Bài 9: Cơ chế liên kết dây

I.   Khái niệm

Cơ chế liên kết dây là quá trình liên tục liên kết giữa các chỉnh thể bằng mã sóng rung động của sợi mã sóng trí tuệ, trong điều kiện môi trường đảm bảo cho quá trình liên kết.

 II.  Đặc điểm của cơ chế liên kết dây

Cơ chế liên kết dây giữa các chỉnh thể phải diễn ra trong một quá trình, quá trình liên kết diễn ra trong lượng thời gian ngắn hay dài còn phụ thuộc vào từng loại chỉnh thể, môi trường tác động.

Cơ chế liên kết dây là diễn biến liên tục trong nội tại chỉnh thể với các chỉnh thể khác, đó là quá trình thay đổi cấu trúc của sợi mã sóng trí tuệ bằng việc gia tăng liên kết để tổng hòa các sợi mã sóng trí tuệ trong các chỉnh thể.

Quá trình tự diễn biến liên kết dây của các chỉnh thể phải được khởi đầu bởi mã sóng rung động, do sự tương tác của các chỉnh thể để diễn ra quá trình liên kết giữa các sợi mã sóng trí tuệ của các chỉnh thể.

Quá trình liên kết dây sẽ tạo ra các chỉnh thể mới, chỉnh thể mới là tổng hòa từ các chỉnh thể được liên kết lại. Chỉnh thể mới sẽ lưu giữ toàn bộ thông tin, hình ảnh, nội dung, sóng rung động, hành động của các chỉnh thể, môi trường sóng điện khi chúng liên kết với nhau. Tất cả được lưu giữ trong tổng sợi mã sóng trí tuệ của chỉnh thể mới. Chỉnh thể mới sau quá trình liên kết sẽ có trạng thái năng lượng mới do sự truyền dẫn, tuần hoàn trạng thái năng lượng của các chỉnh thể được liên kết.

III.   Điều kiện môi trường cho quá trình liên kết dây

Để có quá trình liên kết dây của các chỉnh thể, phải có sự tương tác giữa các chỉnh thể, sự tương tác được kích thích bởi mã sóng rung động trong sợi mã sóng trí tuệ của các chỉnh thể.

Để quá trình liên kết dây của các chỉnh thể thành công, phải đảm bảo môi trường có sinh nhiệt: có thể là sóng điện dương, có thể là sóng điện âm, có thể là sóng điện trung tính (chớm sinh nhiệt) có liên kết dây.

Để quá trình liên kết dây của các chỉnh thể thành công, phải có độ nén, cường độ, áp lực bởi năng lượng của các chỉnh thể liên kết.

Để quá trình liên kết dây của các chỉnh thể được duy trì, phải có môi trường dinh dưỡng, môi trường dinh dưỡng chính là có sự truyền dẫn, tuần hoàn trạng thái năng lượng giữa các chỉnh thể để duy trì liên kết.

Điều kiện lý tưởng để liên kết giữa các chỉnh thể từ hạt năng lượng tận cùng cho tới vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người được bền vững là phải có nhiệt lượng của năng lượng hoại diệt được kích nổ và môi trường sóng điện dương. Nếu trong môi trường sóng điện âm và năng lượng hoại diệt không được kích nổ sẽ khiến cho quá trình liên kết theo hướng phân rã và hoại diệt.

IV.  Các dạng cơ chế liên kết dây

Vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người có vô số các dạng cơ chế liên kết dây. Cơ chế liên kết dây của hạt năng lượng tận cùng là cốt lõi, là nền móng, là quy chuẩn của tất cả các dạng cơ chế liên kết dây. Dưới đây là các dạng liên kết dây điển hình:

1.  Cơ chế liên kết dây của hạt năng lượng tận cùng

Cơ chế liên kết dây của hạt năng lượng tận cùng chính là liên kết dây của hạt năng lượng Nhân quả.

