Cách hóa giải trùng tang – Sự thật về trùng tang hay còn gọi là chết trùng

Sự thật về trùng tang hay còn gọi là chết trùng, trấn yểm vong và trấn yểm mộ đúng hay sai? Quý vị nghĩ mà xem, người mất thương con cháu còn không hết cớ gì về bắt người nhà? Quá vô lý đúng không nào! Cùng Giacngovienman tìm hiểu về cách hóa giải trùng tang.

hóa giải trùng tang

Hiện nay trong nhân gian có những phương pháp tính trùng tang, nhập mộ, thiên di cho người mất dựa trên ngày giờ mất và tuổi thọ để quy kết rằng người này mất sẽ khiến bao nhiêu người trong họ chết theo. Rồi những gia đình có người mất đưa họ lên chùa để hóa giải trùng tang, cụ thể là chùa Hàm Long .Đây là mê tín trầm trọng, là sự mị dân của các thế lực tà đạo ngoại bang lan truyền vào dân tộc Việt Nam để con người sống bất hiếu, ích kỷ với nhau, khiến cho con cháu trấn yểm vong, trấn yểm mộ của cha ông, của người thân mình. Đó là thất đức, vô đạo đức của con cháu nếu không hiểu mà hành động như vậy.

Tuy nhiên, tất cả là do sự hiểu biết và sự du nhập của tà đạo lan truyền vào mà làm cho người dân chúng ta hành sai theo. Khi chúng ta hiểu đúng bản chất của trùng tang trong gia đình, trong dòng họ thì ta sẽ hiểu căn nguyên là tại sao, phương pháp hóa giải trùng tang cũng như sẽ không có hành động trấn yểm vong linh và mộ phần của người mất.

1. Chết trùng tang của một gia đình là như thế nào?

 

Đó là trong gia đình có có nhiều người chết trong một năm hoặc trong vài năm có nhiều người chết. Những người chết đó là những người trẻ tuổi, còn khi đã già thì không nên tính. Chết trùng của một dòng họ là như thế nào? Là trong dòng họ đó có nhiều người trẻ tuổi chết trong một năm hoặc trong mấy năm có nhiều người trẻ tuổi chết.

2. Nguyên nhân của chết trùng tang ?

 

+ Luật nhân quả vận hành cả vũ trụ, không chừa một ai cả. Người nào hành thiện sẽ nhận được phước báo, người nào hành nghiệp sẽ nhận quả báo. Phước đức và nghiệp báo không chỉ trong hiện kiếp mà nó còn là sự liên kết nhân quả trong nhiều kiếp.
+ Một gia đình có nhiều người chế trẻ là do sự sắp đặt nhân quả của vạn vật. Đó là những người chết trẻ kiếp này do kiếp trước tạo nghiệp sát sinh, sát nhân hại người nên cùng được đầu thai để hội tụ trong một gia đình để mà trả nghiệp. Khi đó sẽ được đầu thai vào gia đình, dòng họ có các cụ, bậc tiền bối cũng tạo nhiều nghiệp lực. Nghiệp lực trùng nghiệp lực dẫn đến những người bị chết trẻ do nghiệp lực kiếp trước và kiếp này không hành thiện cứu người nên đến ngày giờ theo nhân quả phải trả nghiệp. Đó chính là chết trùng hay gọi là trùng tang của gia đình.
+ Một dòng họ có nhiều người chế trẻ là do sự sắp đặt nhân quả của vạn vật. Đó là những người chết trẻ kiếp này do kiếp trước tạo nghiệp sát sinh, sát nhân hại người nên cùng được đầu thai để hội tụ trong một dòng họ để mà trả nghiệp. Khi đó sẽ được đầu thai vào dòng họ có các cụ, bậc tiền bối cũng tạo nhiều nghiệp lực. Nghiệp lực trùng nghiệp lực dẫn đến những người bị chết trẻ do nghiệp lực kiếp trước và kiếp này không hành thiện cứu người nên đến ngày giờ theo nhân quả phải trả nghiệp. Đó chính là chết trùng hay còn gọi là trùng tang của dòng họ.

