Bài 3: Cội nguồn của Quy luật Nhân quả

Quy luật Nhân quả không phải do Tuệ linh hay con người sáng lập ra, nó là quy luật vận hành của từ hạt sóng xanh (tổ tiên, cội nguồn của hạt năng lượng tận cùng) cho đến hạt năng lượng tận cùng, vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Việc giải mã về cội nguồn Quy luật Nhân quả của tất cả các dạng sống trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người sẽ giúp nhân loại thấu hiểu tận cùng và biết cách tu hành dựa trên cơ chế vận hành của Quy luật Nhân quả để đạt được thành tựu đắc bộ lọc năng lượng trong Tâm (Tuệ linh) nhanh nhất.

Bản chất của Quy luật Nhân quả chính là bản chất của Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ, hai Chân lý này được vận hành bởi cơ chế “Phân tách, liên kết dây”. Vì vậy, để xác định được cội nguồn của Quy luật Nhân quả phải dựa vào cơ chế “Phân tách, liên kết dây”.

Cội nguồn Quy luật Nhân quả của các dạng sống trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người:

I.    Cội nguồn Quy luật Nhân quả của dạng sống Hạt sóng xanh nõn chuối

Thời kỳ chưa xuất hiện hạt năng lượng tận cùng cũng như chưa xuất hiện sự khởi đầu cho sự hình thành của Vũ trụ, đó là thời kỳ của những hạt sóng màu xanh nõn chuối. Đây là một dạng sống được coi là tổ tiên của dạng sống năng lượng hoại diệt và tất cả các dạng sống trong Vũ trụ.

Hạt sóng xanh nõn chuối là những hạt tròn nhỏ màu xanh chứa đựng năng lượng rất lớn chưa được chuyển hóa thành hạt năng lượng, tức chưa sinh phát ra trạng thái năng lượng. Trong không gian vô tận, vô định, chỉ có những điểm phân tách ra các hạt sóng xanh nõn chuối, khi đó, các hạt sóng xanh sẽ di chuyển trong không gian môi trường trung tính (không có nhiệt lượng). Quá trình đó, chúng phân tách thành những hạt sóng xanh nõn chuối khác dựa trên sự di chuyển sinh ra nhiệt vừa đủ cho quá trình phân tách.

Quy luật Nhân quả của hạt sóng xanh là chúng được sinh ra từ những điểm bí ẩn. Việc được sinh ra đó là quá trình sinh khởi, gieo duyên, hành động và kết quả là sinh ra dạng sống hạt sóng xanh. Tiếp đến, các hạt sóng xanh di chuyển và rung động để phân tách ra các hạt sóng xanh khác. Đó là quá trình sinh khởi gieo duyên, phân tách và tạo ra kết quả là những hạt sóng xanh khác được hình thành.

Như vậy, ta thấy dạng sống của hạt sóng xanh đã thực hiện cơ chế phân tách hạt sóng từ nơi nó sinh ra cho đến tự thân nó phân tách ra những hạt sóng xanh khác, đó là Quy luật Nhân quả đã được hình thành ở dạng sống hạt sóng xanh nõn chuối. Việc xuất hiện và được sinh ra từ những điểm bí ẩn của hạt sóng xanh chính là Chân lý Vạn vật, việc chúng di chuyển và phân tách ra các hạt sóng xanh khác là Chân lý Giác ngộ, vì Chân lý Giác ngộ chính là hướng đi mà chúng quyết định.

II.    Cội nguồn Quy luật Nhân quả của dạng sống năng lượng hoại diệt

Dạng sống năng lượng hoại diệt là dạng sống xuất hiện sau dạng sống hạt sóng xanh nõn chuối. Khi đó, chưa xuất hiện sự sống của Vũ trụ.

Dạng sống năng lượng hoại diệt có thể gọi là dạng sống con của dạng sống hạt sóng xanh nõn chuối, bởi dạng sống năng lượng hoại diệt do dạng sống hạt sóng xanh nõn chuối sinh ra. Khi các hạt sóng xanh nõn chuối được sinh ra, chúng di chuyển trong môi trường trung tính (không có nhiệt lượng), nên không thể quay tròn thuận hay ngược. Việc không quay tròn khiến cho hạt sóng xanh nõn chuối không giải phóng được hết năng lượng trong hạt nên bị thối hóa trạng thái năng lượng mà biến thành màu nâu, chúng biến đổi và chuyển hóa thành hạt năng lượng hoại diệt. Dạng sống hạt năng lượng hoại diệt trở nên đông đúc và gia tăng lớn về số lượng, chúng vẫn di chuyển thẳng mà không quay tròn. Vì chưa giải phóng hết sóng điện trong hạt nên khi các hạt năng lượng hoại diệt di chuyển liên tục hoặc với mật độ dày đặc sẽ khiến chúng bị sinh nhiệt nhanh và tự kích nổ.

