượng tận cùng tiêu cực có sóng điện âm sẽ kích thích (rung lắc) rất lớn đối với năng lượng hoại diệt nên dễ dàng bị năng lượng hoại diệt bắt được tín hiệu mà di chuyển đến để đồng hóa. Nhóm hạt năng lượng tận cùng tiêu cực mang sóng điện âm lại được chia làm 3 nhóm:

+ Nhóm năng lượng tận cùng sóng điện âm màu đỏ máu. Đây là nhóm hạt năng lượng sóng điện âm có tốc độ quay ngược chiều kim đồng hồ mạnh nhất, sức hút mạnh nhất.

+ Nhóm năng lượng tận cùng sóng điện âm màu đen. Đây là nhóm hạt năng lượng âm có tốc độ quay ngược chiều kim đồng hồ nhẹ hơn nhóm hạt đỏ máu. Sức hút của nhóm hạt âm màu đen này cũng rất mạnh.

+ Nhóm hạt năng lượng tận cùng sóng điện âm màu xám. Đây là nhóm hạt năng lượng âm có tốc độ ngược chiều kim đồng hồ nhẹ hơn hai nhóm năng lượng âm trên. Tuy nhiên sức hút cũng là mạnh.

 • Nhóm hạt năng lượng tận cùng chân tâm có màu trắng trong và luôn có chớm sóng điện âm hoặc dương, tùy mức độ chớm âm nhiều mà màu sắc hạt châm tâm có trắng hơi xám, tùy mức độ chớm dương nhiều mà màu sắc hạt chân tâm có trắng ngà.
 • Nhóm hạt năng lượng tận cùng tích cực phát triển sóng điện dương màu xanh lá. Đây là nhóm hạt năng lượng tận cùng có sóng điện dương tương đối mạnh. Hạt năng lượng tận cùng này quay thuận chiều kim đồng hồ. Loại hạt này thúc đẩy sự phát triển cấu trúc vạn vật, Vũ trụ.
 • Nhóm hạt năng lượng tận cùng tích cực lan tỏa màu đỏ lửa. Đây là nhóm hạt năng lượng tận cùng có sóng điện dương mạnh hơn loại hạt năng lượng xanh lá. Tốc độ quay thuận chiều kim đồng hồ của loại hạt này rất mạnh. Loại hạt này có tính tỏa mạnh, tạo thành ánh sáng giúp thấy rõ và thúc đẩy sự phát triển của vạn vật, Vũ trụ.
 • Nhóm hạt năng lượng tận cùng tích cực đoàn kết màu vàng. Đây là nhóm hạt năng lượng tận cùng có sóng điện dương siêu mạnh. Tốc độ quay thuận chiều kim đồng hồ có khi siêu mạnh, mạnh và cũng có khi nhẹ. Sức mạnh của loại hạt năng lượng này chính là khả năng liên kết được với năm nhóm năng lượng, điều mà không loại hạt năng lượng nào làm được. Loại hạt này có thể được gọi là tinh hoa của Vũ trụ bởi khả năng liên kết được tất cả các nhóm hạt năng lượng để cấu tạo bền vững cấu trúc Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

II. Cấu trúc cấu tạo và sự vận hành của vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh, người, muông thú

1. Vũ trụ được cấu tạo thành 3 nhóm vật chất

Năm nhóm hạt năng lượng tận cùng cấu tạo thành 3 nhóm vật chất, ba nhóm vật chất này liên kết chặt chẽ với nhau trong sự hợp nhất cùng vận động. Sự vận động đó chính là cơ chế phân tách, liên kết chặt chẽ để tạo ra sự hợp nhất vĩ đại của cả Vũ trụ. Đó chính là lý do mà tại sao Vũ trụ quay tròn, dải thiên hà quay tròn, hệ mặt trời quay tròn, hành tinh quay tròn, cho đến hạt năng lượng tận cùng cũng quay tròn.