Như vậy chết trùng hay còn gọi là trùng tang là sự trùng lặp nghiệp lực của nhiều người kiếp trước được luân hồi vào gia đình, dòng họ mà gia đình đó, dòng họ đó có nhiều cụ, nhiều bậc tiền bối tạo nhiều nghiệp khi sống mà lặp trùng nhau để trả nghiệp. Chính vì vậy mới có câu “Có phúc được hưởng, có nghiệp phải chịu”. Do đó chết trùng là do nhân quả vận hành, các ngài thuộc hội đồng quan ngũ quỷ thần dưới cõi trời địa phủ đi bắt họ về chứ không phải vong linh về bắt con cháu hay chỉ điểm hoặc khai tên con cháu cho các ngài đi bắt. Hiểu được những điều trên đó chính là tiền đề hóa giải trùng tang.

3. Làm sao để hóa giải trùng tang?

 

Việc con cháu hóa giải trùng tang bằng cách trấn yểm mộ, bắt vong nhốt lên cửa chùa là sự vi phạm đạo đức, vi phạm chữ hiếu của người sống với người chết. Họ chết do nghiệp lực, họ không có quyền hành gì về bắt con cháu chết theo, con cháu chết là do nghiệp của họ trong tiền kiếp, vì không hành thiện kiếp này nên phải bị hoại diệt do nhân quả. Chính vì vậy việc hóa giải trùng tang bằng cách trấn yểm vong, trấn yểm mộ của các thầy bà, thấp pháp, pháp sư, thậm chí cả thầy chùa không những làm cho vong linh đó chấp ngã hơn mà còn dùng tinh tà, âm binh, quỷ để giam giữ và đánh đập vong linh. Điều này khiến cho vong linh khó có thể tu giác ngộ và nhanh siêu thoát. Do đó chúng ta phải bài trừ đi những quan điểm mê tín dị đoan trong việc yểm mộ, trấn vong do mấy pháp môn tà đạo ngoại bang truyền vào để gây u mê và khổ đau cho nhân dân chúng ta.

Cách hóa giải trùng tang theo quy luật nhân quả:

+ Trước tiên để chặn đứng việc chết trẻ(hóa giải trùng tang) thì chúng ta phải thấu hiểu luật nhân quả, sống đúng đạo đức làm người, luôn luôn yêu thương quan tâm mọi người. Chia sẻ nhân quả cho mọi người cùng nhau sống đúng đạo lý làm người, hành thiện cứu giúp mọi người khổ đau khó khăn. Việc chia sẻ nhân quả để mọi người sống đúng giá trị đạo đức làm người sẽ cứu giúp ta và mọi người thoát án tử, đây chính là Phổ độ cứu người để tạo công đức không gì sánh bằng.

+ Không được trấn yểm mộ, trấn yểm vong lên chùa nhằm nhốt vong. Vì nếu làm như vậy thì tức là ta đang tạo nghiệp bất hiếu với gia tiên, đang làm chậm hoặc ngăn chặn quy trình luân hồi của người mất. Bởi người mất cần phải được về địa phủ để đúng quy trình luân hồi. Ở địa phủ có các ngài giảng giáo lý giác ngộ để cho vong linh nhanh giác ngộ.
+ Con cháu và người sống làm lễ Phổ độ gia tiên theo nghi thức trong cuốn lễ này để nhờ chư vị Phật, Bồ Tát ở cõi trời địa phủ thuyết pháp giải nghiệp cho gia tiên được nhanh siêu thoát.

Khi chúng ta làm như vậy thì không những hóa giải nghiệp lực gia tiên cũng chính là hóa giải trùng tang, hóa giải chết trùng của vong linh mà còn tạo ra công đức vô lượng để cứu chính mình và con cháu trong dòng họ. Do đó việc giảng giải cho con cháu trong dòng họ là vô cùng quan trọng. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp mọi người hiểu rõ về trùng tang và cách hóa giải trùng tang.

Đọc thêm về Bài cõi trời địa phủ

tag :#trungtanglagi #hoagiaitrungtang #chettrunglagi #chuahamlong #hóa giải trùng tang #haichanly

5/5 - (36 bình chọn)

Bài viết liên quan