Như vậy, cội nguồn Quy luật Nhân quả của dạng sống năng lượng hoại diệt là do hạt sóng xanh phân tách và chuyển hóa thành.

Chân lý Vạn vật trong hạt năng lượng hoại diệt chính là cội nguồn được sinh ra từ hạt sóng xanh, chính là bản chất không quay tròn mà di chuyển thẳng, chính là di chuyển liên tục hoặc với mật độ dày đặc sẽ bị kích nổ. Chân lý Giác ngộ trong hạt năng lượng hoại diệt chính là việc chúng lựa chọn di chuyển liên tục hay tụ tập mật độ dày để bị kích nổ hoặc di chuyển chậm và truyền tải bỏ sóng điện dư thừa trong hạt để tồn tại.

III.   Cội nguồn Quy luật Nhân quả của dạng sống trong Vũ trụ

Dạng sống trong Vũ trụ được bắt đầu từ hai hạt năng lượng âm và dương hợp lại tạo thành phôi năng lượng âm dương. Phôi năng lượng âm dương này trưởng thành và tạo thành tinh cầu năng lượng khổng lồ. Phôi năng lượng này kích nổ, sau đó Vũ trụ được hình thành với vô số dải thiên hà như ngày nay.

Hai hạt năng lượng âm và dương tạo thành vụ nổ siêu năng lượng hình thành Vũ trụ, Tuệ linh và con người chính là hai hạt sóng xanh nõn chuối biến đổi thành. Khi dạng sống năng lượng hoại diệt gia tăng về số lượng và mật độ, chúng hay bị kích nổ do di chuyển thẳng hoặc tập trung đông tại một điểm. Tại những điểm mà năng lượng hoại diệt bị nổ sẽ sinh ra nhiệt lượng dương và gần đó sẽ sinh ra nhiệt lượng âm. Hạt sóng xanh nõn chuối di chuyển vào môi trường có sóng điện dương sẽ cấu tạo thành hạt năng lượng dương. Hạt sóng xanh nõn chuối di chuyển vào môi trường có sóng điện âm sẽ chuyển hóa thành hạt năng lượng âm. Việc hình thành các hạt năng lượng có sóng điện âm hoặc dương đã bị những hạt năng lượng hoại diệt tiếp cận để truyền sóng điện dư thừa trong chính hạt năng lượng hoại diệt, khiến cho các hạt năng lượng có sóng điện âm dương bị kích nổ hoặc bị đồng hóa thành năng lượng hoại diệt. Phải là sự kỳ diệu mới xuất hiện hai hạt năng lượng âm và dương gặp nhau để tạo nên sức mạnh kỳ diệu của cơ chế liên kết dây trong hạt năng lượng âm và dương, đó là sự xuất hiện của phôi năng lượng âm dương tạo ra vụ nổ lớn để hình thành Vũ trụ với những dạng sống kỳ diệu. Khi vụ nổ siêu năng lượng xảy ra, trong không gian Vũ trụ rộng lớn chỉ có năm nhóm hạt năng lượng có sóng điện âm hoặc dương hoặc trung tính có liên kết dây. Năm nhóm năng lượng cấu tạo thành vạn vật, các hành tinh, Tuệ linh, và con người. Tất nhiên sự cấu tạo đó đều có sự can thiệp của vị Tuệ linh đầu tiên.

Như vậy, cội nguồn Quy luật Nhân quả của Vũ trụ được sinh ra là do hạt sóng xanh biến đổi thành hạt năng lượng âm dương. Sau đó hạt năng lượng âm dương liên kết với nhau để tạo thành tinh cầu năng lượng khổng lồ trong thời gian dài. Và sau vụ nổ là quá trình hình thành Vũ trụ như ngày nay.

