Bài 13: Bản chất về sự sống

I.   Sự sống là gì?

Sự sống là quá trình vận động, chuyển hóa trạng thái năng lượng bởi sự tồn tại mã sóng trí tuệ trong chính chỉnh thể của các dạng sống.

II.  Bản chất của sự sống

Sự sống phải là quá trình, quá trình có thể dài hay ngắn còn phụ thuộc vào từng dạng sống của các chỉnh thể khác nhau. Ví dụ, vòng đời sống của con ruồi chỉ vài ngày, vòng đời sống của con gà là một đến vài năm, vòng đời sống của con người là dao động trong phạm vi trên dưới 80 năm, vòng đời sống của Tuệ linh thì chưa thể đo được. Đó là hiểu về sự sống theo cách đơn giản bởi cái ta thấy, còn cái ta không thấy thì nó vô cùng phức tạp.

Sự sống phải là sự vận động của trạng thái năng lượng. Sự sống của các chỉnh thể trong từng dạng sống đều phải vận động trạng thái năng lượng, bởi trạng thái năng lượng duy trì sự sống cho chỉnh thể sống. Sự vận động của trạng thái năng lượng bao gồm trong nội tại của chỉnh thể và bên ngoài chỉnh thể, bên ngoài chỉnh thể là quá trình truyền dẫn năng lượng (dinh dưỡng).

Ngoài sự vận động của trạng thái năng lượng, sự sống còn có biểu hiện là sự chuyển hóa trạng thái năng lượng. Sự chuyển hóa là ở nội tại chỉnh thể hoặc với các chỉnh thể của dạng sống khác. Quá trình chuyển hóa trạng thái năng lượng là quá trình gia tăng phân tách, liên kết hoặc phân rã và đứt liên kết chính nội tại sự sống của chỉnh thể và tương tác đến các chỉnh thể sự sống khác. Ví dụ: Ta ăn uống là ta đang chuyển hóa chất dinh dưỡng từ bên ngoài vào cơ thể thành năng lượng, để duy trì sự sống của các tế bào, các cơ quan trong cơ thể ta. Ta cứu người là đang chuyển hóa phân tách hạt năng lượng cho ta và ta đang chuyển hóa duy trì sự sống cho người gặp nạn.

Bản chất phức tạp nhất trong sự sống chính là sự tồn tại mã sóng trí tuệ ở tất cả các dạng sống. Sự sống tồn tại từ chỉnh thể hạt sóng tổ tiên, hạt năng lượng tận cùng cho đến vạn vật, sự việc, hiện tượng của bên trong và bên ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Như vậy, sự sống còn tồn tại ở cả hạt năng lượng hoại diệt, vì hạt năng lượng hoại diệt có sự tồn tại của mã sóng trí tuệ. Đây được coi là bản chất tận cùng, cốt lõi của sự sống vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Bởi mã sóng trí tuệ tạo ra trạng thái năng lượng và được vận hành bởi cơ chế phân tách, liên kết dây, trạng thái năng lượng tạo ra sự vận động và chuyển hóa giữa các dạng sống. Do đó sự sống tận cùng, cốt lõi của các dạng sống là sự tồn tại của mã sóng trí tuệ, nếu không có mã sóng trí tuệ thì không có trạng thái năng lượng và hình tướng của các dạng sống.

III.   Ý nghĩa của sự sống

Sự sống phải có ý nghĩa. Đã sống thì phải tạo cho cuộc sống có ý nghĩa, sống mà không có ý nghĩa thì sống cũng như là cái chết.

Ý nghĩa của sự sống?

 • Ý nghĩa của sự sống chính là sự an lạc, hạnh phúc trong việc duy trì, phát triển cấu trúc mã sóng trí tuệ bền vững và gia tăng trạng thái năng lượng bền vững trong nội tại chỉnh thể của dạng sống. Đó là sự sống có ý nghĩa đối với một chỉnh thể của dạng sống.
 • Ý nghĩa của sự sống chính là sự an lạc, hạnh phúc trong việc lan tỏa, đoàn kết giúp vạn vật bên trong và bên ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người cùng duy trì sự sống có ý nghĩa. Đó là duy trì, phát triển cấu trúc mã sóng trí tuệ, trạng thái năng lượng trong tất cả các dạng sống trở nên bền vững trong sự đoàn kết, lan tỏa giá trị lợi ích mà không màng đến chỉnh thể của ta.

IV.  Các dạng của sự sống

Sự sống của vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người được nhóm lại thành 7 dạng sự sống. Bảy dạng sự sống bao trùm toàn bộ vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Bảy dạng của sự sống bao gồm:

1.   Dạng sống của hạt sóng tổ tiên

Hạt sóng tổ tiên cũng có thể gọi là “hạt sóng dã chiến”, hạt sóng dã chiến là hạt sóng màu xanh nõn chuối.

