Bài 11: Kế hoạch táo bạo của vị Tuệ linh đầu tiên

Giới thiệu:

 Bấy giờ, tại các điểm tập kết khắp nơi trên Trái đất, tại ven sông, tại ven biển, tại ven núi, tại trên núi, tại trong rừng…, tất cả đều hào hứng nghe những lời truyền dạy được coi là luật tu hành nơi nhân gian từ Ngài (vị Tuệ linh đầu tiên).

Ngài truyền dạy tại các điểm tập kết lịch sử, Ngài nói với các cặp gia đình là: “Ta đưa các ngươi xuống đây bằng chân tâm thì về cũng phải bằng chân tâm”. Ngài nói với các cặp bố mẹ: “Ta giao sứ mệnh cho các ngươi phải gả con cái cho nhau để xây dựng nhân loại”. Ngài nói với các cặp gia đình: “Các ngươi sẽ phải trải qua nhiều kiếp, trải qua hết các khổ đau và kiếp nạn; lấy kinh nghiệm trải qua đó để cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng, khi chưa cải tạo được thì chưa được trở về”. Ngài nói với các hộ gia đình và muông thú: “Ta giao cho các ngươi nhiệm vụ thuần hóa muông thú để chúng cũng làm người và cùng xây dựng nhân loại”. Ngài nói với tất cả các hộ gia đình và muông thú: “Ta cho các ngươi biết, để nhanh cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng thì các ngươi hãy tìm kiếm Chân lý Vạn vật và chuyển hóa giác ngộ trong khổ đau và kiếp nạn”.

Đứng trước nguy cơ hoại diệt của cả dạng sống của Vũ trụ và dạng sống của năng lượng hoại diệt, thấy rõ nguyên nhân hoại diệt của cả hai dạng sống, vị Tuệ linh đầu tiên đã cho lập ra các hội đồng nghiên cứu về tương tác xử lý năng lượng tại chính hành tinh kỳ diệu và nhiệm màu của Ngài.

Các hội đồng sau khi được thành lập đã bắt tay vào nghiên cứu. Các phương pháp được nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm để tìm ra phương pháp cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng, ngủ đông năng lượng hoại diệt đều bất thành, thậm chí quá trình nghiên cứu và thử nghiệm không đưa đến được thành tựu nào. Tuy nhiên điều này lại là một dấu mốc đặc biệt để vị Tuệ linh đầu tiên phân tích nguyên nhân và đưa ra một kế hoạch táo bạo nhất trong Vũ trụ. Kế hoạch này đã tạo ra sự sống ở Trái đất.

1.Tuệ linh đầu tiên phân tích các nguyên nhân thất bại của các hội đồng nghiên cứu về năng lượng

Các Tuệ linh của dạng sống Tuệ linh không an trụ trong thân tướng vật chất giản đơn nên không có chướng ngại và sự trói buộc.

Các Tuệ linh của dạng sống Tuệ linh không thấy khổ đau, các Tuệ luôn thấy an lạc tự tại, bởi dạng sống Tuệ linh không có giới tính, không có sắc dục, không có quan hệ và ràng buộc bởi mối quan hệ gia đình, không có mưu cầu vật chất, cần gì có thể biến hóa được. Tuy nhiên, sự hoại diệt lại không ngăn ngừa được.

Các Tuệ linh không giải mã được sự thật, toàn diện về bản chất Trụ linh của mình, do đó không biết độc Tâm và thiện Tâm sẽ bộc phát trong các kịch bản tương tác nào.

Các Tuệ linh không thấu hiểu, không giải mã được sự thật, toàn diện về dạng sống năng lượng hoại diệt, nên không có cơ chế phòng thủ cũng như chuyển hóa được năng lượng hoại diệt.

Các Tuệ linh không thấu hiểu, không giải mã được sự thật, toàn diện của tất cả các nhóm năng lượng, vật chất trong Vũ trụ, lại không thấu hiểu việc tất cả vạn vật trong Vũ trụ bị biến đổi do nhiễm năng lượng hoại diệt. Những điều này làm cho dạng sống Tuệ linh trong quá trình tương tác, xây dựng, phát triển Vũ trụ dễ bị năng lượng hoại diệt đồng hóa mà không có cơ chế chuyển hóa.

Vị Tuệ linh đầu tiên thấy việc năng lượng hoại diệt bị nổ và chuyển hóa thành dinh dưỡng và năng lượng sống cho Vũ trụ là vì dạng sống đó bị nén lại ở mật độ lớn và bị năng lượng dương kích nổ.