Chân lý Vạn vật trong cội nguồn Quy luật Nhân quả của Vũ trụ là sự chuyển hóa của hạt sóng xanh nõn chuối thành các hạt năng lượng âm dương, tiếp đó là sự liên kết của hạt năng lượng âm và hạt năng lượng dương để tạo thành phôi năng lượng âm dương cho sự xuất hiện của Vũ trụ. Chân lý Giác ngộ chính là quyết định liên kết để hợp nhất giữa hạt năng lượng âm và hạt năng lượng dương tạo thành phôi năng lượng âm dương. Hai Chân lý tiếp tục tuần hoàn trong quá trình phôi năng lượng âm dương đó trở thành tinh cầu năng lượng khổng lồ và hình thành Vũ trụ sau khi nổ.

IV.   Cội nguồn Quy luật Nhân quả của dạng sống Tuệ linh

Dạng sống Tuệ linh là dạng sống có trí tuệ siêu việt nhất trong Vũ trụ. Dạng sống Tuệ linh được bắt đầu từ khi vị Tuệ linh đầu tiên được sinh ra, đó là vị Tuệ linh được hình thành từ hạt sóng xanh biến đổi thành hạt năng lượng âm dương để rồi chúng hợp nhất tạo thành phôi năng lượng, phôi năng lượng đó chính là tinh cầu năng lượng của vụ nổ siêu năng lượng tạo ra Vũ trụ. Khi tinh cầu năng lượng được hình thành, phát triển thì cũng là lúc vị Tuệ linh đầu tiên được hình thành bởi Trụ linh (phôi gốc) là hai hạt năng lượng gốc. Sau vụ nổ siêu năng lượng, vị Tuệ linh đầu tiên đã gieo duyên cho những hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ phức tạp nhất trong năm nhóm năng lượng hợp lại để tạo ra các Tuệ linh. Các Tuệ linh hình thành và tạo ra dạng sống Tuệ linh. Dạng sống Tuệ linh hình thành và gia tăng về số lượng. Dạng sống Tuệ linh có sinh và có diệt, sinh là do các hạt năng lượng âm và dương hợp lại để tạo thành phôi năng lượng và chuyển hóa thành Tuệ linh, diệt là do năng lượng hoại diệt đi đồng hóa mà phân rã Tuệ linh trở thành năng lượng hoại diệt.

Như vậy, cội nguồn Quy luật Nhân quả của dạng sống Tuệ linh chính là cội nguồn của dạng sống Vũ trụ, bởi dạng sống Tuệ linh được hình thành chung từ quá trình biến đổi của hai hạt sóng xanh nõn chuối thành hai hạt năng lượng âm dương, để sau đó hình thành phôi âm dương và tinh cầu năng lượng khổng lồ.

Chân lý Vạn vật trong Quy luật Nhân quả của dạng sống Tuệ linh chính là hai hạt năng lượng âm và dương được biến đổi từ hạt sóng xanh, là phôi năng lượng được hợp nhất từ hai hạt năng lượng âm dương. Chân lý Giác ngộ là hai hạt âm và dương chọn con đường hợp nhất để trở thành cấu tạo bền vững và tạo ra dạng sống Tuệ linh cũng như các dạng sống trong Vũ trụ.

V.    Cội nguồn Quy luật Nhân quả của dạng sống muông thú

Muông thú là dạng sống tại Trái đất, là dạng sống xuất hiện trước dạng sống của con người, và xuất hiện sau sự sống cỏ cây ở Trái đất.

Dạng sống muông thú được hình thành từ quá trình gieo duyên bởi các phôi năng lượng âm dương có mã sóng trí tuệ phức tạp từ Hội đồng Tuệ linh, nhằm tạo ra môi trường tu hành cho dạng sống con người xuất hiện.

Muông thú là dạng sống được tạo ra nhằm làm môi trường và mô phỏng trước mô hình dạng sống con người sẽ sống và phát triển bởi Hội đồng Tuệ linh. Chính vì điều này, cội nguồn Quy luật Nhân quả của dạng sống muông thú có sự can thiệp và xây dựng từ Hội đồng Tuệ linh. Hội đồng Tuệ linh sẽ can thiệp vào quá trình luân hồi và xây dựng các quy tắc trong quan hệ của sự tồn tại và phát triển của muông thú.