Dạng sống này là tổ tiên của từ hạt năng lượng tận cùng cho đến vạn vật, Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Hạt sóng tổ tiên là một hạt tròn nhỏ, trong hạt tròn nhỏ này chứa đựng sóng điện, năng lượng chưa sinh phát ra ngoài. Dạng sống này tồn tại ở bên ngoài không gian của Vũ trụ, nó tồn tại cùng với dạng sống của hạt năng lượng hoại diệt trong môi trường sóng điện trung tính.

Hạt sóng dã chiến có sứ mệnh tự động di chuyển, tự động tác chiến để sinh khởi ra hạt năng lượng tận cùng là năng lượng hoại diệt và hạt năng lượng tận cùng có sóng điện để cấu tạo thành phôi năng lượng khởi đầu cho sự hình thành Vũ trụ.

2.   Dạng sống của hạt năng lượng hoại diệt

Nhóm năng lượng hoại diệt là loại hạt năng lượng tận cùng không có cơ chế Quay tròn, không có cơ chế liên kết dây để nâng cấp cấu trúc vật chất lớn hơn hạt tận cùng.

Nhóm năng lượng hoại diệt được hình thành bởi những hạt sóng xanh di chuyển trong môi trường trung tính, khi đó những hạt sóng xanh di chuyển thẳng, không quay tròn nên hình thành ra hạt hoại diệt không có cơ chế Quay tròn và liên kết dây.

Dạng sống năng lượng hoại diệt có trí tuệ phát triển hơn dạng sống hạt sóng xanh. Nguyên nhân vì hạt sóng đã biến đổi và giải mã môi trường xung quanh để cấu tạo thành sợi mã sóng trí tuệ cũng như hạt năng lượng.

Dạng sống năng lượng hoại diệt tồn tại bên ngoài không gian của tinh cầu Vũ trụ, đó là không gian không có sóng điện, không gian đó rộng khắp vô cùng, vô tận. Sau khi Vũ trụ hình thành và phát triển với vô số các khối dải thiên hà, dạng sống năng lượng hoại diệt đã xâm nhập, tạo thành vô số cơn bão năng lượng hoại diệt trong Vũ trụ.

Bản chất của năng lượng hoại diệt do không có cơ chế Quay tròn, không có cơ chế liên kết dây nên chúng không tuần hoàn được sóng điện cho nhau, chúng bị dư thừa năng lượng nhanh và dễ bị kích nổ. Năng lượng hoại diệt dễ bị kích nổ khi gặp môi trường sóng điện dương hoặc chúng di chuyển cùng nhau với mật độ lớn. Đây chính là điểm yếu và là nguyên nhân khiến chúng dễ bị hoại diệt.

Vì sóng điện bị dư thừa và dễ kích nổ, nên dạng sống này truy tìm sự sống bằng cách xâm nhập vào trong Vũ trụ để truyền xả sóng điện dư thừa của chúng cho các cấu trúc năng lượng đa sóng điện âm. Đây là lý do mà trong Vũ trụ có vô số cơn bão năng lượng hoại diệt, là lý do khiến cho dạng sống Tuệ linh cũng như các cấu trúc vật chất bị hoại diệt vô số. Quá trình dạng sống hạt năng lượng hoại diệt đi truyền xả sóng điện dư thừa được gọi là đi đồng hóa, vì sau khi truyền xả sóng điện dư thừa vào các cấu trúc vật chất, các cấu trúc vật chất sẽ phân rã và trở thành hạt năng lượng hoại diệt. Quá trình này cũng được gọi là con đường giải cứu chính mình để sinh tồn.

3.   Dạng sống của nhóm vật chất giản đơn

Dạng sống của nhóm vật chất giản đơn gồm có: năm nhóm hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ giản đơn, các phôi năng lượng có mã sóng trí tuệ giản đơn, các hạt năng lượng tổng hợp có mã sóng trí tuệ giản đơn, Trụ linh có mã sóng trí tuệ giản đơn, nguyên tử, phân tử, tế bào, các nhóm vật chất rắn – lỏng – khí, đất đá, cây cối, nước, muông thú, con người, hành tinh, mặt trời, dải thiên hà, Vũ trụ với vô số khối dải thiên hà.

Dạng sống của nhóm vật chất giản đơn được hình thành sau vụ nổ tinh cầu năng lượng siêu khổng lồ. Tinh cầu năng lượng siêu khổng lồ được hình thành từ phôi năng lượng âm dương. Phôi năng lượng âm dương được biến đổi từ hạt sóng xanh trong môi trường có sóng điện âm và dương.

