Thiền định rất nguy hiểm nếu không có sự hiểu biết

thiền định
Ngồi thiền

Hiện nay có rất nhiều người đang nghĩ rằng Đức Phật Thích Ca đắc đạo là do Ngài thiền định 49 ngày dưới gốc cây nên bây giờ có cái phong trào rất nguy hiểm đó là nhiều người đang ước ao khát khao được thiền 49 ngày như Đức Phật Thích Ca ngày đó để được đắc đạo như Ngài ngày đó.
Ngài Tất Đạt Đa thiền dưới gốc cây rồi đắc đạo là chính xác. Chính xác là Ngài đã đắc đạo từ kiếp trước rồi. Việc Ngài ngồi thiền là quán về vô lượng kiếp để thấy con đường thành tựu Ngài đi trong vô lượng kiếp. Khi thiền Ngài cũng bị ma vương, cảnh ma dẫn dụ. Nhưng Ngài do tâm lực rất mạnh nên ma vương không làm gì được ngài. Các đời sau lấy 1 hành động của Ngài để nghĩ là việc thiền sẽ đắc đạo là vô cùng nguy hiểm.

Thiền rất nguy hiểm nếu tâm lực không mạnh do chưa tạo ra thành tựu trong các kiếp. Nó sẽ dễ bị quỷ, ma vương xâm nhập làm cho hoang tưởng

Thiền được chia ra làm các cảnh giới:
1 thiền khai mở nhãn thần( con mắt số 3 ở giữa trán), đây là cảnh giới thấp nhất trong thiền, cảnh giới này rất nguy hiểm khi người hành thiền do tâm còn chấp ngã mà nhìn thấy ảo ảnh, thấy những cảnh không thật của vạn vật; hiện nay các loại thiền phật giáo mà nổi bật là thiền vipasana là loại thiền có thể mở nhãn thần được. Vì vậy những người học theo phương pháp thiền này phải hết sức cẩn thận.

2 cảnh giới cao hơn là thiền tuệ nhãn, đây là cảnh giới phức tạp, đòi hỏi người hành thiền phải thấu hiểu chân lý vạn vật và các cảnh giới, điều này có lẽ khó có người đạt được, khi thiền được cảnh giới này sẽ gia tăng trí tuệ và khám phá chân thật được thế giới quan vũ trụ;

3 thiền cảnh giới cao nhất là thiền nhãn tâm (thiền tâm không), cảnh thiền này là người hành thiền phải điều khiển tuệ linh di chuyển được trong mã sóng trí tuệ của vạn vật trong không gian vũ trụ và di chuyển trong vô lượng kiếp.Người đạt được cảnh giới thiền nhãn tâm là rất ít. Cảnh giới thiền tuệ nhãn và nhãn tâm đã giúp cho số ít người thấy sự thật của vũ trụ và trời người, thấy những bản chất, cơ chế vận hành vũ trụ và trời người. Tuy nhiên, thiền không hề đơn giản như những gì mọi người đang nghĩ, thiền cũng rất nguy hiểm nếu không đúng cách sẽ tương tác và hấp thụ năng lượng hoại diệt (năng lượng phản vật chất) dẫn đến trạng thái đa nhân cách, hoặc tâm thần phân liệt (cách mà y học đang gọi)
Khi người tu thiền trong rừng, hang núi, nơi có nhiều âm khí sẽ là băng thông để năng lượng hoại diệt xâm nhập vào và làm đứt liên kết hạt năng lượng trong tuệ linh. Khi đó sóng điện âm dương xung đột, họ dễ sân hận trong cuộc sống, dễ dàng tạo nghiệp làm hỏng đạo đức. Họ ảo giác, ảo tưởng, thậm chí nghĩ mình đắc đạo hay mình là đấng nào đó. Ví dụ như ông Đặng Lê Nguyên Vũ là 1 điển hình cho sự ảo tưởng sau 49 ngày tu thiền trong rừng.
Đó là hiện tượng phân rã liên kết hạt năng lượng. Bị phân rã nặng sẽ bị tâm thần phân liệt, luôn ngẩng mặt lên trời nói chuyện.
Thiền định vô cùng nguy hiểm nếu không hiểu biết và thấu hiểu các cảnh giới, tầng năng lượng trong vũ trụ.

Vì vậy để thiền đúng thì người thiền phải có sự hiểu biết về thế giới quan, phân biệt các dạng năng lượng, tránh những hậu quả đáng tiếc như đột tử, tâm thần phân liệt, hay thần kinh thực vật,..

5/5 - (3 bình chọn)

Bài viết liên quan