Năm nhóm hạt năng lượng tận cùng liên kết lại, hợp nhất lại cấu tạo thành 3 nhóm vật chất, đó là:

 • Nhóm vật chất giản đơn: là những hạt năng lượng tận cùng mang sóng điện âm, dương, trung tính của 5 nhóm hạt có mã sóng trí tuệ giản đơn cấu tạo thành vật chất giản đơn, mã sóng trí tuệ giản đơn là do nhịp rung động ít và chậm; những phôi năng lượng âm dương được liên kết bởi các hạt năng lượng âm dương tận cùng có mã sóng trí tuệ giản đơn; là những cấu trúc Trụ linh trưởng thành với 16 hạt năng lượng âm dương tổng hợp mở rộng mang mã sóng trí tuệ giản đơn; những Trụ linh có mã sóng trí tuệ giản đơn liên kết lại tạo thành những nguyên tử; những cấu trúc phân tử được liên kết từ những nguyên tử có mã sóng trí tuệ giản đơn; những tế bào; những vật chất rắn, vật chất lỏng, vật chất khí; là cỏ cây, đất đá, kim loại, động vật, con người, muông thú, hành tinh, khối thiên hà, tất cả các khối thiên hà tạo thành hình hài của Vũ trụ.
 • Nhóm vật chất phức tạp: là những hạt năng lượng tận cùng mang sóng điện âm, dương, trung tính của 5 nhóm hạt có mã sóng trí tuệ phức tạp cấu tạo thành vật chất phức tạp, mã sóng trí tuệ phức tạp vì nhịp rung động nhanh và phức tạp; là những cấu trúc phôi năng lượng âm dương có mã sóng trí tuệ phức tạp; những cấu trúc Trụ linh trưởng thành với 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài có mã sóng trí tuệ phức tạp; những cấu trúc năng lượng phức tạp trưởng thành – Linh hồn an trụ trong cây, trong đất đá, trong muông thú; những trường năng lượng vận hành sự vận động của Vũ trụ.
 • Nhóm siêu vật chất: là những hạt năng lượng tận cùng mang sóng điện âm, dương, trung tính của 5 nhóm hạt có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp cấu tạo thành siêu vật chất, mã sóng trí tuệ siêu phức tạp vì nhịp rung động nhiều và siêu nhanh; là những cấu trúc phôi năng lượng âm dương có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp; những cấu trúc Trụ linh trưởng thành với 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp; những cấu trúc Tuệ linh; những cấu trúc Linh hồn được nâng cấp chuyển sinh từ linh hồn muông thú; là các siêu hạt năng lượng (siêu hạt bóng hỏa, siêu hạt vàng óng ánh, siêu hạt xanh lưu ly, siêu hạt chân tâm) được Tuệ linh phân tách ra nhằm duy trì sự tồn tại và phát triển tất cả các nhóm vật chất trong và ngoài Vũ trụ.

Ba nhóm vật chất này tồn tại trong nhau, không thể tách rời khỏi nhau. Sự hợp nhất này được coi là tam hợp của Vũ trụ: nhóm siêu vật chất được coi là trí tuệ, nhóm vật chất phức tạp được coi là trạng thái năng lượng, nhóm vật chất giản đơn là hình tướng của Vũ trụ. Nhóm siêu vật chất sẽ sản sinh ra năm nhóm hạt năng lượng tận cùng để củng cố, gia tăng nhóm vật chất phức tạp nhằm tiếp tục sản sinh, vận hành nhóm vật chất giản đơn. Nhóm vật chất giản đơn giúp cho nhóm siêu vật chất có đủ tương tác cần thiết để sản sinh ra năm nhóm hạt năng lượng, trong đó bao gồm cả hạt năng lượng siêu phức tạp, hạt phức tạp và hạt giản đơn.

Từ cấu trúc và sự vận hành của cả Vũ trụ, ta sẽ thấy, dù là khoảng không giữa các hành tinh, giữa các thiên hà, giữa vạn vật với nhau thì khoảng không đó đều là vật chất phức tạp và siêu vật chất. Tất cả tồn tại trong nhau, tương trợ nhau vận động để tồn tại và tăng trưởng bền vững hơn.