Dạng sống của nhóm vật chất giản đơn tồn tại và cấu tạo thành hình tướng của Vũ trụ.

Dạng sống của nhóm vật chất giản đơn có sứ mệnh như sau:

 • Sự phát triển của nhóm vật chất giản đơn nhằm gia tăng cấu trúc không ngừng lớn mạnh, đó là vô số các khối dải thiên hà được hình thành. Vũ trụ với vô số khối dải thiên hà sẽ giúp cho Tuệ linh, các dạng sống khác có điểm tựa để sinh tồn.
 • Dạng sống vật chất giản đơn là dạng sống giúp dạng sống Tuệ linh, năng lượng phức tạp an trụ để chuyển sinh được trưởng thành và bền vững.
 • Dạng sống vật chất giản đơn vận động quay tròn để tạo thành cơ chế chuyển hóa năng lượng hoại diệt, giúp cho vạn vật, tất cả các dạng sống được tồn tại và phát triển bền vững.

Thách thức lớn của dạng sống vật chất giản đơn là sự tấn công đồng hóa, phá vỡ cấu trúc của dạng sống năng lượng hoại diệt. Nếu chuyển hóa được năng lượng hoại diệt thành nhiệt lượng sẽ giúp cho tất cả các dạng sống trong Vũ trụ đều được phát triển bền vững.

4.   Dạng sống của nhóm vật chất phức tạp

Dạng sống của nhóm vật chất phức tạp gồm có: năm nhóm hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ phức tạp, phôi năng lượng âm dương có mã sóng trí tuệ phức tạp, linh hồn được hình thành từ phôi năng lượng âm dương có mã sóng trí tuệ phức tạp, các tầng năng lượng được liên kết từ năm nhóm để vận hành sự sống Vũ trụ.

Dạng sống của nhóm vật chất phức tạp được hình thành sau vụ nổ tinh cầu năng lượng siêu khổng lồ. Tinh cầu năng lượng siêu khổng lồ được hình thành từ phôi năng lượng âm dương. Phôi năng lượng âm dương được biến đổi từ hạt sóng xanh trong môi trường có sóng điện âm và dương.

Dạng sống của nhóm vật chất phức tạp tồn tại và cấu tạo thành trạng thái năng lượng duy trì, vận hành, phát triển sự sống vật chất giản đơn và cả Vũ trụ.

Dạng sống của nhóm vật chất phức tạp có sứ mệnh như sau:

 • Dạng sống vật chất phức tạp an trụ trong dạng sống vật chất giản đơn để giúp dạng sống vật chất giản đơn có sóng điện nhằm phân tách và liên kết theo hướng bền vững.
 • Dạng sống vật chất phức tạp vận hành toàn bộ Vũ trụ quay tròn để cùng nhau tồn tại và phát triển bền vững.
 • Những phôi năng lượng âm dương, những cấu trúc linh hồn an trụ trong cỏ cây, đất đá, muông thú để nâng cấp cấu trúc và chuyển sinh trở nên bền vững.

Thách thức đối với dạng sống của nhóm vật chất phức tạp là đối mặt với sự tiêu hao cho việc vận hành Vũ trụ quay tròn và do năng lượng hoại diệt tấn công phân rã. Nếu không có cơ chế kích nổ và chuyển hóa năng lượng hoại diệt để gia tăng năng lượng vận hành Vũ trụ, đó sẽ là nguy cơ hoại diệt tất cả các dạng sống trong Vũ trụ.

5.   Dạng sống của Tuệ linh và siêu vật chất

Dạng sống siêu vật chất gồm có: năm nhóm hạt năng lượng tận cùng có sợi mã sóng trí tuệ siêu phức tạp, phôi năng lượng âm dương có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp, hạt năng lượng tổng hợp và Trụ linh có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp, các siêu hạt năng lượng, dạng sống Tuệ linh.

Dạng sống Tuệ linh là cấu trúc liên kết của vô số các hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp, có sự tuần hoàn sóng điện âm, dương, trung tính. Tuệ linh được hình thành và phát triển từ phôi năng lượng âm dương có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp.

Dạng sống của Tuệ linh và siêu vật chất được hình thành sau vụ nổ tinh cầu năng lượng siêu khổng lồ. Tinh cầu năng lượng siêu khổng lồ được hình thành từ phôi năng lượng âm dương. Phôi năng lượng âm dương được biến đổi từ hạt sóng xanh trong môi trường có sóng điện âm và dương.