Chỉnh thể đảm bảo xảy ra cơ chế liên kết dây của hạt năng lượng tận cùng là phải có ít nhất một hạt năng lượng tận cùng liên kết với từ hạt năng lượng tận cùng cho tới vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Tất cả sự liên kết phải đảm bảo có sự tuần hoàn sóng điện giữa các hạt năng lượng khi được liên kết.

Các hạt năng lượng tận cùng có sóng điện âm dương khác nhau, khi tương tác trong điều kiện có nhiệt lượng sẽ xảy ra cơ chế liên kết giữa chúng, đó là liên kết tạo phôi âm dương để phát triển.

Các hạt năng lượng âm tận cùng liên kết với nhau, các hạt năng lượng dương tận cùng liên kết với nhau, các hạt năng lượng dương và trung tính tận cùng liên kết với nhau, sự liên kết này là bởi có sự tương hợp về nội dung mã sóng rung động. Điều này tạo thành sự gắn kết, phát triển của các cấu trúc vật chất, Tuệ linh và con người.

Khi các hạt năng lượng tận cùng được liên kết với nhau tạo thành phôi năng lượng âm dương hoặc nâng cấp thành các cấu trúc vật chất lớn hơn, sau đó sẽ xảy ra luôn quá trình phân tách hạt năng lượng tận cùng. Quá trình liên kết và phân tách hạt năng lượng tận cùng sẽ luôn tuần hoàn và biện chứng với nhau.

Các hạt năng lượng tận cùng liên kết với nhau sẽ lưu giữ toàn bộ thông tin, hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ, sóng rung động, nhiệt lượng, môi trường, hành động của các chỉnh thể đã liên kết với nhau.

Sau khi các hạt năng lượng tận cùng liên kết với nhau bởi cùng khớp về nội dung mã sóng rung động (âm với âm, dương với dương, dương với trung tính, hoặc giữa hạt năng lượng âm tận cùng với dương tận cùng), sẽ tiếp tục xảy ra quá trình phân tách. Quá trình phân tách và liên kết liên tục diễn ra thành vòng tròn vô tận không ngừng nghỉ để nâng cấp các cấu trúc vật chất Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Cơ chế liên kết hạt năng lượng tận cùng là cốt lõi của tất cả các dạng liên kết khác trong Vũ trụ, bởi từ hạt năng lượng tận cùng cấu tạo thành các dạng sống của Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

2.   Cơ chế liên kết dây của tế bào

Tế bào là tổ hợp vô số hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ giản đơn cấu tạo thành, đó là vật chất giản đơn được cấu tạo thành từ năm nhóm hạt năng lượng tận cùng.

Để có cơ chế liên kết tế bào thì phải có cơ chế phân tách tế bào trước, đó là tế bào sẽ tự nhân đôi thành 2, từ 2 thành 4, từ 4 thành 8, từ 8 thành 16 tế bào… Mỗi khi tế bào tự nhân đôi xong sẽ diễn ra quá trình liên kết lại giữa các tế bào, khi tế bào gia tăng với số lượng khổng lồ thì cơ chế liên kết được thiết lập chặt chẽ. Cơ chế này lý giải cho việc em bé được hình thành bởi quá trình liên kết của các tế bào sau quá trình phân tách tế bào từ phôi thai nhi là trứng và tinh trùng, em bé sẽ trưởng thành trong bụng người mẹ. Khi sinh ra, em bé thông qua cơ chế phân tách và liên kết tế bào liên tục sẽ được trưởng thành.