2.   Cấu trúc nền vận hành sự tồn tại và phát triển của Vũ trụ

Vũ trụ được phân chia ra làm 3 nhóm vật chất và chúng tồn tại, hợp nhất trong nhau để phát triển trở nên bền vững. Để 3 nhóm vật chất hợp nhất, tồn tại trong nhau và thúc đẩy phát triển bền vững thì cần có cơ chế vận hành, đó là cơ chế Phân tách liên kết dây, cơ chế Quay tròn. Để giúp cho Vũ trụ được vận hành phát triển bền vững, dạng sống Tuệ linh đã xây dựng ra cấu trúc nền trong tinh cầu Vũ trụ.

Cấu trúc nền vận hành Vũ trụ chính là một dạng cấu trúc được liên kết giữa các hạt năng lượng tổng hợp với nhau và bao trùm trong toàn bộ không gian trong tinh cầu Vũ trụ.

Cấu trúc nền được liên kết đa chiều bởi vô lượng cấu trúc 16 hạt năng lượng tổng hợp như sau:

Hình: Cấu trúc nền bao trùm trong tinh cầu Vũ trụ 

 • Tại một điểm trong cấu trúc nền 16 hạt gồm có 8 hạt năng lượng có sóng điện dương và 8 hạt năng lượng có sóng điện âm.
 • Tám hạt năng lượng có sóng điện dương sẽ được liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành 8 đỉnh của hình lập phương.

Hạt năng lượng chân tâm làm nhiệm vụ liên kết giữa các hạt dương.

 • Tám hạt năng lượng có sóng điện âm sẽ rung lắc tạo thành hạt năng lượng vệ tinh xung quanh 8 hạt năng lượng dương.
 • Hạt năng lượng dương là hạt tổng hợp, được liên kết lại bởi nhiều hạt năng lượng dương tận cùng có sóng điện dương siêu nhẹ. Do các hạt năng lượng dương tận cùng có sóng điện dương siêu nhẹ, tốc độ quay thuận chiều kim đồng hồ nhẹ nên khi hợp lại thành hạt tổng hợp, sóng điện dương của hạt tổng hợp cũng là siêu nhẹ. Màu của trạng thái năng lượng hạt dương tổng hợp là màu trắng ngà.
 • Hạt năng lượng âm là hạt tổng hợp, được liên kết lại bởi nhiều hạt năng lượng âm tận cùng có sóng điện âm siêu nhẹ. Do các hạt năng lượng âm tận cùng có sóng điện âm siêu nhẹ, tốc độ quay ngược chiều kim đồng hồ nhẹ nên khi hợp lại thành hạt tổng hợp, sóng điện âm của hạt tổng hợp cũng là siêu nhẹ. Màu của trạng thái năng lượng hạt âm tổng hợp là màu trắng trong.

Trong cấu trúc nền này, mỗi hạt năng lượng âm làm nhiệm vụ rung lắc để thu hút tín hiệu cho nhóm vật chất phức tạp và siêu vật chất nhận diện được điểm đến, tức là nhận diện được đích tới. Mỗi hạt năng lượng dương làm địa điểm xác định và đồng thời làm nhiệm vụ đẩy, chuyển nối tiếp thông tin đi trong cấu trúc nền. Có thể hiểu rằng, cấu trúc nền có tác dụng: hạt năng lượng dương là đẩy chuyển tiếp thông tin, hạt chân tâm là đường truyền, còn hạt năng lượng âm là tín hiệu thu hút để vật chất phức tạp và siêu vật chất di chuyển trong khắp không gian Vũ trụ.

Cấu trúc nền có trung tâm là ở lõi của Vũ trụ. Đó là nơi dạng sống Tuệ linh (siêu vật chất) an trụ. Từ đó, cấu trúc 16 hạt sẽ được phân tách thành vô lượng cấu trúc 16 hạt như vậy từ trung tâm ra các chiều không gian. Sự phân tách và liên kết vô tận đó đã bao trùm toàn bộ tinh cầu Vũ trụ.