Các Tuệ linh nghiên cứu năng lượng không thành công vì thiếu khổ đau, bí bách, thiếu sự tương tác dồn nén ở mật độ cao, thiếu sự ràng buộc và trách nhiệm. Chính điều này mà vị Tuệ linh đầu tiên đã lập ra kế hoạch táo bạo cho dạng sống Tuệ linh. Có thể đến bây giờ thì kế hoạch này được coi là kế hoạch vĩ đại nhất của sự sống Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

2.Kế hoạch táo bạo – Kế hoạch vĩ đại của vị Tuệ linh đầu tiên

Kế hoạch táo bạo này được chia làm hai kế hoạch:

Kế hoạch 1:

Kế hoạch đầu tiên của vị Tuệ linh này là tạo ra một môi trường sống và tu luyện ưu việt cho các Tuệ linh, đó là môi trường sinh sống và tu luyện trong khổ đau, trong sự khắc nghiệt về thiên nhiên, về đấu tranh sinh tồn, về tương tác giữa các Tuệ linh với nhau, vì Ngài nhận thấy rằng ở cõi trời của Ngài, vạn vật thanh tịnh và nhiệm màu, các Tuệ linh sống trong cảnh thanh tịnh đó không phải là môi trường tốt để rèn giũa và cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Ngài nhận thấy chỉ có môi trường khắc nghiệt có tất cả các kịch bản tương tác trong tất cả các môi trường sóng điện khác nhau mới là cơ hội để cho các Tuệ linh cải tạo và luyện thành công Trụ linh có bộ lọc năng lượng. Bộ lọc năng lượng có thể hiểu nó như một nhà máy lọc nước sạch hoặc như nhà máy phát điện hiện nay tại nhân gian. Nếu các Tuệ linh luyện được bộ lọc năng lượng trong Trụ linh thì các Tuệ linh đó sẽ tránh được sự hoại diệt, và lan tỏa phương pháp tu luyện đó cho các Tuệ linh khác cùng luyện đạt được, để tiếp tục duy trì và cải tạo sự sống trong khắp Vũ trụ. Khi các Tuệ linh hoàn thành được kế hoạch 1 này, trong Trụ linh sẽ chuyển hóa thành bộ lọc kép. Siêu hạt năng lượng âm sẽ hấp thụ nhiệt lượng, năm nhóm năng lượng, năng lượng hoại diệt, sau đó kích nổ năng lượng hoại diệt. Khi đó siêu hạt năng lượng âm và siêu hạt năng lượng dương đều phân tách ra các siêu năng lượng để duy trì, bảo vệ, phát triển sự sống của chính mình và Vũ trụ.

: Cấu trúc bộ lọc năng lượng kép trong Trụ linh của Tuệ linh
: Cấu trúc bộ lọc năng lượng kép trong
Trụ linh của Tuệ linh

Không dừng lại ở việc tu luyện cải tạo Trụ linh của Tuệ linh thành bộ lọc năng lượng, mà còn phải tìm ra cơ chế sản sinh ra các siêu năng lượng mới, cũng như cơ chế để cứu được tất cả các dạng sống trong và ngoài Vũ trụ không bị hoại diệt.

Kế hoạch 2:

Là các Tuệ linh sau khi hoàn thành được kế hoạch 1 sẽ phải đi đến khắp Vũ trụ để duy trì, bảo vệ sự sống của tất cả các dạng sống, tiếp đó là xây dựng, phát triển đa dạng các dạng sống mới có cấu trúc mã sóng trí tuệ bền vững. Để thực hiện được kế hoạch 2, Ngài cần có nhiều và tất cả các Tuệ linh hoàn thành được kế hoạch 1 của Ngài.

Để thực hiện được hai kế hoạch này, vị Tuệ linh đầu tiên đã gieo ra vô lượng phôi năng lượng âm dương đến khắp các hành tinh trong Vũ trụ để tìm ra hành tinh có môi trường lý tưởng nhất cho các Tuệ linh đến đó tu hành. Điều này được hiểu như việc Ngài xây dựng ra một trường học với tất cả các điều kiện, yếu tố tương tác khắc nghiệt nhất để giúp các Tuệ linh học tập, tu luyện thành công trong môi trường đó.

***************

Rate this post

Bài viết liên quan