3.  Cơ chế liên kết dây của giống nòi con người và muông thú

Cơ chế liên kết để tạo ra giống nòi của con người và muông thú: đó là quá trình tương tác giữa giống đực với giống cái, giữa người nam và người nữ; khi đó sẽ tạo ra sóng rung động giữa nam và nữ, giữa giống đực và giống cái; sóng rung động đó được kết nối bằng sự giao phối để bước vào quá trình tạo ra những đứa trẻ, những con thú con. Những đứa con được sinh ra, đó là sự liên kết bởi huyết thống, bởi tình phụ tử, mẫu tử, bởi xã hội, bởi bầy đàn. Sợi dây trí tuệ cho sự liên kết gia đình và xã hội của con người, liên kết bầy đàn của muông thú đó là sự tồn tại, là tình yêu, là trách nhiệm, là huyết thống, là đoàn kết. Từ một chỉnh thể con người với sức mạnh năng lượng yếu ớt và đơn độc, nhưng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau quá trình liên kết với gia đình, xã hội, dân tộc, nhân loại. Con thú sẽ mạnh lên sau khi liên kết với bầy đàn. Quá trình liên kết và phân tách giống nòi diễn ra liên tục và không ngừng nghỉ.

4.   Cơ chế liên kết dây của cây cối và vạn vật

Cơ chế liên kết của cây cối: một cái cây để trở thành cây cổ thụ thì đó là quá trình diễn biến cơ chế phân tách tế bào trong một thời gian dài. Khi diễn ra cơ chế phân tách từ hạt mầm cây đã diễn ra luôn cơ chế liên kết, và cứ sau mỗi lần phân tách hạt năng lượng trong cây sẽ diễn ra liên kết. Cứ vậy, kết hợp biện chứng của cơ chế phân tách và liên kết đã tạo ra một cây cổ thụ to và vững chắc. Từ một cây đơn lẻ thông qua quá trình phân tách và liên kết sẽ tạo thành một cánh rừng cây rộng lớn.

Cơ chế liên kết của ngôi nhà là sự liên kết tổng hợp của vô số vật liệu được cấu thành bởi chủ đầu tư, bản vẽ thiết kế, công nhân, con người sống trong ngôi nhà.

Liên kết của vạn vật đơn lẻ sẽ cấu tạo thành hành tinh, dải thiên hà và cả Vũ trụ.

5.    Cơ chế liên kết dây của Nhân quả con người, Tuệ linh, muông thú

Cơ chế liên kết dây của Nhân quả đối với con người, Tuệ linh và muông thú là quá trình thông qua hành động có nội dung mã sóng tương hợp với nội dung mã sóng của các hạt năng lượng Nhân quả đã tạo ra trước đó, sẽ khiến cho các hạt năng lượng Nhân quả liên kết lại với nhau. Những hạt năng lượng Nhân quả lưu giữ từ 3 vùng (trong Vũ trụ, tại các đối tượng và trong Trụ linh) liên kết về tại Trụ linh của con người, Tuệ linh và muông thú.

Quá trình liên kết Nhân quả xong sẽ xảy ra diễn biến quá trình phân tách Nhân quả mới, và tiếp tục lại liên kết Nhân quả. Nó cứ diễn biến liên tục thành vòng tròn bất tận của Tuệ linh, con người và muông thú.

Trên đây chỉ trình bày một số dạng cơ chế liên kết dây trong vô vàn các dạng liên kết của các dạng sống trong Vũ trụ. Tuy nhiên, dù là dạng cơ chế liên kết nào thì vẫn phải đảm bảo tuân thủ điều kiện môi trường tương tác và lấy cơ chế liên kết dây của hạt năng lượng tận cùng làm cốt lõi.

Cơ chế phân tách, liên kết dây của hạt năng lượng tận cùng là cốt lõi, là nền móng, là quy chuẩn cho tất cả các dạng phân tách và liên kết dây. Đặc biệt, cơ chế Phân tách và liên kết dây của hạt năng lượng tận cùng là bản chất, là cơ chế vận hành của Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ.

Cơ chế Phân tách và liên kết dây là một cơ chế hoàn chỉnh. Cơ chế hoàn chỉnh này tách ra làm hai cơ chế, đó là cơ chế phân tách và cơ chế liên kết dây của sự cấu thành vạn vật trong Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Có thể thấy rằng, cơ chế Phân tách và liên kết dây là chỉnh thể thống nhất mà không thể tách bỏ cơ chế nào trong sự tồn tại và phát triển của vạn vật trong Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

***************

5/5 - (13 bình chọn)

Bài viết liên quan