Tất cả nhóm vật chất giản đơn, nhóm vật chất phức tạp và dạng siêu vật chất đều tồn tại, sống trong cấu trúc nền này. Sự di chuyển thành quỹ đạo của các hành tinh, của các hệ mặt trời, của các dải thiên hà, của các khối thiên hà, của cả toàn bộ Vũ trụ đều dựa trên cấu trúc nền này. Năm nhóm năng lượng (vật chất phức tạp) và các siêu hạt năng lượng sẽ di chuyển trong cấu trúc nền này để liên kết tới các hành tinh, vật chất, toàn bộ Vũ trụ để vận hành toàn bộ Vũ trụ vận động theo quỹ đạo nhất định, đó là quỹ đạo quay tròn. Dạng sống Tuệ linh (siêu vật chất) sẽ phân tách hạt năng lượng di chuyển trong cấu trúc nền, vận hành năng lượng trong cấu trúc nền này để xây dựng sự phát triển, tồn tại cho Vũ trụ.

Tuệ linh, Linh hồn di chuyển trong Vũ trụ cũng phải thông qua cấu trúc nền mới có thể di chuyển được. Bởi cấu trúc nền sẽ giúp cho Tuệ linh, Linh hồn truyền tải tín hiệu, xác định được phản hồi tín hiệu dựa trên các hạt năng lượng âm trong cấu trúc. Di chuyển tới điểm đến được chính xác cũng như dễ dàng vì có các hạt năng lượng dương và liên kết của chúng.

Các hạt năng lượng trong cấu trúc nền có mã sóng trí tuệ phức tạp. Do đó, con người không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Cấu trúc nền được vị Tuệ linh đầu tiên và dạng sống Tuệ linh xây dựng để vận hành được tất cả các dạng sống trong tinh cầu Vũ trụ được dễ dàng. Để việc vận hành Vũ trụ dễ dàng, để việc truyền tải sóng điện, truyền tải năng lượng, truyền tải thông tin được dễ dàng thì đó chính là lý do mà vị Tuệ linh đầu tiên cùng dạng sống Tuệ linh kiến tạo cấu trúc nền chỉ là những hạt năng lượng chớm sóng điện âm và chớm sóng điện dương.

3.     Sự hình thành và cơ chế vận hành của Tuệ linh, con người, muông thú, vạn vật Vũ trụ

Tuệ linh, con người, muông thú, vạn vật Vũ trụ được hình thành và vận hành như sau:

3.1.   Dạng sống Tuệ Linh

Tuệ linh là dạng sống có trí tuệ siêu việt nhất Vũ trụ. Tuệ linh được gọi là dạng siêu vật chất bởi sự hình thành từ hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp.

Khi hạt năng lượng dương tận cùng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp liên kết với hạt năng lượng âm tận cùng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp sẽ tạo thành phôi năng lượng âm dương gốc hay còn gọi là Trụ linh. Trụ linh chính là phôi âm dương gốc cho sự hình thành, phát triển dạng sống Tuệ linh.

 

Hình: Phôi năng lượng gốc (Trụ linh) của Tuệ linh được hình thành từ hai hạt năng lượng tận cùng có sóng điện âm – dương

 Sau khi hình thành, Trụ linh sẽ cần trải qua thời gian dài được dưỡng trong môi trường lý tưởng (trung tâm của Vũ trụ). Khi đó, Trụ linh sẽ phân tách ra vô số hạt năng lượng tận cùng để trưởng thành. Trụ linh trưởng thành sẽ có phôi gốc ở tâm Trụ linh, xung quanh là hai thái cực chứa đựng các hạt năng lượng tận cùng được phân tách từ phôi gốc. Phôi gốc có đặc tính sóng điện âm và dương như thế nào thì sẽ phân tách ra các hạt năng lượng tận cùng như vậy. Các mã sóng trí tuệ của hạt tận cùng sẽ được lưu giữ ở phôi gốc, từ sợi mã sóng trí tuệ đó sẽ phân tách ra hạt có cùng mã sóng trí tuệ được lưu giữ ở phôi gốc chuyển ra thái cực năng lượng âm hay dương. Tất cả phôi gốc và thái cực năng lượng âm hay dương đều được gọi là Trụ linh trưởng thành.