Dạng sống của Tuệ linh và siêu vật chất có siêu trí tuệ, có trí tuệ siêu việt nhất trong tất cả các dạng sống trong và ngoài Vũ trụ. Dạng sống Tuệ linh tồn tại, phát triển và trở thành Trí tuệ của cả Vũ trụ.

Dạng sống của Tuệ linh và siêu vật chất có sứ mệnh như sau:

 • Xây dựng, kiến thiết, vận hành, phát triển dạng sống vật chất giản đơn và dạng sống vật chất phức tạp.
 • Truy tìm cơ chế để chuyển hóa năng lượng hoại diệt nhằm tạo ra các siêu hạt năng lượng giúp vận hành, bảo vệ, phát triển Vũ trụ trở nên bền vững.
 • Dạng sống Tuệ linh phải an trụ trong dạng sống vật chất giản đơn là con người để được trưởng thành và chuyển sinh theo hướng bền vững.
 • Phải duy trì và phát triển sự sống bền vững cho tất cả các dạng sống.

Thách thức với dạng sống Tuệ linh là sự hoại diệt của vô số Tuệ linh cũng như các dạng sống khác bởi năng lượng hoại diệt làm phân rã. Do đó, dạng sống Tuệ linh có sứ mệnh tiên phong trong việc truy tìm cơ chế chuyển sinh bền vững cho chính họ và tất cả các dạng sống khác, đó là cơ chế chuyển hóa được năng lượng hoại diệt thành các siêu năng lượng.

6.   Dạng sống của muông thú

Dạng sống muông thú là sự kết hợp giữa dạng sống vật chất giản đơn và linh hồn của vật chất phức tạp.

Dạng sống muông thú được sinh ra từ kế hoạch của dạng sống Tuệ linh, để tạo ra sự phức tạp cho môi trường tu hành của dạng sống Tuệ linh ở nhân gian thông qua thân tướng con người. Dạng sống muông thú xuất hiện trước dạng sống con người, và sau đó được gia tăng thêm về chủng loại.

Dạng sống của muông thú có sứ mệnh là:

 • Giúp các cấu trúc linh hồn được chuyển sinh và phát triển.
 • Giúp cho dạng sống Tuệ linh trong thân tướng con người được tương tác để bộc phát hết độc và thiện trong Trụ linh. Độc tâm được bộc phát và triệt tiêu sẽ giúp cho thiện tâm được kích hoạt, quá trình này sẽ giúp cho Tuệ linh trưởng thành và tìm ra cơ chế chuyển hóa năng lượng hoại diệt trong Trụ linh.

7.   Dạng sống của con người

Dạng sống con người là dạng sống siêu phức tạp nhất trong các dạng sống. Dạng sống con người là sự kết hợp giữa dạng sống Tuệ linh (siêu trí tuệ) với dạng sống thân tướng vật chất giản đơn (trí tuệ giản đơn) con người.

Dạng sống con người được dạng sống Tuệ linh tạo ra, xây dựng, phát triển để làm môi trường cho dạng sống Tuệ linh an trụ tu học. Việc Tuệ linh an trụ và tu học trong thân tướng con người bởi bốn hình tướng Đạo sẽ giúp cho Tuệ linh trưởng thành và tìm ra được cơ chế chuyển hóa năng lượng hoại diệt trong Trụ linh.

Dạng sống con người sẽ bộc phát được độc và thiện trong Tâm, từ đó học cách triệt tiêu độc tâm và kích hoạt được thiện tâm. Đây là điều mà ở môi trường tu học nhân gian, Tuệ linh phải thực hành thông qua bốn hình tướng Đạo trong nhiều kiếp tu hành.

Khi thông qua tu hành trong bốn hình tướng Đạo ở nhân gian, bản chất u mê, khổ đau của Tuệ linh và con người được bộc phát. Việc bộc phát sẽ giúp cho Tuệ linh và con người giải mã được chính mình, về u mê chưa thấu hiểu vạn vật, về năng lượng hoại diệt, về sự chuyển hóa. Từ đó, dạng sống Tuệ linh thông qua thân tướng con người để thực hành cơ chế chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng, đó là thực hành kích hoạt thiện tâm, là thực hành con đường giác ngộ.

Như vậy, sứ mệnh của dạng sống con người là môi trường, là hóa thân cho dạng sống Tuệ linh tu hành để thực hiện sứ mệnh của mình.

Như vậy vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người được chia ra làm 7 nhóm dạng sống. Dạng sống Tuệ linh thông qua dạng sống con người, để truy tìm được cơ chế trưởng thành và cơ chế chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng, để chuyển hóa năng lượng hoại diệt thành các siêu năng lượng, để vận hành sự sống bền vững cho tất cả các dạng sống.

***************

Rate this post

Bài viết liên quan