Bài 4: Đặc tính sóng điện trong hạt năng lượng tận cùng cấu tạo thành Vũ trụ

Sóng điện của hạt năng lượng tận cùng chính là trạng thái năng lượng, là ánh sáng, là hào quang được sinh phát ra từ sợi mã sóng trí tuệ trong hạt.

Sóng điện của hạt năng lượng tận cùng nằm ở trong sợi mã sóng trí tuệ của hạt.

Cấu trúc của sợi mã sóng trí tuệ quyết định tính chất sóng điện trong hạt năng lượng tận cùng:

Hình: Sóng điện âm, dương của hạt năng lượng tận cùng

Sóng điện trong hạt năng lượng tận cùng được sinh phát ở điểm (2) trong sợi mã sóng trí tuệ, đó là điểm hệ tư tưởng. Tại điểm này, sóng điện được sinh phát và tỏa ra lượng trạng thái trong hạt.

Sóng điện từ điểm (2) trong hạt năng lượng tận cùng được sinh phát để di chuyển, liên kết với các hạt năng lượng khác thông qua liên kết giữa các mã sóng trí tuệ trong các hạt năng lượng, đây gọi là liên kết dây.

Vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người có vô lượng hạt năng lượng tận cùng cấu tạo thành, chúng đều được chia ra làm 3 nhóm đặc tính sóng điện: sóng điện âm, sóng điện dương và sóng điện trung tính (không âm cũng không dương).

Đặc tính sóng điện âm, dương, hay trung tính là do cấu trúc sợi mã sóng trí tuệ trong hạt năng lượng tận cùng quyết định. Cấu trúc sợi mã sóng trí tuệ được chia ra làm 2 phần: phần cực âm bên dưới và phần cực dương bên trên, đường thẳng phân chia hai phần âm dương là đường trung tính (chân tâm). Trong sợi mã sóng trí tuệ có 3 điểm, điểm (1) luôn luôn nằm ở đầu đường trung tính, điểm (2) và điểm (3) chính là sự biến động của cấu trúc mã sóng trí tuệ. Hai điểm biến động cấu trúc mã sóng trí tuệ chính là yếu tố quyết định đặc tính sóng điện âm, dương, hay trung tính của hạt.

Sự biến động cấu trúc mã sóng trí tuệ tạo ra 3 nhóm đặc tính sóng điện âm, dương, trung tính:

  • Hạt năng lượng tận cùng mang sóng điện dương là có điểm (2) và điểm (3) trong sợi mã sóng trí tuệ nằm ở phần cực dương, tức là phía trên đường trung tính trong hạt. Tùy mức độ và vị trí nằm trong phần cực dương của điểm (2) và điểm (3) của sợi mã sóng trí tuệ mà tạo ra các hạt năng lượng có sóng điện dương tỏa ra màu xanh lá, màu đỏ lửa, màu vàng, siêu màu vàng óng ánh khác nhau. Đặc tính của sóng điện dương là sinh khởi, tỏa ra, cho đi và có lực đẩy. Khi điểm (2) của sợi mã sóng trí tuệ nằm ở phần cực dương trong hạt thì điểm (3) tuyệt đối sẽ nằm ở phần cực dương của hạt năng lượng tận cùng. Hạt năng lượng tận cùng có sóng điện dương sẽ khiến cho hạt quay thuận, tốc độ quay phụ thuộc vào lực sinh phát ở điểm số 2 trong sợi mã sóng trí tuệ, lực sinh phát yếu thì tốc độ quay sẽ yếu, lực sinh phát mạnh thì tốc độ quay sẽ mạnh.
  • Hạt năng lượng tận cùng mang sóng điện âm là có điểm (2) và điểm (3) trong sợi mã sóng trí tuệ nằm ở phần cực âm, tức là phía dưới đường trung tính trong hạt. Tùy mức độ và vị trí nằm trong phần cực âm của điểm (2) và điểm (3) của sợi mã sóng trí tuệ mà tạo ra các hạt năng lượng có sóng điện âm tỏa ra màu đỏ máu, màu đen, màu xám, màu xanh ngọc lưu ly khác nhau. Sóng điện âm có lực hút, thu tín hiệu, hấp thụ nhiệt về. Khi điểm (2) của sợi mã sóng trí tuệ nằm ở phần cực âm trong hạt thì điểm (3) tuyệt đối sẽ nằm ở phần cực âm của hạt năng lượng tận cùng. Hạt năng lượng tận cùng có sóng điện âm sẽ khiến cho hạt quay ngược, tốc độ quay phụ thuộc vào lực sinh phát ở điểm số 2 trong sợi mã sóng trí tuệ, lực sinh phát yếu thì tốc độ quay sẽ yếu, lực sinh phát mạnh thì tốc độ quay sẽ mạnh.
  • Hạt năng lượng tận cùng mang sóng điện trung tính (tức không âm cũng không dương) là có điểm (2) và điểm (3) trong sợi mã sóng trí tuệ đều nằm trên đường trung tính. Trong trường hợp hai điểm này đều nằm trên đường trung tính thì sẽ tỏa ra năng lượng trắng trong tinh khiết, có thể nói là không có màu sắc. Sóng điện trung tính không hút cũng không đẩy, nó phụ thuộc vào sự tương tác, lực chuyển hóa của sóng điện dương hay sóng điện âm của hạt năng lượng khác mà chuyển hóa theo. Khi điểm (2) của sợi mã sóng trí tuệ nằm ở đường trung tính thì điểm (3) tuyệt đối sẽ nằm ở đường trung tính trong hạt năng lượng tận cùng.

Trong 3 nhóm sóng điện của hạt năng lượng tận cùng: nhóm sóng điện trung tính chỉ có một màu sắc, một hào quang; nhóm sóng điện âm sẽ có nhiều hào quang khác nhau, nhiều lực hút khác nhau, nhiều màu sắc khác nhau do sự giao thoa của màu đỏ máu, màu xám, màu đen, màu xanh ngọc lưu ly, bởi vị trí điểm (2) có thể nằm ở những vị trí khác nhau trong phần cực âm của hạt; nhóm sóng điện dương sẽ có nhiều hào quang khác nhau, nhiều lực đẩy khác nhau, nhiều màu sắc khác nhau do sự giao thoa của màu đỏ lửa, màu xanh lá, màu vàng, siêu màu vàng, bởi vị trí điểm (2) có thể nằm ở những vị trí khác nhau trong phần cực dương của hạt.

***************

Rate this post

Bài viết liên quan