Bài 1: Quy luật Nhân quả là gì?

Giới thiệu:

 Nhân quả! Hết thảy nhân loại tưởng rằng hiểu về nhân quả, tưởng rằng hiểu về nó khi được nghe hai từ “Nhân Quả”. Tưởng dễ nhưng thực ra vô cùng khó và phức tạp để hiểu về Nhân quả, nó không đơn giản như hết thảy nhân loại hay những bậc tu hành nghĩ, nó vô cùng phức tạp và kỳ diệu bởi nó được vận hành rất tinh tế từ hạt năng lượng tận cùng cho tới toàn bộ Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Vậy cái gì vận hành Nhân quả? Cái gì làm cho Nhân quả tưởng dễ hiểu mà khó vô cùng? Cái gì làm cho Nhân quả được vận hành tinh tế và bao trùm toàn bộ Vũ trụ, Tuệ linh và con người? – Đó chính là cơ chế “Phân tách và liên kết dây”, đây là cơ chế vận hành Nhân quả. Khi hiểu cơ chế này, ta mới thật sự thấy rằng Nhân quả là sự kỳ diệu của vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh, con người, ta mới thấy rằng để hiểu Nhân quả là không có gì khó khăn cả, ta mới thấy sự vận hành của Nhân quả vô cùng tinh tế.

Quy luật Nhân quả là mối quan hệ biện chứng cho quá trình từ sinh khởi gieo duyên, hành động, cho đến đón nhận kết quả của vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Ta thấy như sau:

I.   Quy luật

Quy luật chính là mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và biểu hiện của vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

II.  Nhân quả

Nhân quả là một quá trình. Quá trình chính là thời gian. Quá trình có thể ngắn trong một tích tắc, trong một khoảnh khắc cho đến nhiều năm, thậm chí là nhiều kiếp người, nhiều vòng quay của cả Vũ trụ.

Nhân quả là quá trình sinh khởi. Sinh khởi tức là sự rung động do sự tương tác giữa các giả tướng với nhau, đó là giữa con người với con người, giữa con người với vạn vật, giữa con người với Chư vị Tuệ linh, giữa con người với muông thú, giữa vạn vật với vạn vật, giữa Tuệ linh với Tuệ linh, giữa Tuệ linh với vạn vật… Quá trình sinh khởi chính là quá trình nội hành trong chính nội tại (mã sóng trí tuệ) của các chỉnh thể (giả tướng) với nhau. Quá trình sinh khởi này sẽ tạo ra các mã sóng rung động cho việc hình thành hạt năng lượng, tướng, pháp, quả về sau. Kết thúc sinh khởi chính là hình thành hệ tư tưởng để chuyển sang quá trình gieo duyên.

Nhân quả là quá trình gieo duyên. Gieo duyên tức là ngoại hành của các chỉnh thể với nhau. Nó được biểu hiện qua hành động của giả tướng để đạt được hệ tư tưởng sinh khởi của các chỉnh thể. Gieo duyên chính là sự hợp lại của các giả tướng: đó là hợp lại của vạn vật, sự việc, hiện tượng, Tuệ linh và con người thông qua ngoại hành.

Nhân quả là quá trình hành động sau khi đã gieo duyên hợp lại giữa các giả tướng (chỉnh thể), đó là những hành động, là chuỗi hành động liên tiếp hay gián đoạn để đạt được mục đích từ khi sinh khởi sóng rung động của chỉnh thể.

Nhân quả là kết quả, kết quả của quá trình sinh khởi, gieo duyên và hành động. Kết quả chính là phản ánh, phản chiếu cho quá trình sinh khởi gieo duyên và hành động. Kết quả cũng là giả tướng, là hình tướng, là pháp, là duyên mới của cơ chế phân tách liên kết dây.

III.   Nhân quả sẽ cho ta thấy hai hướng

Các giả tướng (các chỉnh thể, vạn vật, Tuệ linh, con người) gieo duyên và hành động ở hiện tại để đón nhận thành quả là các giả tướng mới trong tương lai.

Phân tích thành quả của các giả tướng (các chỉnh thể, vạn vật, Tuệ linh, con người) ở hiện tại để thấy sự phản chiếu của quá trình gieo duyên và hành động của các giả tướng trong quá khứ.

Như vậy:

Khi nhắc đến Nhân quả thì ta phải hiểu đó là “Quy luật Nhân quả” và không thể bỏ đi cụm từ “Quy luật”. Nếu bỏ đi cụm từ “Quy luật” thì nhân quả là mơ hồ, là không hiểu cội nguồn, bản chất, cơ chế vận hành. Tuy nhiên nếu hợp nhất cụm từ “Quy luật” với “Nhân quả” sẽ tạo thành “Quy luật Nhân quả”. Khi đó ta sẽ truy tìm được bản chất, cội nguồn, cơ chế vận hành của Nhân quả.

Quy luật Nhân quả bao trùm toàn bộ vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Do đó, Quy luật Nhân quả không thuộc của ai hay của tôn giáo, tín ngưỡng nào cả.

***************

 

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan