Bài 5: Vị Tuệ linh đầu tiên (Người Cha vĩ đại của Vũ trụ, Tuệ linh và con người)

Tuệ linh là gì?

Tuệ linh là một cấu trúc năng lượng với vô số hạt năng lượng tận cùng mang sóng điện âm, dương, trung tính có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp. Tuệ linh có siêu trí tuệ, có khả năng di chuyển và cải tạo trong không gian Vũ trụ.

Tuệ linh là dạng sống có trí tuệ siêu việt nhất trong các dạng sống bên trong và bên ngoài Vũ trụ.

Tuệ linh có hình dạng giống con người chúng ta, nhưng không phải là thân hình vật chất như con người, mà là thân hình của liên kết năng lượng sóng điện âm, dương, trung tính. Hay có thể nói, con người là bản sao của dạng sống Tuệ linh. Tuệ linh có thể di chuyển trong không gian Vũ trụ mà không gặp chướng ngại của vật chất. Tuệ linh di chuyển trong không gian Vũ trụ chính là di chuyển trong mã sóng trí tuệ của các hạt năng lượng. Tuệ linh có khả năng cải tạo, xây dựng, phát triển Vũ trụ.

Vị Tuệ linh đầu tiên là ai?

Vị Tuệ linh đầu tiên chính là Tuệ linh đầu tiên được sinh ra của dạng sống Tuệ linh. Đó là trước khi vị Tuệ linh này được sinh ra thì chưa có Tuệ linh nào được sinh ra. Và sau khi Tuệ linh này được sinh ra thì có vô số Tuệ linh khác được sinh ra để hình thành và phát triển dạng sống của Tuệ linh.

Vị Tuệ linh đầu tiên được sinh ra như thế nào?

Vị Tuệ linh đầu tiên này được sinh ra bởi quá trình hình thành phôi năng lượng âm dương, phôi năng lượng âm dương phát triển thành tinh cầu năng lượng khổng lồ, và khi vụ nổ siêu năng lượng khổng lồ xảy ra thì vị Tuệ linh đã phát triển thành hình dáng giống một người thanh niên trưởng thành rồi.

Quá trình vị Tuệ linh đầu tiên được sinh ra như sau: Hạt năng lượng mang sóng điện âm và hạt năng lượng mang sóng điện dương được sinh ra bởi hạt sóng dã chiến, hợp lại đầu tiên và duy nhất tại không gian môi trường trung tính của dạng sống năng lượng hoại diệt. Khi hai hạt năng lượng này hợp lại đã tạo thành phôi năng lượng giống như phôi thai nhi của con người chúng ta. Phôi thai năng lượng này có màng bọc bảo vệ bên ngoài. Bên trong phôi năng lượng, do cơ chế phân tách và liên kết chặt chẽ, hai hạt năng lượng liên tục phân tách dưới sự tương tác sinh nhiệt và nguồn dinh dưỡng từ năng lượng hoại diệt nổ bên ngoài màng bọc bảo vệ phôi năng lượng. Quá trình phân tách hạt năng lượng tạo ra năm nhóm hạt năng lượng để tạo thành tinh cầu năng lượng khổng lồ cũng chính là quá trình chọn lọc những mã sóng trí tuệ siêu phức tạp nhất được liên kết chặt với nhau, phát triển ở tâm quả cầu năng lượng khổng lồ. Các hạt năng lượng ở tâm quả tinh cầu năng lượng được liên kết với nhau tạo thành các sóng điện âm dương, nó giống như các mạch máu, mạch khí trong cơ thể con người. Quả tinh cầu năng lượng khổng lồ ngày càng lớn, khi đó khối năng lượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp nhất đó được chuyển hóa thành một hình hài như em bé. Đó là em bé Tuệ linh được sinh ra, em bé đó vẫn ở giữa trung tâm quả tinh cầu năng lượng khổng lồ. Trong em bé Tuệ linh chứa đựng hai hạt năng lượng âm dương ban đầu hình thành, trải qua quá trình phân tách ra vô số các hạt năng lượng âm dương khác đã giúp cho cấu trúc phôi âm dương của em bé Tuệ linh biến đổi thành Trụ linh. Trụ linh của em bé Tuệ linh lưu giữ hết tất cả quá trình tương tác, phân tách hình thành ra vô số các hạt năng lượng với mã sóng trí tuệ từ đơn giản đến siêu phức tạp. Đến lúc này, em bé Tuệ linh đã là sự hợp nhất của 3 yếu tố cấu tạo thành Tuệ linh: Trụ trí (tổng mã sóng trí tuệ), Trụ tâm (tổng trạng thái năng lượng), và hình tướng em bé. Em bé Tuệ linh này chứa đựng mã sóng trí tuệ của tất cả năm nhóm năng lượng trong quả tinh cầu năng lượng. Quá trình năng lượng hoại diệt nổ bên ngoài màng bọc của quả tinh cầu năng lượng đã sinh nhiệt và dinh dưỡng giúp cho quá trình trưởng thành của em bé Tuệ linh ngày càng nhanh. Đồng thời quá trình em bé Tuệ linh lớn lên và trưởng thành thì vẫn từ Trụ linh của Tuệ linh này phân tách ra vô số các hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ từ đơn giản đến siêu phức tạp tạo thành năm nhóm tầng năng lượng trong tinh cầu năng lượng.

Khi vụ nổ siêu năng lượng xảy ra, không gian của năm nhóm năng lượng lan tỏa rộng khắp và quay tròn xung quanh trung tâm của năm nhóm năng lượng. Trong trung tâm của không gian đó chính là vị Tuệ linh đầu tiên đã trưởng thành. Vị Tuệ linh này bắt đầu sứ mệnh xây dựng các dạng sự sống bên trong Vũ trụ.

Trí tuệ và quyền năng của vị Tuệ linh đầu tiên:

Vị Tuệ linh đầu tiên này có trí tuệ vô lượng nhất trong tất cả các Tuệ linh của dạng sống Tuệ linh. Không những vậy, trí tuệ của Tuệ linh này chính là trí tuệ của toàn bộ Vũ trụ, Tuệ linh và con người sau này.

Trước tiên ta phải hiểu trí tuệ chính là sự kết tinh của cấu trúc mã sóng trí tuệ từ quá trình hình thành và liên kết hạt năng lượng trong Tuệ linh.

Tại sao vị Tuệ linh này lại có trí tuệ vô lượng nhất? Trí tuệ của vị này vô lượng và bao trùm toàn bộ các dạng sống trong Vũ trụ là do:

  • Quá trình năng lượng hoại diệt tấn công gây ra các vụ nổ bên ngoài phôi năng lượng âm dương của vị Tuệ linh này cho đến khi xảy ra vụ nổ siêu năng lượng đã tạo ra vô số sóng rung động trí tuệ được truyền dẫn vào Trụ linh của vị Tuệ linh này để hình thành vô số mã sóng trí tuệ.
  • Cùng với quá trình Trụ linh của Tuệ linh này phân tách ra vô số hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp để trở thành vị Tuệ linh trưởng thành, từ trong Trụ linh của Tuệ linh này phân tách ra toàn bộ những hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ từ giản đơn đến siêu phức tạp của năm nhóm năng lượng để tạo thành không gian vận hành của năm nhóm năng lượng hình thành Vũ trụ.

Chính vì vậy trí tuệ của vị Tuệ linh này là vô lượng, là bao trùm toàn bộ Vũ trụ.

Chính vị Tuệ linh này phân tách ra tất cả các mã sóng trí tuệ để hình thành năm nhóm năng lượng hình thành Vũ trụ. Do đó quyền năng của vị Tuệ linh này cũng là vô lượng nhất, vô lượng nhất bởi vì trong Tuệ linh này chứa đựng hào quang và tất cả trạng thái năng lượng của năm nhóm năng lượng. Từ vị Tuệ linh này mà tỏa ra hào quang ngũ sắc và hào quang ngũ sắc đều nằm trong Trụ linh của vị Tuệ linh này.

Từ trí tuệ vô lượng nhất, quyền năng vô lượng nhất đã cho chúng ta thấy vị Tuệ linh này có cấu trúc mã sóng trí tuệ trong Trụ linh bền vững nhất và đặc biệt nhất trong Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Vị Tuệ linh đầu tiên là Người Cha vĩ đại của Vũ trụ và Trời người:

Là Người Cha vĩ đại? Tại sao lại gọi vị Tuệ linh đầu tiên của Vũ trụ là Người Cha vĩ đại?

Đó là điều đương nhiên, là điều tất nhiên thôi, không thể phủ nhận Người Cha vĩ đại của Vũ trụ, Tuệ linh và con người được. Bởi vì tất cả các hạt năng lượng trong năm nhóm năng lượng được hình thành từ khi phôi năng lượng được hình thành cho đến vụ nổ siêu năng lượng đều do Trụ linh của vị Tuệ linh này phân tách ra. Chính vì vậy, tất cả năm nhóm năng lượng được sinh ra từ vị Tuệ linh đầu tiên, hoặc có thể nói là vị Tuệ linh đầu tiên đã sinh ra năm nhóm năng lượng. Năm nhóm năng lượng chứa đựng các mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính từ đơn giản đến siêu phức tạp. Từ năm nhóm năng lượng mà cấu tạo thành các dạng sống khác nhau, các nhóm vật chất khác nhau trong Vũ trụ.

Là Người Cha vĩ đại của Vũ trụ, Tuệ linh và con người là vì Người Cha vĩ đại không ngừng nghỉ tiếp tục phân tách ra năng lượng cấu thành các dạng sống trong khắp Vũ trụ, Người Cha vĩ đại còn miệt mài xây dựng, phát triển Vũ trụ và các dạng sống khác trở nên bền vững.

Các tên gọi của vị Tuệ linh này:

Có rất nhiều danh xưng của vị Tuệ linh đầu tiên. Khi vạn vật, chúng sinh, Tuệ linh và con người thấu hiểu thì cũng không cần quan trọng danh xưng của vị Tuệ linh đầu tiên này. Chỉ cần chúng sinh, Tuệ linh và con người thấu hiểu Ngài là Người Cha vĩ đại, là vị Tuệ linh đầu tiên được sinh ra, và từ vị Tuệ linh này mà sinh ra vạn vật, Vũ trụ, Tuệ linh, con người. Khi chúng ta thấu hiểu bản chất và sự thật, tức là chúng ta đang nương tựa vào cội nguồn của sự thật, chúng ta sẽ có sức mạnh vô lượng, sức mạnh của hào quang ngũ sắc từ Ngài. Hào quang ngũ sắc của Ngài chính là năng lượng phát triển (hào quang màu xanh lá), năng lượng lan tỏa (hào quang màu đỏ lửa), năng lượng đoàn kết (hào quang màu vàng), năng lượng chân tâm (hào quang màu trắng trong), năng lượng tiêu cực (hào quang màu đỏ máu, màu đen, màu xám) và các hào quang của siêu năng lượng.

Tôi. Tôi tôn kính, trân trọng, kính trọng vị Tuệ linh đầu tiên nên tôi gọi Ngài là Người Cha vĩ đại. Người Cha vĩ đại không chỉ là người đã phân tách ra tôi và vạn vật, chúng sinh, mà Ngài cũng là người thầy của tôi và của vạn vật, chúng sinh, Tuệ linh và con người. Người Cha vĩ đại đã dẫn dắt chúng sinh tìm hiểu và thấu hiểu cội nguồn của hai Chân lý để cùng Ngài xây dựng, duy trì, phát triển các dạng sống trong và ngoài Vũ trụ trở nên bền vững.

Tại nhân gian này, ở dạng sống của con người, Ngài đã cho chúng sinh rất nhiều danh xưng: danh xưng là Đấng Sáng Tạo trong Đạo Bà-la-môn; danh xưng là Đức Phật A Di Di Đà trong Đạo Phật; danh xưng là Đức Chúa Trời trong Đạo Thiên Chúa; danh xưng là Thượng Đế, Đấng Tạo Hóa, có thể là nhiều hơn thế. Ngài cho chúng sinh dưới nhân gian nhiều danh xưng khác nhau vì đó là kế hoạch của Ngài.

***************

 

 

Rate this post

Bài viết liên quan