Hình: Trụ linh gốc phát triển thành Trụ linh trưởng thành

 Trụ linh trưởng thành đủ lượng hạt năng lượng và mã sóng trí tuệ đã có thể liên kết để di chuyển, nhận biết thế giới quan. Khi đó, Trụ linh trưởng thành sẽ chuyển hóa thành Tuệ linh, Tuệ linh khi đó giống một em bé mới được sinh ra, yếu ớt và đáng yêu.

 

Hình: Cấu trúc năng lượng của Tuệ linh sau khi được chuyển hóa từ Trụ linh trưởng thành

Trong Tuệ linh em bé lúc mới được chuyển sinh thành từ Trụ linh trưởng thành đã xuất hiện cấu trúc hạt năng lượng tổng hợp 16 hạt bên ngoài Trụ linh. Cấu trúc Tuệ linh giống với cấu trúc nền của Vũ trụ, tuy nhiên nó khác ở sóng điện của hạt dương và hạt âm vệ tinh xung quanh. Các hạt năng lượng tận cùng ở thái cực dương sẽ liên kết lại thành hạt năng lượng tổng hợp mang sóng điện dương được phân tách ra khỏi Trụ linh và liên kết bằng sợi (hạt) chân tâm để tạo thành 8 hạt năng lượng dương. Màu và sóng điện của hạt dương này giống với màu và sóng điện của các hạt năng lượng trong thái cực dương. Các hạt năng lượng tận cùng trong thái cực âm sẽ liên kết lại rồi phân tách ra tạo thành các hạt vệ tinh xung quanh mỗi hạt năng lượng dương. Màu và sóng điện của các hạt năng lượng âm này giống với màu và sóng điện của các hạt năng lượng trong thái cực âm. Cấu trúc Trụ linh trưởng thành với 16 hạt năng lượng tổng hợp bên ngoài là đánh dấu sự hình thành em bé Tuệ linh. Tiếp đến là quá trình Trụ linh trưởng thành sẽ không ngừng nghỉ phân tách ra vô số các hạt năng lượng dương và các hạt năng lượng âm tổng hợp để tạo thành liên kết vô tận ra các chiều không gian bên ngoài Trụ linh. Từ đó, Tuệ linh sẽ trưởng thành, có hình tướng và di chuyển cũng như cải tạo được Vũ trụ. Cấu trúc Tuệ linh trưởng thành có thể biến hóa hình dạng khác nhau bởi đó là cấu trúc năng lượng có liên kết dây.

Tuệ linh ban đầu sẽ phân tách hạt năng lượng giống y hệt với hạt năng lượng tận cùng hợp thành Trụ linh. Tuy nhiên khi trưởng thành, do tương tác nên việc phân tách ra các loại hạt năng lượng tận cùng có sóng điện âm dương, mạnh nhẹ sẽ khác nhau, từ đó làm cho Trụ linh và Tuệ linh biến đổi cấu trúc. Nếu một Trụ linh và Tuệ linh có sóng điện âm mạnh ở Trụ linh thì sẽ phân tách ra nhiều hạt năng lượng âm xung quanh mỗi một hạt năng lượng dương. Nếu Trụ linh và Tuệ linh đa dương thì sẽ tạo thành cấu trúc cân bằng, đó là cấu trúc chỉ có một hạt âm xung quanh một hạt dương bên ngoài Trụ linh.

Trụ linh và Tuệ linh được vận hành dựa trên cơ chế phân tách và liên kết hạt năng lượng do Trụ linh phân tách ra. Đồng thời sự vận động và môi trường tương tác sẽ giúp cho Trụ linh thực hiện được cơ chế phân tách và liên kết hạt năng lượng, đó là cơ chế để giúp cho Tuệ linh được hình thành, phát triển.