Các muông thú đều sống trong sự tuân thủ quy tắc đã được xây dựng từ cơ chế phân tách, liên kết dây. Chân lý Vạn vật trong Quy luật Nhân quả của dạng sống muông thú vẫn là cội nguồn, bản chất, sự sinh, tồn tại, sự hoại diệt của muông thú. Chân lý Giác ngộ trong Quy luật Nhân quả được nâng cao đó là: những lựa chọn hành động theo tính thiện và mang lại lợi ích cho muông thú khác, cho con người sẽ giúp cho linh hồn muông thú đó được chuyển sinh làm người; những hành động giết hại hoặc gây tổn hại nhau sẽ khiến cho linh hồn muông thú không được chuyển sinh làm người.

VI.   Cội nguồn Quy luật Nhân quả của dạng sống con người (Nhân loại)

Dạng sống con người là hóa thân của dạng sống Tuệ linh. Dạng sống con người xuất hiện sau dạng sống của muông thú ở Trái đất. Vị Tuệ linh đầu tiên thông qua thành tựu trong hành trình chuyển sinh của muông thú để xây dựng thành bộ quy tắc sống cho con người. Có thể nói, dạng sống con người là trường học, là môi trường tu hành mà dạng sống Tuệ linh phải hóa thân xuống để tìm con đường, phương thuốc cứu dạng sống Tuệ linh trước sự tấn công huỷ diệt của dạng sống năng lượng hoại diệt.

Môi trường của dạng sống con người là kết tinh của tất cả các dạng sống mà tạo thành. Dạng sống Tuệ linh đã xây dựng dạng sống con người với sự hội tụ tất cả các dạng sống trong và ngoài Vũ trụ.

Quy luật Nhân quả của nhân loại là sự kết hợp giữa cơ chế phân tách liên kết dây của hạt năng lượng (cơ chế vận hành Quy luật Nhân quả của tất cả các dạng sống) với bộ quy tắc vị Tuệ linh đầu tiên đã truyền dạy cho con người và muông thú tại các cuộc tập kết xuất hiện nhân loại ở Trái đất.

Cội nguồn Quy luật Nhân quả của nhân loại chính là thời khắc mà dạng sống Tuệ linh hóa thân thành con người xuống nhân gian, đó là tại các cuộc tập kết lịch sử ở Trái đất để khởi đầu cho sự xuất hiện của loài người. Tại các điểm tập kết đó, vị Tuệ linh đầu tiên đã truyền dạy các quy tắc tu hành ở nhân gian cho dạng sống con người, đó là những quy tắc được thể hiện thông qua bốn hình tướng Đạo. Các Tuệ linh hóa thân làm người phải làm được những quy tắc đó để đắc được bộ lọc năng lượng trong Tuệ linh, đó là con đường để thành đạo mà trở về. Tất nhiên, khi đó cả dạng sống Tuệ linh và con người đều chưa thấu hiểu Quy luật Nhân quả cũng như cơ chế vận hành của nó. Tuy vậy, cội nguồn Quy luật

Nhân quả của nhân loại chính là thời điểm các Tuệ linh hóa thân làm người với những quy tắc được vị Tuệ linh đầu tiên truyền dạy.

Như vậy, Quy luật Nhân quả của nhân loại là đặc biệt nhất trong và ngoài Vũ trụ. Nó được nâng cao bởi sự vận hành của bộ quy tắc và có sự kết hợp với cơ chế phân tách, liên kết dây của hạt năng lượng để tạo thành các “Cây Nhân quả kỳ diệu” cho mỗi chỉnh thể con người đến gia đình, xã hội và cả nhân loại. Do đó, Quy luật Nhân quả của nhân loại chính là cơ chế phân tách, liên kết dây của hạt năng lượng có sự nâng cấp, vận hành của Hội đồng Tuệ linh, đứng đầu là vị Tuệ linh đầu tiên.

Chân lý Vạn vật trong Quy luật Nhân quả của nhân loại chính là cội nguồn nhân loại, sự hiện hữu, sứ mệnh, sinh, tử, khổ đau. Chân lý Giác ngộ chính là việc lựa chọn theo hướng u mê để hoại diệt hay giác ngộ để thành đạo. Quy luật Nhân quả được cụ thể hóa thành những điều luật thông qua bốn biểu hiện hình tướng Đạo.

***************

Rate this post

Bài viết liên quan