GIỚI THIỆU:

Cuốn “Thực Hành Sản Sinh Hạt Năng Lượng” là kết tinh từ trí tuệ siêu việt của Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ. Những tri thức siêu việt của hai Chân lý sẽ giúp cho Tuệ linh và con người dễ dàng thực hành sản sinh được hạt năng lượng tận cùng, hay còn gọi là hạt năng lượng nhân quả. Hạt năng lượng tận cùng có sự phức tạp trong mã sóng trí tuệ khác nhau, từ hạt năng lượng giản đơn cho tới hạt năng lượng phức tạp, hạt năng lượng siêu phức tạp và siêu hạt năng lượng. Những hạt năng lượng tận cùng này, mắt thường con người không thể nhìn thấy, chúng ta có thể nhìn thấy thông qua thiền định hoặc thông qua trải nghiệm thực tế trong bốn hình tướng Đạo.

Để thực hành được cơ chế sản sinh hạt năng lượng tận cùng – Hạt năng lượng nhân quả, chúng ta phải thấu hiểu được những tri thức trong cuốn “Hai Chân Lý Với Bát Không Hoàn Đạo” và cuốn “Hạt Năng Lượng Tận Cùng Và Những Cơ Chế, Bản Chất Vận Hành Vạn Vật Vũ Trụ”. Đó là những tri thức biện chứng logic, là những cơ chế vận hành, là những bản chất về hạt năng lượng tận cùng. Việc thấu hiểu những tri thức đó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng thực hành sản sinh hạt năng lượng tận cùng một cách kỳ diệu.

Cuốn “Thực Hành Sản Sinh Hạt Năng Lượng” bao gồm những nội dung sau:

  • Quy luật Nhân quả và cơ chế vận hành;
  • Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng;
  • Thiền định theo hai Chân lý.

************

 

 

Rate this post

Bài viết liên quan