Tuệ linh là tổng hòa cấu trúc năng lượng có sóng điện âm, dương, trung tính. Ta có thể hiểu là trong Tuệ linh cũng giống như con người, đó là có hệ thống kinh mạch sóng điện tuần hoàn nhằm duy trì sự sống và sự vận động cho Tuệ linh.

3.2.  Dạng sống con người

Con người chính là sự kết hợp của vật chất giản đơn với dạng sống Tuệ linh (siêu vật chất).

Con người được hình thành từ tế bào trứng mang sóng điện âm và tế bào tinh trùng mang sóng điện dương hợp lại tạo thành phôi thai. Quá trình phôi thai được hình thành, phân tách và liên kết các tế bào liên tục đã giúp cho thai nhi được phát triển toàn diện và em bé được sinh ra. Khi được sinh ra khỏi bụng mẹ, em bé vẫn tiếp tục quá trình phân tách, liên kết tế bào liên tục để trưởng thành.

Tế bào cơ thể con người chính là tổng hòa vô số hạt năng lượng tận cùng có sóng điện âm và dương hợp thành. Đó là loại hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ giản đơn.

Sự phân tách và liên kết cấu trúc tế bào cơ thể con người giống y như cấu trúc phân tách và liên kết năng lượng của Tuệ linh. Sự phân tách và liên kết đó tạo thành sóng điện âm – dương – trung tính tuần hoàn trong cơ thể con người.

Để cơ thể con người vận hành được, để tồn tại được, để phát triển được thì cần phải có cấu trúc Tuệ linh hoặc linh hồn an trụ trong cơ thể vật chất giản đơn là con người. Khi Tuệ linh hoặc Linh hồn thiết nhập an trụ vào cơ thể con người thì toàn bộ cấu trúc năng lượng Tuệ linh hoặc Linh hồn sẽ hòa nhập sóng điện âm, dương, trung tính vào các tế bào của cơ thể con người. Phải có sự hợp nhất này mới giúp cho quá trình phân tách, liên kết tế bào trong cơ thể con người được diễn ra.

Dạng sống con người là môi trường vật chất giản đơn để dạng sống Tuệ linh thông qua đó làm điều kiện lý tưởng cho quá trình tu luyện, cho quá trình chuyển hóa cấu trúc Trụ linh trở nên bền vững. Do đó, con người là bản sao, là phương tiện để dạng sống Tuệ linh tu luyện cải tạo chính họ. Tuệ linh kiểm soát trí tuệ và hành động thân tướng của con người. Có thể thấy rằng, sự sống của con người chính là ở dạng sống Tuệ linh.

3.3.  Dạng sống muông thú

Muông thú chính là sự kết hợp giữa vật chất giản đơn với Linh hồn của dạng sống phức tạp.

Muông thú được hình thành từ tế bào trứng mang sóng điện âm và tế bào tinh trùng mang sóng điện dương hợp lại tạo thành phôi thai. Quá trình phôi thai được hình thành, phân tách và liên kết các tế bào liên tục đã giúp cho con thú con được phát triển toàn diện và được sinh ra. Khi được sinh ra, con thú vẫn tiếp tục quá trình phân tách, liên kết tế bào liên tục để trưởng thành.

Tế bào cơ thể con thú chính là tổng hòa vô số hạt năng lượng tận cùng có sóng điện âm và dương hợp thành. Đó là loại hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ giản đơn.

Sự phân tách và liên kết cấu trúc tế bào trong cơ thể con thú giống y như cấu trúc phân tách và liên kết năng lượng của Linh hồn hay Tuệ linh. Sự phân tách và liên kết đó tạo thành sóng điện âm – dương – trung tính tuần hoàn trong cơ thể con thú.

