Bài 2: Cấu tạo chung của hạt năng lượng tận cùng cấu tạo thành Vũ trụ

Hạt năng lượng tận cùng cấu tạo thành, gắn kết, bảo vệ, phát triển Vũ trụ gồm có:

  • Năm nhóm hạt năng lượng tận cùng cấu tạo thành vạn vật Vũ trụ: nhóm hạt năng lượng dương phát triển, nhóm hạt năng lượng dương lan tỏa, nhóm hạt năng lượng dương đoàn kết, nhóm hạt năng lượng trung tính (chân tâm), nhóm hạt năng lượng âm (tiêu cực). Năm nhóm hạt năng lượng này được chia ra 3 loại đặc tính sóng điện là sóng điện âm, sóng điện dương và sóng điện trung tính. Năm nhóm hạt năng lượng tận cùng có cơ chế Phân tách và liên kết dây, nên chúng liên kết với nhau để cấu tạo thành chỉnh thể Vũ trụ với vô số dải thiên hà, các dải thiên hà cấu tạo thành tinh cầu Vũ trụ khổng lồ.
  • Các nhóm siêu hạt năng lượng tận cùng có nhiệm vụ gắn kết, phát triển, bảo vệ Vũ trụ, đó là nhóm siêu hạt năng lượng chân tâm, nhóm siêu hạt năng lượng dương, nhóm siêu hạt năng lượng âm.

Hạt năng lượng tận cùng của năm nhóm hạt và các nhóm siêu hạt có hình elip, cấu tạo gồm 3 phần: sợi mã sóng trí tuệ, trạng thái năng lượng (sóng điện) và hình tướng của hạt.

Hình: Cấu tạo chung của hạt năng lượng tận cùng

 I.   Sợi mã sóng trí tuệ

Phần đầu tiên (1) như trong hình là sợi mã sóng trí tuệ. Sợi mã sóng trí tuệ là điểm khởi sinh và tạo thành hạt năng lượng tận cùng. Nếu không có sợi mã sóng trí tuệ thì sẽ không có hình tướng và trạng thái năng lượng của hạt tận cùng.

Sợi mã sóng trí tuệ được sinh ra do sự phân tách của hạt sóng tổ tiên hoặc quá trình tương tác giữa các hạt năng lượng, giữa vạn vật, sự việc, hiện tượng của Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Sợi mã sóng trí tuệ là sợi dây có màu sắc đồng nhất với màu của trạng thái năng lượng trong hạt năng lượng tận cùng.

Sợi mã sóng trí tuệ là bí ẩn của hạt năng lượng, bí ẩn này vẫn chưa được khoa học và phương tiện kỹ thuật phát hiện ra. Sợi mã sóng trí tuệ có màu gì thì sẽ sinh ra hạt năng lượng có màu như vậy, chính vì vậy mà khoa học hiện nay chỉ thấy hạt mà không thấy sợi mã sóng trí tuệ trong hạt. Như vậy, có hạt năng lượng là có sợi mã sóng trí tuệ, có sợi mã sóng trí tuệ là có hạt năng lượng.

II.  Trạng thái năng lượng

Phần thứ hai (2) như trong hình là lượng trạng thái năng lượng (sóng điện). Màu sắc của lượng trạng thái năng lượng trong hạt đồng nhất với màu sắc của sợi mã sóng trí tuệ.

Lượng trạng thái năng lượng có màu sắc, khối lượng, sức mạnh hay yếu là do sợi mã sóng trí tuệ quyết định. Khi sợi mã sóng trí tuệ bắt đầu hình thành bởi sự rung động do tương tác giữa các hạt năng lượng, giữa vạn vật, sự việc, hiện tượng, Tuệ linh, con người, khi đó bắt đầu sinh khởi trạng thái năng lượng. Quá trình tương tác cho đến khi kết thúc đã tạo ra sợi mã sóng trí tuệ hoàn chỉnh có màu sắc, khi đó màu sắc của sợi mã sóng trí tuệ sẽ sinh phát ra trạng thái năng lượng có màu sắc tương ứng.

III.   Hình tướng hạt năng lượng tận cùng

Phần thứ ba (3) như trong hình là hình tướng của hạt năng lượng tận cùng. Hình tướng của hạt tận cùng là hình elip có màng bọc trong suốt, nó bao bọc bảo vệ sợi mã sóng trí tuệ và lượng trạng thái năng lượng. Hình tướng của hạt sẽ thay đổi khi: sợi mã sóng trí tuệ liên kết với nhau để nâng cấp cấu trúc, khi đó hình tướng hạt sẽ thay đổi sang hình tướng mới; sợi mã sóng trí tuệ bị phân rã và hoại diệt, khi đó hình tướng hạt sẽ không còn tồn tại.

Như vậy, cấu tạo của hạt năng lượng tận cùng gồm 3 phần, đó chính là bản chất của Tam hợp hạt năng lượng tận cùng. Nếu không có sợi mã sóng trí tuệ thì không có trạng thái năng lượng và hình tướng của hạt. Nếu không có hình tướng của hạt sẽ không có sự tồn tại của trạng thái năng lượng và sợi mã sóng trí tuệ. Nếu không có trạng thái năng lượng sẽ không có sự tồn tại của sợi mã sóng trí tuệ và hình tướng của hạt. Đó là phép biện chứng của bản chất Tam hợp.

Hạt năng lượng tận cùng lưu giữ toàn bộ sóng rung động, nội dung, thông tin, hình ảnh, hành động của quá trình tương tác giữa các hạt năng lượng, giữa vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người, đó là từ điểm khởi sinh cho đến điểm kết thúc hoàn thành sợi mã sóng trí tuệ và hạt năng lượng tận cùng. Mỗi một hạt năng lượng tận cùng đều lưu giữ nội dung, hình ảnh, thông tin cho quá trình tương tác hình thành ra nó; điều này lý giải tại sao dùng phương pháp luận của Chân lý Vạn vật sẽ truy tìm được cội nguồn và bản chất của Vũ trụ, bởi tất cả bí mật đều được lưu giữ trong các hạt tận cùng.

***************

Rate this post

Bài viết liên quan