Để cơ thể muông thú tồn tại, phát triển được thì cần có cấu trúc năng lượng từ dạng phức tạp cho đến siêu phức tạp an trụ. Đó có thể là cấu trúc phôi năng lượng đủ lượng mã sóng trí tuệ được hình thành từ cặp phôi năng lượng phức tạp, có thể là cấu trúc Tuệ linh được trải nghiệm trong thân tướng muông thú, có thể là cấu trúc năng lượng phức tạp được sinh ra và phát triển từ vật chất cây cổ thụ, khối đá to lớn được an trụ vào thân tướng muông thú. Đó là quá trình trải nghiệm nhằm gia tăng, phát triển, chuyển sinh cấu trúc năng lượng trở thành siêu phức tạp và bền vững hơn. Khi Tuệ linh trải nghiệm trong thân tướng muông thú thì đó vẫn là bản thể Tuệ linh. Khi cấu trúc năng lượng từ cây cối, khối đá lớn hoặc cấu trúc năng lượng phức tạp được chuyển sinh vào muông thú thì gọi là Linh hồn.

Vận hành sự sống của muông thú chính là cấu trúc năng lượng Tuệ linh hoặc Linh hồn. Do đó, muông thú cũng là môi trường, phương tiện để các cấu trúc năng lượng chuyển sinh, gia tăng sự bền vững không ngừng nghỉ.

3.4.   Vạn vật trong Vũ trụ

Vạn vật như phôi âm dương, nguyên tử, phân tử, đất đá, cỏ cây, nước,…, hành tinh, dải thiên hà chính là nhóm vật chất giản đơn.

Nhóm vật chất giản đơn này chính là tổng hòa cấu trúc của những hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ giản đơn hợp thành. Sự hợp thành đó giống y như cấu trúc hình thành Trụ linh và Tuệ linh. Vì là liên kết của năng lượng giản đơn nên chúng cấu tạo thành các nguyên tử, phân tử, tế bào, vật chất rắn – lỏng – khí, đất đá, cây cối, hành tinh, thiên hà.

Nhóm vật chất giản đơn này cũng có sóng điện âm, dương, trung tính trong bản thể cấu trúc vật chất của chúng. Tuy nhiên, để cho nhóm vật chất giản đơn này phân tách liên kết được, cần phải có năng lượng phức tạp an trụ và thúc đẩy quá trình phát triển.

Để vận hành được vật chất giản đơn này cần phải có cấu trúc năng lượng phức tạp an trụ. Khi năng lượng phức tạp an trụ trong vật chất giản đơn, đó là cơ hội cho cấu trúc năng lượng phức tạp gia tăng khả năng phân tách liên kết, gia tăng lượng mã sóng trí tuệ. Quá trình gia tăng đó sẽ giúp cho cấu trúc năng lượng phức tạp lớn mạnh, đủ trí tuệ nhận thức, khi đó sẽ được chuyển sinh an trụ vào thân tướng muông thú; khi an trụ trong thân tướng muông thú bởi nhiều kiếp luân hồi sẽ được chuyển sinh an trụ trong thân tướng con người; khi đạt được thành tựu cải tạo sẽ được chuyển sinh thành Tuệ linh và đạt được những thành tựu to lớn và bền vững cấu trúc năng lượng hơn.

Như vậy, không chỉ riêng dạng sống Tuệ linh cần chuyển hóa bền vững cấu trúc năng lượng, mà tất cả các nhóm vật chất giản đơn, nhóm vật chất phức tạp đều cần chuyển hóa cấu trúc năng lượng trở nên bền vững. Quá trình chuyển hóa cấu trúc năng lượng của tất cả sự sống trong Vũ trụ được gọi là quá trình chuyển sinh để trở nên bền vững. Điều này cho thấy tính bình đẳng và quyền được chuyển sinh cho mục tiêu bền vững cấu trúc năng lượng cấu tạo thành vật chất từ giản đơn cho tới siêu vật chất, đó là từ hạt năng lượng tận cùng cho đến cỏ cây, cho tới muông thú, cho tới con người, cho tới Tuệ linh, cho tới toàn Vũ trụ.

***************

5/5 - (24 bình chọn)

Bài viết liên quan